Hôm nay ngày: 08/12/2022

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
Tìm kiếm
Tên thủ tục Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc trường hợp người sử dụng đất chết mà không có người thừa kế  Tài nguyên - Môi trường  Phòng tài nguyên môi trường  Chi tiết
Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 3, 4, 5, 6, 9, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai   Tài nguyên - Môi trường  Phòng tài nguyên môi trường  Chi tiết
Trích sao hồ sơ địa chính, trích đo địa chính, trích lục bản đồ địa chính  Tài nguyên - Môi trường  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  Chi tiết
Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân (không chia tách, hợp thửa đất)  Tài nguyên - Môi trường  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  Chi tiết
Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính (đối tượng là cá nhân)  Tài nguyên - Môi trường  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  Chi tiết
Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất  Tài nguyên - Môi trường  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  Chi tiết
Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa khi thực hiện Quyết định thu hồi một phần thửa đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế (đối tượng hộ gia đình, cá nhân)  Tài nguyên - Môi trường  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  Chi tiết
Chuyển mục đích sử dụng đất (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân)  Tài nguyên - Môi trường  Phòng tài nguyên môi trường  Chi tiết
Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận do bị ố, nhoè, rách, hư hại  Tài nguyên - Môi trường  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  Chi tiết
Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với trường hợp được thừa kế quyền sử dụng một phần diện tích đất  Tài nguyên - Môi trường  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  Chi tiết
Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác nước mặt (cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 1m3 /giây hoặc cho các mục đích không phải cho sản xuất nông nghiệp và phát điện với lưu lượng dưới 5.000m3/ngày đêm)  Tài nguyên - Môi trường  Phòng tài nguyên môi trường  Chi tiết
Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép xả nước thải (sinh hoạt, sản xuất, nhà hàng, khách sạn) vào lưu vực nguồn nước với lưu lượng 10m3 ngày/đêm  Tài nguyên - Môi trường  Phòng tài nguyên môi trường  Chi tiết
Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác nước dưới đất với lưu lượng nhỏ hơn 20m3ngày/đêm  Tài nguyên - Môi trường  Phòng tài nguyên môi trường  Chi tiết
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất với lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày đêm  Tài nguyên - Môi trường  Phòng tài nguyên môi trường  Chi tiết
Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô nhỏ (quy định tại Quyết định số 17/2006/QĐ – BTNMT ngày 12/10/2006)  Tài nguyên - Môi trường  Phòng tài nguyên môi trường  Chi tiết
Cấp phép xả nước thải (sinh hoạt, sản xuất, nhà hàng, khách sạn) vào nguồn nước với lưu lượng dưới 10m3/ngày đêm  Tài nguyên - Môi trường  Phòng tài nguyên môi trường  Chi tiết
Cấp phép khai thác sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 1 m3/giây hoặc cho các mục đích không phải cho sản xuất nông nghiệp và phát điện với lưu lượng dưới 5.000m3/ngày đêm  Tài nguyên - Môi trường  Phòng tài nguyên môi trường  Chi tiết
Cấp phép thăm dò nước dưới đất (đối với công trình có lưu lượng dưới 200m3/ngày đêm)  Tài nguyên - Môi trường  Phòng tài nguyên môi trường  Chi tiết
Cấp phép khai thác nước dưới đất (đối với công trình có lưu lượng dưới 20m3/ngày đêm)  Tài nguyên - Môi trường  Phòng tài nguyên môi trường  Chi tiết
Đăng ký biến động đối với trường hợp tặng, cho quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (không chia tách)  Tài nguyên - Môi trường  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  Chi tiết
Đăng ký ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  Tài nguyên - Môi trường  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  Chi tiết
Đăng ký biến động đối với trường hợp nhà mới xây  Tài nguyên - Môi trường  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  Chi tiết
Cung cấp thông tin, nguồn gốc nhà đất  Tài nguyên - Môi trường  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  Chi tiết
Đăng ký xoá nợ trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  Tài nguyên - Môi trường  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  Chi tiết
Đăng ký biến động đối với trường hợp cho, tặng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất ở (đối với trường hợp có chia tách hoặc nhập thửa đất)  Tài nguyên - Môi trường  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  Chi tiết
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại đô thị (có chia tách, nhập thửa)  Tài nguyên - Môi trường  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  Chi tiết
Đính chính giấy chứng nhận có số liệu diện tích thực tế nhỏ hơn số liệu diện tích ghi trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  Tài nguyên - Môi trường  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  Chi tiết
Hợp thức hóa thủ tục sang tên chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở  Tài nguyên - Môi trường  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  Chi tiết
Đính chính sai sót trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  Tài nguyên - Môi trường  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  Chi tiết
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu căn hộ chung cư cao tầng  Tài nguyên - Môi trường  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  Chi tiết
  Per page: tthc_ds.php?c_linhvuc_w_coquanthuchie1Page=1 tthc_ds.php?c_linhvuc_w_coquanthuchie1Page=7 8 của 9  tthc_ds.php?c_linhvuc_w_coquanthuchie1Page=9 tthc_ds.php?c_linhvuc_w_coquanthuchie1Page=9


TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547