Hôm nay ngày: 29/01/2023

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
 
Thẩm định, trình phê duyệt Dự án đầu tư
Nhóm thủ tục Kế hoạch đầu tư
Tên thủ tục Thẩm định, trình phê duyệt Dự án đầu tư
Cơ quan thực hiện Phòng tài chính - kế hoạch 
Trình tự thực hiện - Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Quận.
- Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Viết phiếu nhận và trả công dân phiếu nhận. Công dân nhận phiếu và nhận kết quả theo thời gian ghi trong phiếu nhận.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Viết phiếu hướng dẫn gửi công dân. Công dân nhận phiếu hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
- Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC chuyển giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn thụ lý giải quyết.
- Phòng chuyên môn thụ lý, tham mưu giải quyết hồ sơ (nếu hồ sơ đủ điều kiện); Trường hợp không đủ điều kiện hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ thì có văn bản trả lời chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC để trả cho công dân.
- Công dân nhận kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Quận.
Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quận.
- Địa chỉ: Số 3, phố Vạn Hạnh, Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên.
Thành phần,số lượng hồ sơ - Tờ trình thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình (1 bản chính) và(2 Bản Sao)
- Phần thuyết minh Dự án đầu tư (01 bản chính) và(2 Bản Sao)
- Phần bản vẽ thiết kế cơ sở (01 bản chính) và(2 Bản Sao)
- Quyết định cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư (bản phô tô)(1 Bản Photo)
- Quyết định phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư (bản phôtô).(1 Bản Photo)
- Báo cáo đề nghị thẩm định về nguồn vốn (01 bản chính) và(2 Bản Sao)
- Bản sao các Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu (hoặc đấu thầu) các đơn vị tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư; biên bản thương thảo hợp đồng và hợp đồng đã ký kết (01 bản chính) và(2 Bản Sao)
- Bản sao công chứng các Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, phương án kỹ thuật: khảo sát, đo vẽ, lập bản đồ hiện trạng; khảo sát xây dựng; nhiệm vụ thiết kế; nhiệm vụ kiểm định chất lượng công trình (nếu có) và các nhiệm vụ khác (nếu có) (01 bản chính) và(2 Bản Sao)
- Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn, năng lực hành nghề của các nhân liên quan (Bản photo có xác nhận của đơn vị hồ sơ chứng minh năng lực của các tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế; tư vấn thẩm tra; tư vấn kiểm định chất lượng công trình (nếu có)....... Hồ sơ bao gồm bản công chứng: giấy nhận đăng ký kinh doanh; mã số thuế; các chứng chỉ hành nghề của các cá nhân có liên quan như: chủ trì khảo sát, thiết kế; chủ trì thẩm tra... (01 bản chính) và(2 Bản Sao)
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao và các sản phẩm trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư như: sản phẩm đo đạc, lập bản đồ hiện trạng; báo cáo kết quả khảo sát; báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình (nếu có); báo cáo kết quả thẩm tra….(1 Bản Chính)
- Hồ sơ về quy hoạch dự án (nếu có): giới thiệu địa điểm, chỉ giới đường đỏ, quy hoạch tổng mặt bằng, số liệu hạ tầng kỹ thuật.(1 Bản Sao)
- Bản sao các văn bản thoả thuận liên quan (nếu có): Cấp điện, cấp nước, thoát nước, môi trường, phòng cháy chữa cháy... (01 bản chính) và(2 Bản Sao)
- Các văn bản liên quan khác (1 Bản Chính)
Số lượng hồ sơ 1 bộ
Thời hạn giải quyết "1. Trường hợp chỉ trình phê duyệt dự án đầu tư - Thời gian thẩm định: + Nhóm A: 40 ngày làm việc. + Nhóm B: 30 ngày làm việc. + Nhóm C: 20 ngày làm việc. - Thời gian phê duyệt: + Nhóm A: 10 ngày làm việc. + Nhóm B: 08 ngày làm việc. + Nhóm C: 03 ngày làm việc. 2. Trường hợp trình phê duyệt dự án đầu tư đồng thời với kế hoạch đấu thầu: - Thời gian thẩm định: tính thêm 7 ngày làm việc - Thời gian phê duyệt: tính thêm 2 ngày làm việc "
Lệ phí  Tính theo tổng mức đầu tư tại Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.
 
Đối tượng thực hiện   Tổ chức
Kết quả thực hiện  Quyết định của UBND Quận 
Yêu Cầu,điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý 1. Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
2. Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;
3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;
4. Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
5. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;
6. Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
7. Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;
8. Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
9. Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn
Thành phố Hà Nội;
10. Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư
11. Nghị định số 15/2013/NĐ-Cp ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình.
Biểu mẫu tài liệu

TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547