Hôm nay ngày: 07/10/2022

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
 
Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành
Nhóm thủ tục Kế hoạch đầu tư
Tên thủ tục Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành
Cơ quan thực hiện Phòng tài chính - kế hoạch 
Trình tự thực hiện - Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Quận.
- Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Viết phiếu nhận và trả công dân phiếu nhận. Công dân nhận phiếu và nhận kết quả theo thời gian ghi trong phiếu nhận.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Viết phiếu hướng dẫn gửi công dân. Công dân nhận phiếu hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
- Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC chuyển giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn thụ lý giải quyết.
- Phòng chuyên môn thụ lý, tham mưu giải quyết hồ sơ (nếu hồ sơ đủ điều kiện); Trường hợp không đủ điều kiện hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ thì có văn bản trả lời chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC để trả cho công dân.
- Công dân nhận kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Quận.
Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quận.
- Địa chỉ: Số 3, phố Vạn Hạnh, Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên.
Thành phần,số lượng hồ sơ - Tờ trình đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành(1 Bản Chính)
- Báo cáo quyết toán hạng mục công trình hoàn thành vận dụng theo mẫu của quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (1 Bản Chính)
- Các văn bản pháp lý do cấp quyết định đầu tư, chủ đầu tư ban hành sắp xếp theo trình tự về đầu tư xây dựng, tuân thủ theo mẫu 02/QTDA của Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính (bản phôtô đối với văn bản do cấp quyết định đầu tư ban hành, bản sao đối với văn bản do chủ đầu tư ban hành).(1 Bản Chính)
- Bản gốc hoặc sao công chứng hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế (nếu có) giữa chủ đầu tư và các nhà thầu(1 Bản Photo)
- Hồ sơ hoàn công. (1 Bản Photo)
- Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B (1 Bản Chính)
- Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có) và văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán (nội dung thống nhất, không thống nhất, kiến nghị (1 Bản Chính)
- Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư(1 Bản Chính)
- Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư (1 Bản Chính)
- Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình cho cơ quan thẩm tra các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan. (1 Bản Chính)
- Bản gốc hoặc sao công chứng biên bản nghiệm thu hạng mục công trình đưa vào sử dụng (1 Bản Chính)
Số lượng hồ sơ 1 bộ
Thời hạn giải quyết "Thời gian thẩm tra: + Nhóm A: 200 ngày + Nhóm B: 140 ngày + Nhóm C: 110 ngày - Đối với Báo cáo KTKT: 80 ngày - Thời gian phê duyệt: 10 ngày"
Lệ phí  Theo quy định tại điều 18 Thông tư 09/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính
 
Đối tượng thực hiện   Cá nhân, tổ chức
Kết quả thực hiện  Quyết định của UBND Quận 
Yêu Cầu,điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý 1. Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
2. Luật Đất đai ngày 26/11/2003
3. Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;
4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;
5. Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
6. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;
7. Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
8. Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;
9. Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
10. Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
11. Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/05/2012 của UBND Thành phố HN về Quản lý đầu tư và xây dựng.
12. Thông tư 09/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
Biểu mẫu tài liệu

TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547