Hôm nay ngày: 31/05/2020

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT TIN
   
Trung tâm phát triển quỹ đất 25/11/2009

          TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT QUẬN LONG BIÊN

            Địa chỉ: Tầng 3 – Khu Liên cơ quận Long Biên - Số 3 phố Vạn Hạnh – KĐT Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội.

Địa chỉ email: ttptqd@longbien.gov.vn

Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên được thành lập theo quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 18/9/2007 của UBND thành phố Hà Nội, với những chức năng và nhiệm vụ như sau :

A. CHỨC NĂNG

Giúp UBND quận Long Biên tổ chức thực hiện việc bồi thường hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất sau khi có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quản lý quỹ đất thuộc khu vực đô thị và khu vực đã có quy hoạch phát triển đô thị mà Thành phố đã thu hồi nhưng chưa giao, chưa cho thuê trên địa bàn quận Long Biên; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

B. NHIỆM VỤ

1. Giúp UBND Quận thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng theo quyết định thu hồi đất của UBND Thành phố đối với trường hợp thu hồi đất sau khi có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND Thành phố xét duyệt mà chưa có công trình, dự án cụ thể trên địa bàn Quận;

2. Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dậy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của quận; ổn định thị trường bất động sản;

3. Tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án;

4. Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng; quỹ đất đã nhận chuyển nhượng; quỹ đất đã tạo lập và phát triển; quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất thu hồi theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc khu vực đô thị, khu vực có quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa giao dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất;

5. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

6. Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản để chuẩn bị mặt bằng, xây dựng hạ tầng khu đất tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, đấu giá quyền sử dụng đất trên phạm vi đất được giao quản lý;

7. Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn quận Long Biên và các dự án hạ tầng kỹ thuật theo quyết định UBND Quận;

8. Lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý và các phương án, đề án, dự án đầu tư tạo lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định;

9. Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, các nhân theo yêu cầu;

10. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương án, dự án, đề án và các hoạt động dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được giao;

11. Thực hiện quản lý công tác duy tu, duy trì hạ tầng đô thị bao gồm: vệ sinh môi trường, duy tu, duy trì hệ thống chiếu sáng, thoát nước, công viên, cây xanh, hè đường theo phân cấp;

12. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao;

13. Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

14. Thuê tư vấn, thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao;

15. Quản lý viên chức, người lao động và tài chính, tài sản thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật; 

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.   

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên có tổng số 36 đồng chí trong đó có 01 Giám đốc, 03 Phó giám đốc

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo các bộ phận nghiệp vụ như sau:

1. Bộ phận Hành chính - Tổng hợp;

2. Bộ phận Kế hoạch - Thẩm định;

3. Bộ phận Dự án;

4. Bộ phận Giải phóng mặt bằng; 

5. Bộ phận duy tu, duy trì hạ tầng kỹ thuật.   

D. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM 

1.Đ/c Nguyễn Mạnh Hà – Giám đốc.

Điện thoại: 0989.883.088

Địa chỉ mail: nguyenmanhha@longbien.gov.vn

2. Đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó giám đốc.

Điện thoại: 0934.282.588

Địa chỉ mail: nguyenvanhau@longbien.gov.vn

3. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân – Phó giám đốc.

Điện thoại: 0912.311.211

Địa chỉ mail: nguyenthithanhvan@longbien.gov.vn

4. Đ/c Lê Trung Hiếu – Phó giám đốc

Điện thoại: 0912.045.303

Địa chỉ mail: letrunghieu@longbien.gov.vn 

E. THÀNH TÍCH. 

Trong những năm qua Trung tâm phát triển quỹ đất Quận đã được Thành phố, UBND quận tặng nhiều bằng khen, giấy khen đặc biệt năm 2010 được UBND Thành phố tặng Bằng khen. Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất luôn đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch - vững mạnh.

 

 

 

   
 
CÁC TIN KHÁC

 

Trung Tâm Thể Dục Thể Thao 
Phòng Kinh tế  25/02/2010
Văn phòng HĐND & UBND  25/11/2009
Trung tâm Văn Hóa  25/11/2009
Ban quản lý dự án  25/11/2009
Thanh tra xây dựng  25/11/2009
Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình  25/11/2009
Phòng Văn hóa và thông tin  25/11/2009
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng  25/11/2009
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất  25/11/2009
Per page: 1 của 3  chitiet.php?ID=trung_t%C3%A2m_ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_qu%E1%BB%B9_%C4%91%E1%BA%A5t&news12Page=2 chitiet.php?ID=trung_t%C3%A2m_ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_qu%E1%BB%B9_%C4%91%E1%BA%A5t&news12Page=3
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547