Hôm nay ngày: 28/05/2020

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT TIN
   
Thượng Thanh thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan tới Phụ nữ và trẻ em. 22/09/2015
.

Với 319 gia đình chính sách, người có công, 31 hộ nghèo, 36 hộ cận nghèo, 336 đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn có thể nói Thượng Thanh là một trong những phường có số lượng Người có công, bảo trợ xã hội lớn nhất trên địa bàn Quận. Chính vì vậy việc thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách đối với Người có công, hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội nói chung, trong đó có chế độ chính sách đối với “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ, phụ nữ và trẻ em thuộc hộ nghèo trên địa bàn phường được xác định là hoạt động chính của công tác an sinh xã hội, do vậy Đảng ủy - UBND phường thường xuyên có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao cùng với sự vào cuộc đồng bộ của tất cả các ban ngành đoàn thể, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ dân phố.

Căn cứ chỉ đạo của các cấp, hàng năm, Đảng ủy đều ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác Lao động thương binh xã hội. Căn cứ vào Nghị quyết của Đảng ủy, UBND phường đã ban hành và triển khai nhiều kế hoạch để tổ chức thực hiện chế độ chính sách với người có công. Năm 2014, thực hiện kế hoạch số 148/KH-UBND, Hướng dẫn số 02/HD-UBND-UBMTTQ ngày 28/5/2014 về việc tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, UBND phối hợp với UB MTTQ phường đã ban hành quyết định thành lập Ban rà soát và kế hoạch thực hiện tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn phường. Kết quả thực hiện tổng rà soát tính đến ngày 12/9/2104, Tổng số đối tượng người có công được thực hiện rà soát là 351 đối tượng. Trong đó có 70/175 thân nhân liệt sỹ là phụ nữ đang được hưởng chế độ thờ cúng và trợ cấp hàng tháng. Qua kiểm tra đã khẳng định mọi chế độ, chính sách đối với người có công nhất là với phụ nữ và trẻ em đều được thực hiện đủ và chính xác. Đối với việc xét tặng, truy tặng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” được Đảng ủy – UBND phường xác định là nhiệm vụ quan trọng thể hiện tính ưu việt chính sách của Đảng và nhà nước với người có công với nước, căn cứ Hướng dẫn của các cấp, UBND phường đã tuyên truyền và triển khai đến từng tổ dân phố, nhân dân trên địa bàn phường, hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ và tiến hành xét duyệt, thẩm định theo quy định và trình Phòng LĐTBXH quận, Sở Lao động TBXH xét duyệt, đến nay 07 hồ sơ  đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”đã được giải quyết và UBND phường đã tổ chức lễ truy tặng trọng thể tại các ngày kỷ niệm, lễ lớn trong năm 2014, 2015.

UBND phường cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên, quan tâm đến các gia đình các mẹ liệt sĩ, vợ liệt sĩ cũng như thân nhân liệt sĩ là phụ nữ  hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, tặng quà trong các dịp lễ tết, đặc biệt nhiều năm nay Thượng Thanh vẫn duy trì tốt việc phát động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa ”, huy động xây, sửa nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách từ 1 đến 3 nhà mỗi năm.

Không chỉ thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đối tượng người có công là phụ nữ và trẻ em, đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, đặc biệt hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn là phụ nữ và trẻ em cũng được Đảng ủy, UBND phường đặc biệt quan tâm. UBND phường xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo, rà soát các đối tượng đề nghị các cấp hỗ trợ theo cơ chế đặc thù đồng thời cũng kêu gọi huy động mọi nguồn lực cho quỹ “Vì người nghèo” cũng như vận động các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố, các cơ quan doanh nghiệp và nhân dân quan tâm đến các hộ nghèo nói chung, hộ nghèo là có đối tượng là phụ nữ, trẻ em nói riêng.

Hiện nay, trên địa bàn phường có 31 hộ nghèo với 93 nhân khẩu (trong đó có 15 hộ do phụ nữ làm chủ hộ; với 27 nhân khẩu là nữ, 30 nhân khẩu là trẻ em). Ngoài việc thực hiện chính sách an sinh xã hội chung của của Đảng và Nhà nước đối với các hộ nghèo như: cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thành viên hộ nghèo, miễn giảm học phí, hỗ trợ đồ dùng học tập cho học sinh thuộc hộ nghèo, trợ cấp hàng tháng cho hộ nghèo đơn thân nuôi con nhỏ và hộ nghèo cô đơn là người cao tuổi, căn cứ vào chỉ đạo của UBND quận, UBND phường đã thực hiện tổng hợp, rà soát đề nghị UBND, phòng LDTBXH quận thẩm định và phân loại các hộ nghèo thuộc phường, đề nghị UBND quận hỗ trợ các hộ nghèo cơ chế đặc thù như hỗ trợ kinh phí hỏa táng 1,5 triệu đồng/người hộ nghèo (ngoài kinh phí hỗ trợ theo định mức quy định). Các hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đều được đề xuất hưởng cơ chế đặc thù của quận, cụ thể : 02 hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của phường được hưởng trợ cấp 2.000.000đ/tháng từ công ty cổ phần đầu tư Long Biên, 04 hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo có hoàn cảnh rất khó khăn được hưởng trợ cấp 1.000.000đ/tháng từ nguồn vận động của các cơ quan đơn vị, công đoàn của Quận, 06 người thuộc hộ nghèo mắc bệnh hiểm nghèo đang đề nghị hưởng chính sách an sinh xã hội đặc thù của quận (Trong đó có 1 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ ; 02/6 người mắc bệnh hiểm nghèo là phụ nữ, 01/6 người là trẻ em), UBND phường cũng chỉ đạo các trường học trên địa bàn thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo 100% trẻ em là con hộ nghèo học tại các trường tiểu học trên địa bàn phường miễn tiền ăn trưa và hỗ trợ tiền đồng phục học sinh theo quy định của quận

Đảng ủy, UBND phường cũng triển khai đồng bộ các giải pháp đối với công tác giúp đỡ hộ nghèo. Các hộ nghèo trên địa bàn phường, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em được thường xuyên quan tâm, thăm hỏi tặng quà trong các dịp lễ tết, tặng bánh trưng cho hộ nghèo tết Nguyên đán, quà ngày vì người nghèo, ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày người khuyết tật Việt Nam, tặng quà cho trẻ em nhân ngày bế giảng, khai giảng, ngày hội Khuyến học.v.v với kinh phí hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Năm 2015, UBND phường đã vận động đoàn viên công đoàn phường ủng hộ dự kiến trợ cấp hàng tháng cho 01 hộ nghèo có chủ hộ là phụ nữ vươn lên thoát nghèo, tặng 9 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2014 đến nay BCĐ quỹ Vì người nghèo của phường kết hợp với BCĐ quận đã xây 2 nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo có chủ hộ là nữ trên địa bàn phường với trị giá hỗ trợ mỗi nhà từ 40 đến 60 triệu đồng, Trung tâm học tập cộng đồng phường phối hợp với Phòng LĐTBXH, Trung tâm giáo dục thường xuyên Việt Hưng mỗi năm mở từ 2 đến 3 lớp đào tạo nghề ngắn hạn, trong đó ưu tiên đặc biệt đến đối tượng là nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để tạo cơ hội giải quyết việc làm cho các hộ.

Bên cạnh đó việc quan tâm tạo điều kiện cho Phụ nữ tham gia quản lý Nhà nước và tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội liên quan đến quyền, lợi ích phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới cũng được phường đặc biệt quan tâm, UBND phường đã xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa UBND phường và Hội LHPN phường trong việc đảm bảo cho Hội LHPN phường tham gia quản lý nhà nước. Đảng ủy, UBND phường luôn quan tâm tới vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Hội LHPN phường, tạo điều kiện cho Phụ nữ tham gia công tác quản lý nhà nước tại địa phương. Cụ thể như công tác quy hoạch cán bộ phường thường xuyên quan tâm đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia quy hoạch lãnh đạo chủ chốt có 3 đ/c Phó chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UB MTTQ  là nữ, Ban chấp hành Đảng ủy phường có 4/15 thành viên là nữ chiếm tỷ lệ 26,6%, có đại diện Hội LHPN tham gia BCH Đảng ủy, 10/25 đại biểu HĐND phường là nữ chiếm tỷ lệ 40%,  trong đó có 17/37 bí thư chi bộ là nữ = 45,9%, có 3/28 cán bộ nữ là tổ trưởng tổ dân phố = 10,7%. Hàng năm Hội LHPN phường đã được tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội liên quan đến quyền, lợi ích phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới thông qua việc Chủ tịch Hội được mời tham gia các cuộc họp với vai trò là thành viên các Ban chỉ đạo, Hội đồng, tổ tư vấn của phường như: Là phó chủ tịch Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, thành viên Hội đồng xét trợ cấp xã hội, Hội đồng chính sách, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo, Hội đồng quỹ bảo trợ trẻ em.v.v...

Ngày 8/9/2015, Hội LHPN quận Long Biên đã tổ chức giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan tới phụ nữ và trẻ em của UBND phường Thượng Thanh với sự tham gia của đồng chí Dương Thị Lý Anh - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban chính sách Thành hội Phụ nữ Hà Nội, đồng chí Lưu Thị Hà – Quận ủy viên, chủ tịch Hội LHPN quận Long Biên, đồng chí Nguyễn Kim Quý – Phó chủ tịch Hội LHPN quận Long Biên. Qua báo cáo, trao đổi làm rõ và xem xét các hồ sơ của phường, đoàn giám sát đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả và sự quan tâm của UBND phường Thượng Thanh đối với việc thực hiện các chủ  trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với phụ nữ và trẻ em được thực hiện nghiêm túc, bài bản và có nhiều cơ chế đặc thù ưu đãi, quan tâm đến phụ nữ và trẻ em.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tiếp theo, Đảng ủy, UBND phường sẽ tiếp tục thực hiện tốt thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đặc biệt là các chính sách ưu đãi đối với phụ nữ, trẻ em là đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đồng thời tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt và tạo mọi điều kiện cho hoạt động cũng như đảm bảo sự tham gia quản lý nhà nước của Hội LHPN phường.

 Nguyễn Minh Tuấn   - Phường Thượng Thanh
 
CÁC TIN KHÁC

 

Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng  29/09/2015
Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015  29/09/2015
Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.  29/09/2015
Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015  29/09/2015
Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015  29/09/2015
Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"  29/09/2015
Thạch Bàn tổ chức ngày Hội khuyến học và phát động "Tuần lễ học tập suốt đời" năm 2015  28/09/2015
Giang Biên tổng kết công tác khuyến học năm 2015 và phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  28/09/2015
Đêm hội “Vầng trăng cổ tích” phường Long Biên năm 2015  28/09/2015
Ngày hội khuyến học phường Long Biên năm 2015.   28/09/2015
Per page: 1 của 333  chitiet.php?ID=thuong_thanh_thuc_hien_tot_cac_chu_truong_cua_dang%2C_chinh_sach%2C_phap_luat_cua_nha_nuoc_lien_quan_toi_phu_nu_va_tre_em&news12Page=2 chitiet.php?ID=thuong_thanh_thuc_hien_tot_cac_chu_truong_cua_dang%2C_chinh_sach%2C_phap_luat_cua_nha_nuoc_lien_quan_toi_phu_nu_va_tre_em&news12Page=333
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547