Hôm nay ngày: 27/09/2022

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT TIN
   
Phường Long Biên thực hiện tốt công tác cải cách hành chính giai đoạn 2010-2015 20/08/2015

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền phường Long Biên đã nỗ lực thực hiện đồng bộ công tác CCHC cụ thể hoá Chương trình 04-CTr/QU của Quận uỷ về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ-công chức, viên chức giai đoạn 2010- 2015". Đặc biệt là việc triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, tạo sự “đột phá” trong quy trình giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ-công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng trong tiếp nhận, giải quyết Thủ tục hành chính và hoàn thiện mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Ngay từ tháng đầu hàng năm Đảng ủy quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch, các văn bản của cấp trên. UBND phường đã triển khai thực hiện đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy về công tác CCHC đến toàn thể đội ngũ cán bộ công chức, người lao động, các tổ dân phố. Phân công cụ thể, rõ người, rõ việc thực hiện kế hoạch đảm bảo tiến độ, hiệu quả, chất lượng. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt trên hệ thống loa truyền thanh phường các nội dung liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính, thông qua các hội nghị, lồng ghép tuyên truyền tại hội nghị nhân dân cụm dân cư.
Năm 2012 phường đã triển khai thực hiện việc gửi lịch công tác tới các đồng chí Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận; Việc chuyển lịch tuần thay giấy mời tiết kiệm chi phí, thời gian giúp các đồng chí cán bộ ở Tổ dân phố chủ động sắp xếp thời gian để tham gia các hội nghị do phường, quận tổ chức, bên cạnh đó lịch công tác tuần cũng để các tổ dân phố giám sát hoạt động của chính quyền khi thực hiện nhiệm vụ
 
Xây chương trình kế hoạch cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và nội dung sát thực tế gắn với việc kiểm việc hàng ngày, đăng ký nội dung, lịch họp hàng tuần, hàng tháng của cán bộ công chức. Từ việc xây dựng chương trình hàng tháng, lịch công tác tuần của từng cá nhân dẫn đến việc theo dõi, kiểm soát công việc của lãnh đạo được bao quát, không để sót việc. Tăng cường thực hiện kỷ cương hành chính gắn với công tác tự kiểm tra nhằm giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ công chức

Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình điểm bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại phường đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Kiện toàn tổ chức và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính: 100% các thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả thông qua phần mềm. UBND phường áp dụng các hình thức công khai minh bạch các thông tin về TTHC để nhân dân dễ tiếp cận, giám sát việc thực hiện, tạo bước thay đổi đột phá trong cải cách TTHC theo cơ chế một cửa tại phường được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao

 Từ việc triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao nhận thức cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ, không phiến nhiễu, không gây phiền hà khó dễ người dân, thực hiện đúng theo quy định về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ hành chính đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết; chưa có đơn thư khiếu nại về giải quyết TTHC. UBND phường hàng năm đã tổ chức các lớp bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp ứng xử, văn hóa công sở; kỹ năng tổ chức sự kiện; tập huấn nghiệp vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật, soạn thảo văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin. Hàng năm công khai dự toán thu, chi ngân sách  và quyết toán; công khai các dự án ĐTXD cơ bản, công khai quyết toán các công trình đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt kế hoạch giảm họp, nâng cao chất lượng các cuộc họp, giảm các cuộc họp không cần thiết, tổ chức họp lồng ghép nhiều nội dung trong một cuộc họp có cùng thành phần họp.

Đảng ủy – UBND phường Long Biên xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm có tính lâu dài. Do vậy trong thời gian tới, nhằm tiếp tục thực hiện việc đẩy mạnh Cải cách hành chính, trọng tâm là chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng mô hình cơ quan điện tử cấp phường cần tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm:
 
Một là: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng chủ động, tăng tính tự chủ gắn với tự chịu trách nhiệm, trên cơ sở bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành Nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác của Đảng theo hướng thiết thực, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, việc mới, lĩnh vực khó trên địa bàn phường. Đặc biệt là tiếp tục quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu khối, đứng đầu ngành, lĩnh vực trong thực thi nhiệm vụ.
 
Hai là: Tăng cường công tác tuyên truyền việc triển khai mô hình cơ quan điện tử tới tổ dân phố để nhân dân nắm rõ các quy định và giám sát kết quả thực hiện. Tuân thủ chặt chẽ các quy trình, quy định và các nội dung của mô hình.
 
Ba là: Tiếp tục thực hiện việc xây dựng chương trình công tác tháng, lịch tuần cụ thể rõ công việc, rõ người, rõ trách nhiệm để kiểm soát được kết quả công việc, là tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ công chức hàng tháng.
 
Bốn là:  Chuẩn hóa và nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức gắn với công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm và các biểu hiện tiêu cực khác góp phần làm trong sạch bộ máy chính quyền. Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quan tâm đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực trình độ, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện tốt các Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy với các ngành, cơ quan chuyên môn trong công tác kiểm tra, giám sát.

 Nguyễn Thị Huyền Trang  
 
CÁC TIN KHÁC

 

Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận   29/09/2015
Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang  29/09/2015
Hội nghị tư vấn hướng nghiệp, giải quyết việc làm việc làm cho người lao động phường Đức Giang, Việt Hưng  28/09/2015
Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016.  10/09/2015
Những đổi mới trong công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn quận năm học 2015-2016.  27/09/2015
Triển khai công tác y tế học đường năm học 2014-2015.  27/09/2015
Trung tâm TDTT quận tổ chức giải Khiêu Vũ thể thao Người cao tuổi năm 2015  25/09/2015
Chương trình trao quà từ thiện “Vầng trăng cho em” năm 2015  24/09/2015
Giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh (BCĐ PCDB) quận 9 tháng đầu năm 2015  22/09/2015
Long Biên tổ chức hội nghị định dạng hóa nội thất tại 49 di tích trên địa bàn  21/09/2015
Per page: 1 của 91  chitiet.php?ID=phuong_long_bien_thuc_hien_tot_cong_tac_cai_cach_hanh_chinh_giai_doan_2010-2015&news12Page=2 chitiet.php?ID=phuong_long_bien_thuc_hien_tot_cong_tac_cai_cach_hanh_chinh_giai_doan_2010-2015&news12Page=91
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547