Hôm nay ngày: 27/01/2020

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT TIN
   
Phúc Đồng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Phường lần thứ XXII, Nhiệm kỳ 2015-2020 08/05/2015
Trong 2 ngày 07/5/2015 và 08/5/2015, tại nhà văn hóa phường, Đảng bộ phường Phúc Đồng long trọng tổ chức Đại hội đảng bộ phường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020.


Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Vũ Đức Bảo – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; các đồng chí trong Ban thường vụ Quận ủy, thành viên tổ công tác chỉ đạo Đại hội của Quận ủy; Các đồng chí Nguyên bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường và 149 đại biểu chính thức đại diện cho toàn bộ đảng viên thuộc đảng bộ phường Phúc Đồng.

Chiều ngày 07/5 phiên trù bị Đại hội đã bầu đoàn chủ tịch gồm 5 đồng chí; Đoàn thư ký 2 đồng chí; ban thẩm tra tư cách đại biểu 5 đồng chí. Tại phiên trù bị đại hội đã thông qua chương trình làm việc; quy chế làm việc của Đại hội và nghe đồng chí Nguyễn Thị Ngọc thay mặt đoàn chủ tịch quán triệt những điểm mới trong Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành theo quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Trong buổi chiều 4 tổ đại biểu đã tiến hành họp thảo luận đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XII và Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 08/5 diễn ra phiên chính thức, thay mặt đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng uỷ Phường báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ XXI, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ phường đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ phường có nhiều đổi mới, thể hiện ở mọi lĩnh vực hoạt động đều được lãnh đạo bằng các nghị quyết, kế hoạch phù hợp với từng giai đoạn, thời điểm. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền có tiến bộ, hoạt động của HĐND phường đã đi vào thực chất và từng bước được nâng cao thể hiện qua hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp. Các hoạt động văn hóa xã hội đã đi vào chiều sâu, hướng về tổ dân phố bằng nhiều hình thức, phương pháp cụ thể. Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các chỉ tiêu Đại hội lần thứ XXI đề ra cơ bản đều đạt so với kế hoạch như chỉ tiêu phát triển kinh tế, thu, chi ngân sách, xây dựng cơ bản các chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Đồng chí Đặng Trần Phú - Phó Bí thư Đảng ủy Phường trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ phường khóa XXI. Đồng chí Ngô Văn Hóa – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường báo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XII và Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội được chuẩn bị chu đáo, tiến hành đúng trình tự theo kế hoạch và hướng dẫn của Quận uỷ. Đại hội đã có 07 ý kiến tham luận tập trung vào các vấn đề như: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ; đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; vai trò trách nhiệm của các đồng chí Đảng ủy viên; thực hiện cải cách hành chính, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo từng vị trí làm việc…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Vũ Đức Bảo - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ phường Phúc Đồng trong nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng chí đã định hướng cho Đại hội và Đảng bộ phường 5 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 để đại hội thảo luận; trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ  tuyên truyền các quy hoạch, việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, làm tốt công tác quản lý đô thị trên địa bàn phường, tiếp tục triển khai 5 quy chế dân chủ trên địa bàn. Tập trung lãnh đạo thực hiện hiện cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm. Đồng thời, đề nghị các đồng chí đại biểu căn cứ vào tiêu chuẩn, cơ cấu đã thảo luận để lựa chọn các đồng chí có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ, có phẩm chất chính trị đạo đức lối sống tốt, có uy tín cao, đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XXII và bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngay sau Đại hội, cấp ủy mới cần nhanh chóng nghiên cứu xây dựng quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ phường, phân công nhiệm vụ cho các đảng ủy viên. Tiếp tục quán triệt kỹ những bài học kinh nghiệm mà Đại hội đã rút ra trong nhiệm kỳ qua; xây dựng chương trình công tác toàn khóa và các kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Đại hội (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã quyết nghị.      

Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu và bầu BCH Đảng bộ phường khóa XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 15 đồng chí. Ngay sau đó, BCH Đảng bộ phường khóa XXII đã tổ chức phiên họp thứ nhất bầu Ban thường vụ Đảng uỷ, bầu đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy phường khóa XXI tái cử Bí thư Đảng ủy Phường; đồng chí Ngô Văn Hóa - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường khóa XXI tái cử Phó Bí thư Đảng ủy phường kiêm Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội đã bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 9 đồng chí.

Một số hình ảnh Đại hội