Hôm nay ngày: 06/02/2023

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT TIN
   
Phòng Tư Pháp 25/11/2009

PHÒNG TƯ PHÁP – UBND QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Số 1 phố Vạn Hạnh – KĐT Việt Hưng – quận Long Biên – Hà Nội.

Địa chỉ email: tp@longbien.gov.vn

A.   CHỨC NĂNG

Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Long Biên; tham mưu giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định.

B.   NHIỆM VỤ

1. Tham mưu, đề xuất:

- Trình UBND quận các văn bản hướng dẫn về công tác tư pháp và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn theo quy định.

- Trình UBND quận ban hành quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước được giao.

- Trình Chủ tịch UBND quận dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND quận…

          2. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và trách nhiệm bồi thường của nhà nước:

- Phối hợp xây dựng quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của UBND quận do các cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND quận chủ trì xây dựng.

- Thẩm định, góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do HĐND-UBND quận ban hành theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện kiểm tra, rà soát hệ thống hóa các văn bản QPPL do HĐND-UBND quận ban hành, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát hệ thống hóa VBQPPL đối với UBND các phường và các phòng ban chuyên môn thuộc UBND quận.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động tư pháp trên địa bàn; trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

3. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở:

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch PBGDPL khi được UBND quận phê duyệt; Làm Thường trực Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL cấp quận;

- Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở theo sự chỉ đạo của UBND quận  và hướng dẫn của cơ quan Tư pháp cấp trên.

- Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

4. Công tác chứng thực; đăng ký và quản lý hộ tịch.

- Hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc UBND cấp phường trong công tác chứng thực; thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp phường.

- Giúp UBND quận thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực hộ tịch theo quy định.

5. Công tác khác:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở cấp xã.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND quận và Sở Tư pháp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao.

C. CƠ CẤU, TỔ CHỨC:

Phòng Tư pháp gồm có các bộ phận nghiệp vụ sau:

1. Tổ công tác chứng thực – hộ tịch

2. Tổ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL.

3. Tổ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

4. Tổ công tác rà soát các Thủ tục hành chính.

5. Bộ phận Văn phòng – CNTT.

           D. NHÂN SỰ HIỆN NAY:

         1. Cán bộ phòng Tư pháp hiện có 6 đồng chí, gồm 1 Trưởng phòng, 2 Phó trưởng phòng, 1 Chuyên viên, 2 Nhân viên.

           2. Nhân sự lãnh đạo phòng Tư pháp:

           * Đ/c Nguyễn Văn Vinh: Quận ủy viên – Trưởng phòng Tư pháp

           ĐT liên hệ: 0932340099

           Địa chỉ email: nguyenvanvinh@longbien.gov.vn

 * Đ/c Nguyễn Văn Chính : Phó Trưởng phòng Tư pháp

           ĐT liên hệ: 0912862688

           Email: nguyenvanchinh@longbien.gov.vn

           * Đ/c Đào Thị Thanh: Phó Trưởng phòng Tư pháp

           ĐT liên hệ: 0904317110

           Email: daothithanh@longbien.gov.vn

           E. THÀNH TÍCH

          - Năm 2007: Phòng đã được UBND Thành phố Hà Nội tặng “ Cờ thi đua xuất sắc ” và Phòng đã được UBND Thành phố tặng bằng khen công tác PBGDPL 5 năm 2003-2007.

- Năm 2008: Phòng được UBND TP Hà Nội  tặng bằng khen trong công tác TTPBGDPL . 

- Năm 2009: Phòng được Sở Tư pháp tặng giấy khen; UBND thành phố tặng bằng khen về công tác tuyên truyền PBGDPL (giai đoạn 2004 – 2009).

           - Năm 2010: Phòng được Bộ Tư pháp tặng bằng khen.

        - Năm 2011: Sở Tư pháp tặng giấy khen, UBND Thành phố tặng bằng khen về công tác tuyên truyền PBGDPL.

         - Năm 2012: UBND Thành phố tặng bằng khen về công tác đăng ký, quản lý Hộ tịch; Bằng khen về công tác tuyên truyền PBGDPL giai đoạn 2008 – 2012; UBND Thành phố Hà Nội tặng “ Cờ thi đua xuất sắc ”./.

   
 
CÁC TIN KHÁC

 

Trung Tâm Thể Dục Thể Thao 
Phòng Kinh tế  25/02/2010
Văn phòng HĐND & UBND  25/11/2009
Trung tâm Văn Hóa  25/11/2009
Trung tâm phát triển quỹ đất  25/11/2009
Ban quản lý dự án  25/11/2009
Thanh tra xây dựng  25/11/2009
Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình  25/11/2009
Phòng Văn hóa và thông tin  25/11/2009
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng  25/11/2009
Per page: 1 của 3  chitiet.php?ID=phong_tu_phap&news12Page=2 chitiet.php?ID=phong_tu_phap&news12Page=3
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547