Hôm nay ngày: 06/10/2022

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT TIN
   
Phòng Tài nguyên và Môi trường 25/11/2009

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG QUẬN LONG BIÊN

Địa Chỉ: Số 1 phố Vạn Hạnh - KĐT Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 

Địa chỉ Email:TNMT@longbien.gov.vn

 

A. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1/ Vị trí: Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận Long Biên là phòng chuyên môn trực thuộc UBND Quận Long Biên, chịu sự lãnh đạo toàn diện của Thường trực Quận uỷ, HĐND và UBND quận, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở, Ngành thành phố.

Phòng có tư cách pháp nhân được sử dụng con dấu riêng theo quy định Nhà Nước.

2/ Chức năng: Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu, giúp UBND Quận thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ. 

3/ Nhiệm vụ: 

3.1 Trình UBND quận ban hành các văn bản hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách, chế độ pháp luật của nhà nước về quản lý tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng, thuỷ văn, đo đạc, bản đồ trên địa bàn Quận.

3.2 Trình UBND quận quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về tài nguyên, môi trường; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3.3 Tổ chức thẩm định và trình UBND quận xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng tài nguyên, môi trường của phường; kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

3.4 Trình UBND quận quyết định việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và vườn, ao liền kề, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND quận và tổ chức thực hiện.

3.5 Quản lý và theo dõi sự biến động về đất đai, cập nhật đề xuất chỉnh lý các tài liệu về đất đai và bản đồ phù hợp với hiện trạng sử dụng đất theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên môi trường và nhà đất.

3.6 Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc hoạch định địa giới hành chính phường, quản lý các dấu mốc đo đạc, mốc địa giới và giải quyết các tranh chấp địa giới hành chính có liên quan đến đất đai.

3.7 Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thống kê, kiểm kê đất đai và hiện trạng môi trường theo định kỳ, lập và quản lý hồ sơ địa chính, quản lý lưu trữ tư liệu tài nguyên đất, xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

3.8 Hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện bảo vệ tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường tự nhiên, khắc phục các hậu quả gây suy thoái, ô nhiễm môi trường tự nhiên, hậu quả thiên tai.

3.9 Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra và phối hợp thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường. Thu thập tài liệu phục vụ công tác quản lý của UBND quận, Sở tài  nguyên và môi trường để giải quyết các tranh chấp về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

3.10 Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của Nhà nước.

3.11 Tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường.

3.12 Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực công tác được giao với UBND quận và Sở Tài nguyên và môi trường.

3.13 Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức địa chính phường, phối hợp thực hiện đào tạo, bồi dưỡng công chức địa chính cấp phường theo kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền.

Tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm; đề nghị khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc, kiến nghị biện pháp xử lý hành chính đối với đơn vị, cá nhân vi phạm pháp luật.

4/ Quyền hạn:

- Triệu tập các cán bộ công chức Địa chính cấp Phường phổ biến chủ trương, quyết định của Nhà nước, UBND Thành phố, UBND Quận triển khai các nhiệm vụ công tác chuyên môn của ngành.

- Có con dấu riêng và được ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, sao gửi các văn bản tới UBND phường và các tổ chức có liên quan trong Quận .

- Giám sát, kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật tại các đơn vị cơ sở thuộc ngành trên địa bàn.

- Lập biên bản đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và môi trường trên địa bàn quận về những hành vi vi phạm luật đất đai, Luật bảo vệ Môi trường và Luật khoáng sản tham mưu UBND quận ra quyết định xử lý theo quy định hiện hành.

- Đề nghị lên cấp trên khen thưởng đối với các đơn vị có thành tích xuất sắc, kiến nghị những biện pháp xử lý hành chính đối với những đơn vị vi phạm pháp luật.

- Kiến nghị lên cấp trên những biện pháp giúp đỡ cơ sở tháo gỡ khó khăn, cho sửa đổi, bổ sung những quy định xét thấy không còn phù hợp.

B. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Long Biên có 01 Trưởng phòng, 03 phó phòng và các chuyên viên, lao động hợp đồng. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, hoạt động của phòng được điều hành theo các bộ phận: 

            1.Bộ phận tổng hợp;

            2.Bộ phận quản lý Nhà nước về tài nguyên đất, đo đạc bản đồ;

3.Bộ phận quản lý tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng thủy văn;

Phòng Tài nguyên và Môi trường có Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc do một Phó trưởng phòng TN&MT làm Giám đốc 

            C. LÃNH ĐẠO PHÒNG 

1. Nguyễn Văn Tuấn – Quận ủy viên - Trưởng phòng 

ĐT liên hệ: 0913.318.227

Địa chỉ Email: Nguyenvantuan@longbien.gov.vn  

2.  Ngô Việt Hải - Phó Trưởng phòng  

ĐT liên hệ: 0983.539.308

Địa chỉ Email: Ngoviethai@longbien.gov.vn

3. Nguyễn Kiều Hưng - Phó Trưởng phòng

ĐT liên hệ: 0904.215.847

Địa chỉ Email: Nguyenkieuhung@longbien.gov.vn

4. Trịnh Quốc Huy – Phó trưởng phòng- Giám đốc VP đăng ký QSD đất

ĐT liên hệ: 0916.486.789

Địa chỉ Email: Trinhquochuy@longbien.gov.vn 

E. THÀNH TÍCH  

Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường luôn đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch - vững mạnh.

 

 

   
 
CÁC TIN KHÁC

 

Trung Tâm Thể Dục Thể Thao 
Phòng Kinh tế  25/02/2010
Văn phòng HĐND & UBND  25/11/2009
Trung tâm Văn Hóa  25/11/2009
Trung tâm phát triển quỹ đất  25/11/2009
Ban quản lý dự án  25/11/2009
Thanh tra xây dựng  25/11/2009
Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình  25/11/2009
Phòng Văn hóa và thông tin  25/11/2009
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng  25/11/2009
Per page: 1 của 3  chitiet.php?ID=phong_tai_nguyen_va_moi_truong&news12Page=2 chitiet.php?ID=phong_tai_nguyen_va_moi_truong&news12Page=3
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547