Hôm nay ngày: 06/10/2022

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT TIN
   
Nội dung tuyên truyền đề án Nâng cao chất lượng Dân số quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020 28/08/2015
.

Nâng cao chất lượng Dân số là công việc của toàn xã hội và cần phải có một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự bền bỉ kiên trì, cần có sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành thực hiện của các cấp chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự tham gia của người dân.

Công tác DS-KHHGĐ quận Long Biên trong thời gian qua đã đạt được  một số kết quả nhất định, góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình kinh tế - xã hội của quận. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác DS-KHHGĐ vẫn còn một số tồn tại: Hoạt động truyền thông về nâng cao chất lượng Dân số chưa được phủ kín tại các cụm dân cư, tổ dân phố; việc cung cấp kiến thức chăm sóc SKSS trong các nhà trường chưa có nhiều đổi mới, chỉ dừng lại giảng dạy theo chương trình do Bộ giáo dục quy định, các dịch vụ chăm sóc SKSS chưa đạt chất lượng cao. Do vậy, các đối tượng đích như: phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, thanh niên, vị thành niên chưa được tiếp cận nhiều với các kiến thức và thụ hưởng các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng dân số.

Nhằm nâng cao chất lượng Dân số trên địa bàn quận trong thời gian tiếp theo, với điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn lực hiện có của quận, trong phạm vi, thời gian nhất định, UBND Quận đã xây dựng Đề án Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020 và được Hội đồng nhân dân Quận phê duyệt ngày 25/6/2015.  
Đề án tập trung vào các nhóm giải pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản cho các đối tượng: Thanh niên, vị thành niên, đối tượng tiền hôn nhân; phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và trẻ sơ sinh nhằm đảm bảo trẻ em sinh ra ở các thế hệ sau trên địa bàn quận Long Biên được khỏe mạnh, đây là một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe thể chất của nhân dân, nhằm nâng cao chất lượng dân số góp phần xây dựng quận Long Biên phát triển bền vững.

Với mục đích như trên, đề án đưa ra các mục tiêu cụ thể.
* Mục tiêu 1:
 Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số- Y tế, bồi dưỡng kiến thức về CSSKSS cho giáo viên dạy môn sinh học, tổng phụ trách và nhân viên y tế trong các trường THCS trên địa bàn quận cụ thể:
          - 100% cán bộ Dân số - y tế tham gia đề án có kỹ năng tuyên truyền, vận động về chăm sóc SKSS cho thanh niên, vị thành niên; kỹ năng truyền thông, vận động về sàng lọc trước sinh và sơ sinh; Kỹ năng truyền thông về chăm sóc và nuôi con nhỏ.
          - 100% giáo viên dạy môn sinh học, tổng phụ trách và nhân viên y tế trong các trường THCS trên địa bàn quận được bồi dưỡng nâng cao kiến thức về CSSKSS, kiến thức về giới, giới tính, tâm sinh lý tuổi học trò.
          100% các cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ dân phố trên địa bàn được tuyên truyền các nội dung của đề án, tham gia giám sát, đánh giá hiệu quả của đề án.

* Mục tiêu 2:
Trang bị kiến thức về chăm sóc SKSS cho thanh niên, vị thành niên tại cộng đồng; các kiến thức về chăm sóc SKSS, tâm sinh lý, tình yêu, tình bạn tuổi học trò cho học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn quận, cung cấp các dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân cho các đối tượng tiền hôn nhân tại cộng đồng.
-Trên 80% thanh niên, vị thành niên trong cộng đồng được tư vấn và trang bị kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản.
          - 100% học sinh tại các trường THCS, THPT trên địa bàn quận triển khai các hoạt động truyền thông về chăm sóc SKSS vị thành niên.
          - Trên 50% thanh niên tiền hôn nhân chuẩn bị kết hôn được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ, tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân.

* Mục tiêu 3:
          Trang bị kiến thức về sàng lọc trước sinh và sơ sinh, kiến thức chăm sóc và nuôi con nhỏ cho phụ nữ đang mang thai và phụ nữ đang nuôi con nhỏ từ 0 -3 tuổi, lồng ghép các dịch vụ sàng lọc trước sinh cho phụ nữ mang thai, sàng lọc cho trẻ sơ sinh.
          - Trên 95% các bà mẹ có thai được tuyên truyền, tư vấn về sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh.
          - Trên 95% phụ nữ đang nuôi con nhỏ từ 0 – 3 tuổi được trang bị kiến thức về chăm sóc và nuôi con nhỏ.
          - Phấn đấu trên 80% thai phụ được sàng lọc trước sinh và trên 80% trẻ sơ sinh được sàng lọc.
Để đạt được mục đích và các mục tiêu cụ thể nêu trên, trong thời gian tới Đề án tập trung triển khai các nội dung với các giải pháp cụ thể:

* Về nội dung:
- Thứ nhất: Tiến hành khảo sát đầu vào của Đề án: Bằng hình thức điều tra xã hội học nhằm đánh giá nhận thức, thái độ và hành vi của các đối tượng tham gia về các nội dung sẽ triển khai trong Đề án.
- Thứ hai: Triển khai tuyên truyền về nội dung và các hoạt động của Đề án; các kiến thức chăm sóc SKSS thanh niên, vị thành niên, phụ nữ mang thai, lợi ích của sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chế độ dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và nuôi con nhỏ thông qua tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh; truyền thông trực tiếp tại tổ dân phố và cụm dân cư; tuyên truyền lồng ghép với các hội nghị khác kết hợp cung cấp tờ rơi, tờ gấp... tới toàn thể nhân dân trên địa bàn.
- Thứ ba: Bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ dân số, y tế, cộng tác viên DS-KHHGĐ, giáo viên các trường THCS trên địa bàn quận nhằm trang bị kiến thức về sàng lọc trước sinh và sơ sinh, kiến thức chăm sóc bà mẹ mang thai và nuôi con nhỏ, nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc SKSS thanh niên, vị thành niên thông qua các lớp tập huấn theo từng chuyên đề phù hợp với các nhóm đối tượng.

* Các giải pháp thực hiện:
- Đối với thanh niên, vị thành niên:
+ Tổ chức hội  nghị tuyên truyền trực tiếp tại các tổ dân phố, cụm dân cư, các trường THPT nhằm cung cấp kiến thức về thay đổi tâm, sinh lý của lứa tuổi thanh niên, vị thành niên; Vấn đề tình yêu, tình bạn, tình dục trong thanh niên, vị thành niên; Phòng chống xâm hại tình dục; Phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục/HIV/AIDS; Khám, kiểm tra tư vấn chăm sóc SKSS tiền hôn nhân…
+ Thực hiện giảng dạy lồng ghép các nội dung về chăm sóc SKSS VTN vào các môn học và các hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong các trường THCS trên địa bàn quận. Dự kiến 04 tiết/năm học.
+ Thành lập các hòm thư tại các trường và kết nối đường dây tư vấn, giải đáp, trao đổi băn khoăn của các em học sinh và các nam, nữ chuẩn bị kết hôn.
+ Kết nối đường dây tư vấn, giải đáp, trao đổi băn khoăn thắc mắc của nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn với Trung tâm tư vấn và cung ứng dịch vụ - Tổng cục DS-KHHGĐ.
+ Tổ chức tư vấn và cung cấp miễn phí dịch vụ khám sức khỏe sinh sản cho thanh niên tiền hôn nhân có hoàn cảnh khó khăn, khó tiếp cận các dịch vụ y tế, đối tượng bảo trợ xã hội tại trạm y tế các phường dưới hình thức tổ chức 01 đội y bác sỹ của Trung tâm y tế Quận phục vụ khám lưu động.
- Đối với phụ nữ đang mang thai và phụ nữ nuôi con nhỏ 0 - 3 tuổi:
+ Tổ chức tuyên truyền dưới các hình thức phong phú, đa dạng tại các tổ dân phố, cụm dân cư, các khu nhà chung cư về các nội dung: Lợi ích, mục tiêu, cách thức tham gia, quy trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh; Chế độ dinh dưỡng thai kỳ, cách chăm sóc nuôi con nhỏ, kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ…
+ Tư vấn, quản lý, theo dõi các bà mẹ mang thai tại cộng đồng bằng việc thiết lập, quản lý các hồ sơ theo dõi thai phụ, đồng thời thực hiện tư vấn định kỳ tại trạm y tế và kết nối với các cơ sở y tế khác trên địa bàn dưới sự chỉ đạo chuyên môn của Phòng y tế, Trung tâm y tế và sự thực hiện trực tiếp của cán bộ phụ trách sản tại các trạm y tế. 
+ Thực hiện kết nối đường dây tư vấn nhằm giải đáp, trao đổi các băn khoăn, thắc mắc về các vấn đề chăm sóc SKSS; cách chăm sóc và nuôi con nhỏ cho mọi đối tượng có nhu cầu đến địa chỉ: Trung tâm tư vấn và cung ứng dịch vụ - Tổng cục DS-KHHGĐ.
+ Thực hiện dịch vụ kỹ thuật sàng lọc trước sinh: Tổ chức khám, siêu âm sàng lọc trước sinh cho phụ nữ mang thai; Tư vấn về lợi ích sàng lọc trước sinh và sơ sinh, phương pháp thực hiện kỹ thuật sàng lọc, cách thức đăng ký và tham gia sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho phụ nữ mang thai trên địa bàn quận tại Phòng khám đa khoa Bồ Đề, phòng khám đa khoa Sài Đồng và trạm y tế các phường.
+ Thực hiện miễn phí dịch vụ kỹ thuật sàng lọc sơ sinh (lấy máu gót chân) tại khoa sản và khoa sơ sinh bệnh viện đa khoa Đức Giang cho trẻ mới sinh (Đối với  các bà mẹ sinh con tại bệnh viện Đức Giang có hộ khẩu tại quận Long Biên).

Trên đây là các nội dung hoạt động của Đề án nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016-2020. Với việc triển khai đồng bộ, cùng với sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, các mục tiêu của Đề án sẽ sớm hoàn thành góp phần ổn định quy mô, cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn quận Long Biên./. 

 Vũ Thị Huệ  
 
CÁC TIN KHÁC

 

Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận   29/09/2015
Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang  29/09/2015
Hội nghị tư vấn hướng nghiệp, giải quyết việc làm việc làm cho người lao động phường Đức Giang, Việt Hưng  28/09/2015
Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016.  10/09/2015
Những đổi mới trong công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn quận năm học 2015-2016.  27/09/2015
Triển khai công tác y tế học đường năm học 2014-2015.  27/09/2015
Trung tâm TDTT quận tổ chức giải Khiêu Vũ thể thao Người cao tuổi năm 2015  25/09/2015
Chương trình trao quà từ thiện “Vầng trăng cho em” năm 2015  24/09/2015
Giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh (BCĐ PCDB) quận 9 tháng đầu năm 2015  22/09/2015
Long Biên tổ chức hội nghị định dạng hóa nội thất tại 49 di tích trên địa bàn  21/09/2015
Per page: 1 của 91  chitiet.php?ID=noi_dung_tuyen_truyen_de_an_nang_cao_chat_luong_dan_so_quan_long_bien_giai_doan_2016_-_2020&news12Page=2 chitiet.php?ID=noi_dung_tuyen_truyen_de_an_nang_cao_chat_luong_dan_so_quan_long_bien_giai_doan_2016_-_2020&news12Page=91
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547