Hôm nay ngày: 27/09/2022

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT TIN
   
Những đổi mới trong công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn quận năm học 2015-2016. 27/09/2015


Năm học 2015-2016, năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; là năm học đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020; Thực hiện Chỉ thị  số 3131/CT-BGD&ĐT ngày 18/8/2015 Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015- 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, căn cứ thông báo Kết luận số 13-TB/QU ngày 17/8/2015 của Thường trực Quận ủy về ”một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD&ĐT quận năm học 2015- 2016; căn cứ  kết quả đạt được của GD&ĐT quận năm học 2014-2015.

 Năm học học 2015-2016, toàn ngành GD&ĐT quận tập trung thực hiện đổi mới trong công tác GD&ĐT như sau:
- Quy mô giáo dục tiếp tục được ổn định và phát triển mạnh, toàn Quận có 89 trường học (trong đó công lập chiếm 61 trường) với 61.313 học sinh so với năm học trước tăng 4.461 học sinh) và 2.872 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Mạng lưới trường, lớp được mở rộng, cơ sở vật chất được tăng cường đầu tư xây dựng theo hướng chuẩn hóa và hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao.

- Để đáp ứng yêu cầu về tăng số lượng học sinh hàng năm, giảm sĩ số học sinh trên/lớp, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn Quốc gia đạt 83% trong năm học 2015-2016, ngành GD&ĐT quận đã đề nghị quận tiếp tục quan tâm về cơ sở vật chất, trang thiết bị để đề nghị Thành phố công nhận mới 05 trường chuẩn Quốc gia, công nhận lại duy trì 09 trường chuẩn năm 2016, Công nhận trường CLC- MN Đô thị Việt Hưng. Đánh giá hiệu quả triển khai thí điểm Mô hình trường học điện tử tại 07 trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch nhân rộng mô hình trường học điện tử tại 05 trường (theo đăng ký của các trường). Trang bị từng phần của mô hình cho các trường: Trang bị 01 bộ (máy tính, màn, Projector) cho các lớp học của trường TH, THCS. Lắp camera cho trường MN: tại cổng trường, bếp ăn. Xây dựng và thực hiện Quy trình bảo trì các trường MN, TH, THCS công lập trên địa bàn quận. Quy trình nghiệm thu các công trình xây dựng, sửa chữa trường học đảm bảo thời gian, chất lượng; tránh lãng phí khi phải điều chỉnh sự bất cập; quan tâm khắc phục hạn chế bất cập của nguồn điện tại các trường công lập trên địa bàn quận.

- Tăng cường hiệu lực hiệu quả, và đổi mới công tác quản lý giáo dục, đào tạo: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, tập trung  hình thành “năng lực công dân, năng lực thực hành và vận dụng kiến thức vào thực tiễn”.

- Tập trung đổi mới nội dung phương pháp dạy - học, coi trọng phát triển năng lực của người học: chỉ đạo thực hiện các phương pháp dạy học mới như chương trình giáo dục mầm non mới; phương pháp bàn tay nặn bột, mô hình trường học Việt Nam mới VNEN ở TH, THCS; phương pháp dạy học tích hợp liên môn - cấp THCS giúp học sinh rèn và phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổng hợp thông tin, lập báo, thuyết trình; được rèn luyện, phát triển những năng lực làm chủ và phát triển bản thân như năng lực tự học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực quản lý bản thân…; năng lực xã hội như năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác; năng lực công cụ bao gồm năng lực tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực ƯDCNTT… Tiếp tục nâng cao chất lượng học tập các môn học, chú trọng môn Tiếng Anh và Tin học. Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh toàn diện về phẩm chất, năng lực và kỹ năng, kiến thức. Chú trọng sự phát triển của mọi đối tượng (giỏi, khá, trung bình, yếu; học sinh có hoàn cảnh đặc biệt). Tổ chức hiệu quả các cuộc thi của giáo viên, học sinh, từ cấp cơ sở đến cấp quận. Tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung hình thức giáo dục thể chất, giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục truyền  thống, giáo dục pháp luật, chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

- Công tác thi tuyển sinh vào các lớp đầu cấp có nhiều điểm mới đã diễn ra nghiêm túc và đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh. Ngành đã thông tin thường xuyên, kịp thời những điểm mới và thực hiện "4 rõ" trong công tác tuyển sinh đầu cấp (rõ chỉ tiêu, rõ tuyến, rõ thời gian và rõ trách nhiệm), công khai công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp đạt kết quả tốt và được dư luận xã hội đánh giá cao.

- Công tác CCHC tiếp tục được quan tâm chỉ đạo: Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành đã có chuyển biến tích cực về thái độ, nhận thức và tinh thần thái độ làm việc; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, thông thoáng, phù hợp với các quy định và yêu cầu hội nhập quốc tế.

- Ngành GD&ĐT quận đã tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các quan điểm chỉ đạo và nội dung của Nghị quyết 29-NQ/TW. Chọn khâu đột phá là nâng cao chất lượng giáo dục bắt đầu từ đội ngũ giáo viên, ngành GD&ĐT quận đã tham mưu UBND quận kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên với lộ trình cụ thể đến năm 2020; đặc biệt, công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và hoạt động đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp được chú trọng, tập trung những nội dung như đáp ứng yêu cầu cơ bản về năng lực giáo viên Tiếng Anh phổ thông. Trong đó, yêu cầu với giáo viên của quận khá cao, chẳng hạn như giáo viên ngoại ngữ tại các trường TH, THCS tối thiểu phải có trình độ B2. Quan tâm tạo điều kiện, khuyến khích và yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành thực hiện tự bồi dưỡng và tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ LLCT, chuyên môn, Tin học, Ngoại ngữ; bồi dưỡng phương pháp, kiến thức, kỹ năng làm công tác chủ nhiệm lớp (kiến thức xã hội, kỹ năng giao tiếp), làm tổ trưởng chuyên môn. Nghiêm túc xây dựng và triển khai thực hiện Quy định nếp sống văn hóa trong trường học (chú ý nề nếp làm việc, giao tiếp ứng xử, trang phục, điều kiện, môi trường, hiệu quả làm việc; thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật   của Nhà nước, của Ngành).

- Cũng theo chỉ đạo của ngành giáo dục và đào tạo, để nâng cao chất lượng giáo dục phát huy thế mạnh của đội ngũ, Ngành chú trọng xây dựng động lực làm việc cho đội ngũ thầy cô giáo, trong đó chú trọng 3 yếu tố, đó là: khả năng (biết làm); có điều kiện để làm và muốn làm. Hội tụ 3 yếu tố này, ngành GD&ĐT quận sẽ có đội ngũ cán bộ, giáo viên không chỉ dạy giỏi mà còn sáng tạo, tâm huyết với nghề và chủ động trước những yêu cầu đổi mới giáo dục.

Với những chỉ tiêu và giải pháp cơ bản trên, năm học 2015-2016 ngành GD&ĐT quận sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, tạo thêm những thành tích mới trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, công tác giáo dục toàn diện cho học sinh góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
( Nguồn Phòng GD&ĐT Quận)

 Trần Thị Hoài Hương   ( Thư ký Ban biên tập)
 
CÁC TIN KHÁC

 

Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận   29/09/2015
Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang  29/09/2015
Hội nghị tư vấn hướng nghiệp, giải quyết việc làm việc làm cho người lao động phường Đức Giang, Việt Hưng  28/09/2015
Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016.  10/09/2015
Triển khai công tác y tế học đường năm học 2014-2015.  27/09/2015
Trung tâm TDTT quận tổ chức giải Khiêu Vũ thể thao Người cao tuổi năm 2015  25/09/2015
Chương trình trao quà từ thiện “Vầng trăng cho em” năm 2015  24/09/2015
Giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh (BCĐ PCDB) quận 9 tháng đầu năm 2015  22/09/2015
Long Biên tổ chức hội nghị định dạng hóa nội thất tại 49 di tích trên địa bàn  21/09/2015
Trung tâm Dân số -KHHGĐ quận truyền thông sàng lọc khiếm thính cho trẻ dưới 5 tuổi tại trường Mầm non Cự Khối và Long Biên  21/09/2015
Per page: 1 của 91  chitiet.php?ID=nhung_doi_moi_trong_cong_tac_giao_duc_dao_tao_tren_dia_ban_quan_nam_hoc_2015-2016&news12Page=2 chitiet.php?ID=nhung_doi_moi_trong_cong_tac_giao_duc_dao_tao_tren_dia_ban_quan_nam_hoc_2015-2016&news12Page=91
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547