Hôm nay ngày: 29/09/2023

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT TIN
   
Nâng cao vai trò vị trí của MTTQ trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. 27/09/2015

 
Với phương châm hoạt động: Mặt trận vận động, chính quyền và nhân dân hành động,  đảm bảo “gần dân, sát dân, nghe dân nói, làm cho dân tin” hệ thống MTTQ từ quận tới cơ sở đã và đang khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội trên địa bàn quận. Công tác vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được tăng cường, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện; tình hình chính trị - xã hội ổn định. Mối quan hệ phối hợp giữa Mặt trận với Chính quyền, các tổ chức thành viên và các cơ quan hữu quan ngày càng gắn bó chặt chẽ và hiệu quả. Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn quận đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc giám sát, phản biện xã hội, đồng thời động viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong đó đặc biệt coi trọng việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và đời sống xã hội.
Theo đó, dưới sự hướng dẫn sát sao, trực tiếp của UB MTTQ Thành phố, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy và các cấp ủy Đảng cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của HĐND, UBND các cấp trong thực hiện chương trình phối hợp hành động, từ đầu năm tới nay MTTQ quận và các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực, hoàn thành tốt các chương trình, nhiệm vụ công tác đề ra.

Xác định rõ phương thức hoạt động của MTTQ là vận động, giáo dục, thuyết phục, phối hợp và thống nhất hành động, chính vì vậy để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, thời gian qua MTTQ quận đã không ngừng củng cố tổ chức, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng hệ thống MTTQ vững mạnh. Chỉ đạo các hoạt động hướng mạnh về khu dân cư, tổ dân phố. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban công tác mặt trận các TDP, nâng cao chất lượng cán bộ mặt trận, thực sự sâu sát với nhân dân. Trong chương trình công tác đặt ra, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã tổ chức hội nghị phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2015 tới các tổ chức thành viên, MTTQ 14 phường. Tiếp tục thực hiện hiệu quả quy định giảm họp, nâng cao chất lượng các cuộc họp từ các ban công tác mặt trận TDP tới các hội nghị do MTTQ phường, quận tổ chức. Tăng cường trao đổi, đối thoại trực tiếp, phát huy dân chủ trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội và thống nhất hành động. Bám sát vào các văn bản của Ủy ban MTTQ Thành phố, nhiệm vụ chính trị của quận, Ban thường trực uỷ ban MTTQ quận đã chủ động xây dựng và triển khai kịp thời các chương trình, kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng. Phối hợp với HĐND-UBND quận xây dựng quy chế phối hợp về nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; Quy chế phối hợp giữa UBND với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể quận về thực hiện 5 quy chế dân chủ trên địa bàn quận. Xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm để triển khai, không dàn trải, chủ động đề xuất với Quận ủy các nội dung đúng, trúng với thực tiễn của địa phương.

Công tác tuyên truyền vận động nhân dân được tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Hệ thống MTTQ từ quận tới cơ sở phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, tuyên truyền và đẩy mạnh các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đã tổ chức lồng ghép các nội dung tuyên truyền với các hội nghị được 82 cuộc cấp quận và phường với số người tham gia là 12.021 lượt người tham dự. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phối hợp tổ chức 23 hội nghị với hơn 3.515 lượt người tham dự về công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống cháy nổ tại địa bàn các khu dân cư. Ban điều hành Đề án 02-212 đã tích cực phối hợp với Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các tổ chức thành viên tổ chức 74 buổi tập huấn, tuyên truyền cho 7.584 lượt người dự. Nội dung tuyên truyền: Hiến pháp 2013; Luật đất đai sửa đổi; Luật hòa giải ở cơ sở; Luật thuế 71; Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị…

Bên cạnh đó, MTTQ quận cũng đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của quận. Đẩy mạnh các phong trào giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, thi hành pháp luật và giữ gìn kỷ cương xã hội. Trong năm, MTTQ chủ động phối hợp với UBND quận hướng dẫn 14/14 phường tổ chức thành công Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2015 từ TDP tới phường bàn thực hiện các nội dung về trật tự văn minh đô thị, kết hợp với lấy ý kiến nhân dân đánh giá về hoạt động của bộ phận một cửa 14 phường và lĩnh vực QLĐT, VHXH. Vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, thực hiện tang văn minh tiến bộ. Kết quả 6 tháng đầu năm, toàn quận đã vận động được 306/401 gia đình có người qua đời đi hoả táng đạt tỷ lệ 76,3%, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2014 (là 68,5 %).         

 MTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội theo chuyên đề về thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với các hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, TTĐT, VSMT. Bên cạnh đó, tổ chức giám sát hiệu quả Bộ phận một cửa các phường, quận. Đồng thời tích cực vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và chính quyền. MTTQ từ quận tới phường đã tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo bộ Luật Dân sự (sửa đổi); tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp; phối hợp tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp với đại biểu cử tri 14 phường đạt kết quả cao; thường xuyên thực hiện giám sát các điểm đen vi phạm TTĐT, VSMT trên địa bàn. Phát huy vai trò của các nhóm nòng cốt của các Ban công tác mặt trận, qua kiểm tra giám sát tại địa bàn đã lập biên bản vận động và đề nghị UBND phường giải quyết theo thẩm quyền 5.420 lượt vi phạm. Từ đầu năm tới nay, Ban thanh tra nhân dân các phường đã phối hợp giám sát 153 vụ, việc, phát hiện và kiến nghị chính quyền giải quyết 58 vụ, việc; Ban GSĐTCĐ thực hiện giám sát 143 công trình đầu tư xây dựng hạ tầng trên địa bàn các phường, phát hiện 10 vụ việc thi công sai thiết kế, vật liệu xây dựng kém chất lượng, đã kịp thời phản ánh đến chính quyền yêu cầu chủ đầu tư tiếp thu và thực hiện. Không chỉ vậy, MTTQ và các tổ chức thành viên có vai trò rất lớn trong công tác hòa giải ở cơ sở. Hiện tại các TDP trên địa bàn quận đều có tổ hòa giải được thành lập theo hướng dẫn của quận. MTTQ quận đã cùng với chính quyền thực hiện tốt công tác hòa giải và trên thực tế qua công tác hòa giải đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, thực sự là cầu nối tình làng, nghĩa xóm, mang lại sự hòa thuận trong cộng đồng dân cư….

Vai trò nòng cốt của MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn quận đã thực sự giúp cho các cấp ủy xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội. MTTQ và các tổ chức thành viên đã thể hiện được vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, trở thành chỗ dựa vững chắc trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 
 
(Nguồn UB MTTQ Quận)

 Trần Thị Hoài Hương   (thư ký Ban biên tập)
 
CÁC TIN KHÁC

 

Đoàn thanh niên tổ chức Vui trung thu cho thiếu nhi với nhiều mô hình đổi mới, sáng tạo.  28/09/2015
Công đoàn Công ty TNHH thương mại Sơn Dương tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020  28/09/2015
Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở 8 tháng đầu năm 2015.   10/09/2015
Quận đoàn tổ chức các hoạt động cao điểm tháng an toàn giao thông.  27/09/2015
Hội Nông dân quận đẩy mạnh phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Hội 14/10.  27/09/2015
Hội LHPN quận hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10.  27/09/2015
Hội Liên hiệp phụ nữ Quận tọa đàm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chi, tổ phụ nữ  26/09/2015
Hội nghị tập huấn công tác TTND, GSĐTCCĐ năm 2015  24/09/2015
Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015.  23/09/2015
Đoàn viên thanh niên quận ứng trực tham gia tổng vệ sinh môi trường sau ngập úng ngày 22/9/2015  22/09/2015
Per page: 1 của 68  chitiet.php?ID=nang_cao_vai_tro_vi_tri_cua_mttq_trong_he_thong_chinh_tri_va_doi_song_xa_hoi&news12Page=2 chitiet.php?ID=nang_cao_vai_tro_vi_tri_cua_mttq_trong_he_thong_chinh_tri_va_doi_song_xa_hoi&news12Page=68
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Chưa đủ
Rất đầy đủ
Tạm ổn
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547