Hôm nay ngày: 28/11/2022

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT TIN
   
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN LONG BIÊN 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN LONG BIÊN 

Địa chỉ: Số 1 phố Vạn Hạnh – KĐT Việt Hưng – Quận Long Biên – Hà Nội

Địa chỉ email: liendoanlaodong@longbien.gov

                                          ldldlongbien@gmail.com

          A.CHỨC NĂNG:

            Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động.

  Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế.

  Giáo dục, động viên CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

            B. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

            1. Phối hợp với các phòng, ban, ngành chức năng của Quận, công đoàn ngành địa phương và tương đương để kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp ban chấp hành công đoàn cơ sở trong việc thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, tổ chức, lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở khi người lao động ở đó yêu cầu. Đại diện cho công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào các vụ án về lao động khi được công đoàn cơ sở hoặc người lao động uỷ quyền.

3. Tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước.

4. Triển khai thực hiện các nghị quyết và chủ trương công tác của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội; chỉ thị, nghị quyết của Quận ủy và nghị quyết đại hội công đoàn Quận Long Biên; tham gia với Quận ủy, UBND Quận về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của đoàn viên, người lao động.

5. Vận động đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động xã hội, hướng dẫn các hình thức, biện pháp chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hoá, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

          6. Tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật- giới thiệu việc làm cho CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn trên địa bàn Quận.

            7. Tổ chức các phong trào thi đua “lao động giỏi”, “sáng kiến – sáng tạo”, “công nhân giỏi”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” … góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Quận, Thành phố và Đất nước.

8. Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn; công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội; xây dựng công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh.

9. Quản lý tài chính, tài sản của công đoàn theo quy định của pháp luật và tổ chức Công đoàn.

            10. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực LĐLĐ Thành phố; Ban Thường vụ, Thường trực Quận uỷ giao.

            C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

            Cơ quan chuyên trách Liên đoàn lao động Quận có 09 đồng chí (01 chủ tịch, 02 phó chủ tịch, 01 chuyên trách là Chủ tịch công đoàn ngành Giáo dục – Đào tạo Quận, 03 công chức và 02 lao động hợp đồng). Cán bộ, công chức cơ quan chuyên trách LĐLĐ Quận được phân công phụ trách các lĩnh vực công tác chủ yếu theo chức năng, nhiệm vụ của LĐLĐ Quận.

1.      Công tác thi đua, chính sách, pháp luật.

2.      Công tác tuyên truyền, giáo dục.

3.      Công tác tổ chức.

4.      Công tác kiểm tra.

5.      Công tác  nữ công.

6.      Công tác tài chính.

7.      Công tác phát triển công đoàn cơ sở.

8.      Công tác tư vấn pháp luật và giới thiệu việc làm.

9.      Công tác văn phòng.

D. LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN

1. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng – Chủ tịch LĐLĐ quận

ĐT di động: 0913.562.963

ĐT cố định: 0436525565 (6407)

Địa chỉ mail: nguyenthithanhhang@longbien.gov.vn

2. Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – Phó chủ tịch LĐLĐ quận

ĐT di động: 0912.491.808

ĐT cố định: 0436525565 (6408)

Địa chỉ mail: nguyenmanhhung@longbien.gov.vn

3. Đ/c Nguyễn Trường Giang – Phó chủ tịch LĐLĐ quận

ĐT di động: 0983.244.699

ĐT cố định: 0436525565 (6406)

Địa chỉ mail: nguyentruonggiang@longbien.gov.vn

E. THÀNH TÍCH

Từ năm 2004 đến nay, Liên đoàn lao động quận đã luôn được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND Thành phố Hà Nội, LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Quận uỷ Long Biên và UBND quận Long Biên tặng cờ thi đua xuất săc, bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ:

* Năm 2008

LĐLĐ Thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ.

* Năm 2009

 Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

* Năm 2010

UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác.

* Năm 2011

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đơn vị có thành tích đóng góp phát triển Báo Lao động Thủ đô.

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm trong CNVCLĐ Thủ đô

- Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen về phong trào VHVN-TDTT

- UBND Thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ năm 2011

* Năm 2012

- UBND quận Long Biên tặng Bằng khen tập thể lao động tiên tiến

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen về đơn vị có thành tích trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động Tháng công nhân

- Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua GVN-ĐVN

- Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vi xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ năm 2012

- Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đơn vị đã có thành tích trong công tác từ 2009 – 2011 góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc

* Năm 2013

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đơn vị có thành tích trong việc tổ chức thực hiện hoạt động Tháng công nhân

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen 5 năm về công tác phát triển đoàn viên (2008 - 2013)

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen về tuyên truyền Đại hội công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XIV

- UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đơn vị đã có thành tích xuất sắc chỉ đạo tổ chức Hội nghị CBCC, Đại hội CNVC, Hội nghị người lao động 5 năm (2009 – 2013)

 

 

 

   
 
CÁC TIN KHÁC

 

Không có dữ liệu
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547