Hôm nay ngày: 04/02/2023

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT TIN
   
Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10); biểu dương "Người tốt, Việc tốt" năm 2014 09/10/2014
Ngày 06/10/2014, tại hội trường Khu Liên cơ quan Quận, quận Long Biên đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; biểu dương “Người tốt, Việc tốt” tiêu biểu, sơ kết thi đua đợt II/2014 và phát động phong trào thi đua “Người tốt, Việc tốt” năm 2015

Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Đức Bảo - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Quận; đồng chí Nguyễn Công Bằng - Phó trưởng ban thi đua khen thưởng Thành phố. Cùng toàn thể các đồng chí Lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND Quận; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc quận; Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Phó Chủ tịch UBND phụ trách văn hóa xã hội, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn các phường; đại diện các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn quận và 158 cá nhân “Người tốt, Việc tốt” tiêu biểu quận Long Biên năm 2014. 


Đ/c Đỗ Mạnh Hải - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận trình bày diễn văn kỷ niệm


Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận đã trình bày diễn văn kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô; báo cáo kết quả phong trào thi đua "Người tốt - việc tốt", sơ kết thi đua đợt 2 năm 2014 và phát động thi đua "Người tốt việc tốt" năm 2015. Cùng với sự phát triển của Thủ đô trong 60 năm xây dựng và phát triển,  hơn 10 năm qua với chặng đường đầu tiên đầy khó khăn thách thức, Đảng bộ và nhân dân quận Long Biên đã phát huy truyền thống văn hóa Thăng Long - Hà Nội, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh, tận dụng thời cơ mới để xây dựng Quận phát triển toàn diện và giành được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp đô thị sinh thái; thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao; thực hiện tốt công tác quy hoạch; huy động mạnh mẽ các nguồn lực, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, làm đổi thay cơ bản và rõ nét diện mạo đô thị; giáo dục, y tế phát triển theo hướng chuẩn hóa, xã hội hóa; an sinh xã hội được đặc biệt chú trọng; đời sống tinh thần và vật chất được nâng cao, nếp sống văn hóa đô thị có chuyển biến tích cực; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống chính trị được kiện toàn đồng bộ từ Quận đến cơ sở, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực lãnh đạo, điều hành.

Thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, phát huy thành tựu trong 10 năm xây dựng và phát triển, năm 2014, phong trào thi đua “Người tốt, Việc tốt” của Quận đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, với nhiều cách làm mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Quận trong giai đoạn mới. Các phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô được triển khai tổ chức hiệu quả từ cơ sở, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia với các hoạt động thiết thực như: thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; thực hiện kỷ cương hành chính và “Năm trật tự, văn minh đô thị”; tổ chức tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống ngàn năm văn hiến Thăng Long - Hà Nội, về ý nghĩa lịch sử của Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT; các hoạt động an sinh xã hội, gặp mặt, tặng quà cho người có công, các gia đình chính sách, tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; tổ chức Hội nghị biểu dương gương “Người tốt, Việc tốt” tại 100% các phường...

Với những kết quả đó, năm 2014, phong trào thi đua “Người tốt, Việc tốt” của Quận tiếp tục có nhiều thành tích mới, xuất hiện thêm nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu trong lao động, sản xuất, học tập và chiến đấu, góp phần cùng với Đảng bộ, Chính quyền và các tầng lớp nhân dân, thực hiện mục tiêu xây dựng quận Long Biên trở thành đô thị trung tâm phía Bắc của Thủ đô phát triển từng bước văn minh và hiện đại. Tại buổi lễ, Quận Long Biên đã biểu dương 158 gương "Người tốt, Việc tốt" tiêu biểu, trong đó có 15 gương "Người tốt, Việc tốt" cấp Thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thường Quận nhiệt liệt biểu dương những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua “Người tốt, Việc tốt” quận năm 2014 đồng thời chính thức phát động đợt thi đua cao điểm từ nay đến hết năm 2014 và phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" năm 2015 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung chỉ đạo việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế; dự án cải tạo nâng cấp chợ; Đề án phát triển làng nghề nuôi rắn Lệ Mật. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về điều hành ngân sách những tháng cuối năm, tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước và xử lý nợ đọng thuế. Tích cực rà soát, thực hiện triệt để tiết kiệm chi ngân sách, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xã hội. Phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2014 và 6 chương trình công tác Đảng bộ Quận lần thứ II đã đề ra thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội thi đua yêu nước toàn Quốc lần thứ VI.

2. Tiếp tục thực hiện tốt ”Năm trật tự và văn minh đô thị” tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị và triển khai hiệu quả đề án “Quy hoạch và sắp xếp hệ thống biển quảng cáo, biển hiệu, biển chỉ dẫn và xã hội hoá công tác đầu tư, quản lý quảng cáo trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2014-2020”; xây dựng quận Long Biên "sáng, xanh, sạch, đẹp”.

3. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa, xã hội. Trọng tâm là tạo sự chuyển biến thực chất trong Giáo dục&Đào tạo, gắn với đổi mới căn bản, toàn diện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm mục tiêu  xây dựng Người Long Biên - Hà Nội "Thanh lịch, văn minh" và xây dựng đời sống văn hoá - nếp sống văn minh đô thị; Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là lĩnh vực giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, hỗ trợ các đối tượng chính sách. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ thường xuyên và đột xuất, nêu cao trách nhiệm của người thực thi công vụ và người đứng đầu địa phương, đơn vị; Quan tâm phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương "Người tốt, Việc tốt".

4. Thi đua xây dựng Đảng, hệ thống chính trị: Tiếp tục chỉ đạo tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là Chương trình số 06 của Quận ủy và Chương trình 01 của Thành ủy, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI),  Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về  tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt Kế hoạch của Thành ủy và Quận ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố và Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III. Tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2005 – 2010./.

 

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

 

 Nguyễn Thuỳ Dương  
 
CÁC TIN KHÁC

 

Phong trào người tốt việc tốt trên địa bàn quận Long Biên năm 2015.  27/09/2015
UBND quận tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2015  20/08/2015
Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng của Cụm thi đua số III TP Hà Nội  21/07/2015
Hội LHPN Phúc Lợi: Người chi hội trưởng nhiệt tình, tâm huyết với công tác hội   13/04/2015
Người cựu chiến binh phường Giang Biên làm giàu trên mảnh đất quê hương  02/04/2015
Niềm vui của người cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngọc Thụy  25/03/2015
Danh sách tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua năm 2014  30/01/2015
Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; Tổng kết phong trào thi đua năm 2014  29/01/2015
Phong trào thi đua Người tốt việc tốt quận Long Biên năm 2014  29/09/2014
Tập huấn công tác Quản lý nhà nước về Thi đua khen thưởng tại Quận Long Biên  18/09/2014
Per page: 1 của 5  chitiet.php?ID=le_ky_niem_60_nam_ngay_giai_phong_thu_do_%2810-10%29%3B_bieu_duong_nguoi_tot%2C_viec_tot_nam_2014&news12Page=2 chitiet.php?ID=le_ky_niem_60_nam_ngay_giai_phong_thu_do_%2810-10%29%3B_bieu_duong_nguoi_tot%2C_viec_tot_nam_2014&news12Page=5
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547