Hôm nay ngày: 30/05/2020

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT TIN
   
Kết quả nổi bật Đảng bộ Sài Đồng những tháng đầu năm 2015. 27/09/2015
Với phương châm: Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo. BCH Đảng bộ phường Sài Đồng đã xây dựng chương trình và các kế hoạch công tác năm 2015.

Với trọng tâm nhiệm vụ: Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017, Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình công tác toàn khóa và các kế hoạch cụ thể, thiết thực. Tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, nêu cao tinh thần chịu trách nhiệm của cá nhân trước tập thể trong giải quyết, quyết định các công việc, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực mình được phân công phụ trách, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng năm 2015.

Về thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ TSVM
Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã triển khai chuyên đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” với các nội dung cụ thể. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, ý thức trách nhiệm xây dựng Đảng, tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên được nâng lên.     
Đại hội các Chi bộ và Đại hội Đảng bộ đã thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành theo Quyết định 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) trong việc bầu cử cấp ủy, bí thư, phó bí thư; bầu đủ số lượng theo quy định.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ phường, Đảng ủy đã tập trung xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho Ban thường vụ, Đảng ủy viên và kiện toàn các Ban chỉ đạo, xây dựng chương trình công tác trọng tâm của nhiệm kỳ với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Chỉ đạo HĐND - UBND và các đoàn thể rà soát, bổ sung quy chế làm việc, phân công theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã ban hành trong các nghị quyết, kế hoạch, chương trình ngay từ đầu năm và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Quận ủy, HĐND, UBND quận trên lớp 2 Cổng thông tin điện tử quận. Chỉ đạo cụ thể bằng kế hoạch bảng biểu công tác hàng tháng của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các đoàn thể, kết quả cụ thể

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế
Ngay từ đầu năm BCH Đảng bộ đã tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể dựa trên cơ sở nội dung Chương trình số 02-CTr/QU ngày 15/11/2010 của Quận ủy về “Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế trên địa bàn quận giai đoạn 2010-2015”, Kế hoạch của Đảng ủy phường. Đảng bộ phường lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 6 tháng đầu năm 2015 là 7, 537 tỷ đồng/11, 798 tỷ đồng, đạt 63,9% kế hoạch.

Về xây dựng, quản lý đô thị, quản lý đất đai, GPMB thực hiện dự án
Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, chỉ đạo tổ công tác quản lý trật tự xây dựng, trong 6 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn có 50/50 công trình xây dựng được cấp phép, đạt tỷ lệ 100%; đôn đốc 50/50 hộ nộp thuế xây dựng (đạt tỷ lệ 100%) với tổng số tiền thuế thu được trên 384 triệu đồng. Hoàn thiện hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ và chuyển lên quận được: 45/75 hồ sơ đạt 60% kế hoạch giao.

Lãnh đạo tập trung công tác giải phóng mặt bằng, triển khai 05 dự án thuộc vốn ngân sách quận, phối hợp với ban quản lý dự án và các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn: dự án xây dựng Nhà văn hóa phường Sài Đồng; dự án cải tạo, mở rộng ngõ 85, phố Sài Đồng; dự án cải tạo ngõ 765 đường Nguyễn Văn Linh, ...

Thực hiện nhiệm vụ phát triển VHXH
Đảng ủy phường xác định đẩy mạnh việc xây dựng tổ dân phố văn hóa là động lực tốt để xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng xây dựng Tổ dân phố giai đoạn 2011-2015”, trên địa bàn phường gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Các câu lạc bộ Văn hóa thể thao, câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời của phường được duy trì hoạt động thường xuyên ngoài việc duy trì hoạt động, các câu lạc bộ đã tham gia các hội thi cấp phường và tham gia các giải thi cấp quận và đạt thành tích cao trong thi đấu.
Giáo dục, đào tạo được quan tâm, chất lượng giáo dục toàn diện ở các trường tiếp tục được nâng cao.

Kết quả năm học 2014-2015 các trường trên địa bàn phường: 70% đạt học sinh giỏi, 27% học sinh khá, trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp có 178 em đạt học sinh giỏi cấp quận, 22 em cấp Thành phố và 01 cấp Quốc gia. Số học sinh đạt kết quả cao tăng: 65% đạt loại giỏi, 26,5% đạt loại khá, số học sinh đạt loại giỏi cấp Quận, Thành phố và cấp Quốc gia ngày càng được nâng cao. Có 4/6 trường tiếp tục giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia.

Công tác ANQP
Đảng uỷ phường ra nghị quyết, chỉ đạo cấp uỷ các chi bộ, toàn thể đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp về công tác đảm bảo an ninh chính trị. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới”; tăng cường đấu tranh chống âm mưu hoạt động diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Công tác xây dựng bộ máy, chính quyền
Đảng uỷ - UBND phường đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008 trong hoạt động quản lý và điều hành, xây dựng và triển khai các văn bản về công tác giám sát và công tác kiểm tra công vụ. 6 tháng đầu năm 2015 tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết là 3.754 hồ sơ (trong đó hồ sơ chứng thực 3.260 hồ sơ), tổng phí thu được là: 34,5 triệu đồng, không có hồ sơ chậm muộn. 100% CBCCVC được cấp hệ thống thư điện tử công vụ @hanoi.gov.vn để khai thác, sử dụng, thực hiện số hóa 100% văn bản theo hệ thống; thực hiện điều hành, chỉ đạo công việc, gửi - nhận văn bản thông qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hộp thư điện tử giảm thiểu việc in ấn tài liệu, nâng cao hiệu quả công việc.

Đảng ủy phường đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố và tập trung lãnh đạo cùng các ban ngành, đoàn thể và các cấp ủy chi bộ phối hợp thực hiện theo các chương trình công tác đã xây dựng và triển khai có hiệu quả, tạo tiền đề cho việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015.
 
( Nguồn Đảng ủy P. Sài Đồng)

 Trần Thị Hoài Hương   ( Thư ký Ban biên tập)
 
CÁC TIN KHÁC

 

Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng  29/09/2015
Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015  29/09/2015
Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.  29/09/2015
Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015  29/09/2015
Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015  29/09/2015
Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"  29/09/2015
Thạch Bàn tổ chức ngày Hội khuyến học và phát động "Tuần lễ học tập suốt đời" năm 2015  28/09/2015
Giang Biên tổng kết công tác khuyến học năm 2015 và phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  28/09/2015
Đêm hội “Vầng trăng cổ tích” phường Long Biên năm 2015  28/09/2015
Ngày hội khuyến học phường Long Biên năm 2015.   28/09/2015
Per page: 1 của 333  chitiet.php?ID=ket_qua_noi_bat_dang_bo_sai_dong_nhung__thang_dau_nam_2015&news12Page=2 chitiet.php?ID=ket_qua_noi_bat_dang_bo_sai_dong_nhung__thang_dau_nam_2015&news12Page=333
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547