Hôm nay ngày: 21/02/2020

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT TIN
   
Kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2015 của Đảng bộ quận Long Biên 16/07/2015
.

Năm 2015 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đã đặt ra yêu cầu nhiệm vụ quan trọng đối với công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ từ quận đến cơ sở để vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, vừa phục vụ tốt công tác Đại hội Đảng.

Ngay từ đầu năm, Quận ủy, BTV Quận ủy, cấp uỷ và UBKT các cấp quận Long Biên đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, kế hoạch giám sát năm 2015. Việc xây dựng Chương trình kiểm tra, kế hoạch giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp tiếp tục được đổi mới đó là: số lượng, đối tượng, thời điểm tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát được xác định cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị và không để ảnh hưởng đến việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Năm 2015, nội dung kiểm tra giám sát được thực hiện đầy đủ, toàn diện, trong đó, tập trung thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ trọng tâm của Ngành là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, cấp uỷ, UBKT các cấp tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức kiểm tra, giám sát.

6 tháng đầu năm 2015, Quận ủy và UBKT Quận ủy Long Biên đã kiểm tra 15 tổ chức đảng và 09 đảng viên, trong đó, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 09 đảng viên; giám sát 07 tổ chức đảng. Giải quyết tố cáo đối với 06 đảng viên và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 2 đảng viên.

Cấp ủy và UBKT cấp ủy cơ sở đã kiểm tra 234 tổ chức đảng và 01 đảng viên, trong đó kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 đảng viên; giám sát 38 tổ chức đảng và 15 đảng viên. Thi hành kỷ luật đối với 04 đảng viên. Những địa phương, đơn vị thực hiện được nhiều cuộc kiểm tra, giám sát là: Đảng bộ các phường Thạch Bàn, Phúc Lợi, Phúc Đồng, Giang Biên, Thượng Thanh, Việt Hưng; Đảng bộ Công ty cổ phần Nicotex, Đảng bộ Trung tâm y tế quận....

Qua kiểm tra, giám sát cấp uỷ, UBKT các cấp đã kịp thời kết luận những ưu điểm, khuyết điểm, chỉ ra các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; chấn chỉnh hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở. xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, sai phạm. Các trường hợp vi phạm kỷ luật đảng được xem xét, xử lý nghiêm minh theo quy định giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần tích cực cho việc chuẩn bị nhân sự và tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, UBKT các cấp đã kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn  liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng các cấp.  Các nội dung tố cáo được kết luận rõ ràng, đầy đủ, đúng bản chất sự việc góp phần ổn định nội bộ các địa phương đơn vị, góp phần phục vụ hiệu quả cho Đại hội Đảng các cấp. 

Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch, UBKT các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ chuẩn bị nhân sự UBKT cấp uỷ khoá mới đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Kết quả, đã bầu 30 đồng chí Chủ nhiệm; 23 Phó Chủ nhiệm, 69 ủy viên UBKT Đảng uỷ, các chi bộ cơ sở đã phân công 28 đồng chí cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ  đủ số lượng, đúng dự kiến.  Ban chấp hành Đảng bộ quận khoá III đã bầu UBKT Quận uỷ gồm 7 đồng chí, bầu Chủ nhiệm UBKT Quận uỷ theo đúng phương án nhân sự đã được UBKT Thành uỷ phê duyệt.

Có thể nói trong 6 tháng đầu năm công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện toàn diện, đầy đủ, có trọng tâm, phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị, đặc biệt là đã kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, ổn định tình hình địa phương, đơn vị góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ từ quận tới cơ sở.

Tuy nhiên, ngoài những kết quả trên, do tập trung cho việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp nên số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát nhìn chung còn ít, một số tổ chức Đảng, UBKT Đảng uỷ chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, chưa quan tâm đúng mức việc kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, cấp ủy, UBKT các cấp quận Long Biên tập trung xây dựng quy chế làm việc của UBKT cấp uỷ, xây dựng chương trình kiểm tra, kế hoạch giám sát toàn khoá phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điều kiện từng địa phương, đơn vị. Củng cố, ổn định tổ chức, bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp uỷ viên và Uỷ viên UBKT cấp uỷ. Quan tâm tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra.

Tiếp tục rà soát, tiến hành kiểm tra, giám sát đảm bảo hoàn thành chương trình kế hoạch từ đầu năm. Ủy ban kiểm tra các cấp cần chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, coi trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên cùng cấp. Cần phát huy đầy đủ vai trò của UBKT trong tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 

 Nguyễn Xuân Long   UBKT Quận ủy
 
CÁC TIN KHÁC

 

Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015  29/09/2015
Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước  29/09/2015
Giám sát thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị năm 2015 tại 03 tổ chức cơ sở đảng  28/09/2015
Định hướng nhiệm vụ tuyên truyền tháng 9/2015  10/09/2015
Kế hoạch quán triệt Nghị quyết Đại hội, 3 chương trình công tác của Quận ủy.  10/09/2015
Định hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm tuyên truyền trong tháng 10/2015.  27/09/2015
Lực lượng vũ trang quận hoàn thành tốt nhiệm vụ hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ năm 2015.  27/09/2015
Kết quả thực hiện 5 quy chế dân chủ trong các loại hình mới trên địa bàn quận.  27/09/2015
Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 9/2015  26/09/2015
Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở năm 2015  25/09/2015
Per page: 1 của 67  chitiet.php?ID=ket_qua_cong_tac_kiem_tra%2C_giam_sat_6_thang_dau_nam_2015_cua_dang_bo_quan_long_bien&news12Page=2 chitiet.php?ID=ket_qua_cong_tac_kiem_tra%2C_giam_sat_6_thang_dau_nam_2015_cua_dang_bo_quan_long_bien&news12Page=67
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547