Hôm nay ngày: 07/12/2022

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT TIN
   
Kế hoạch quán triệt Nghị quyết Đại hội, 3 chương trình công tác của Quận ủy. 10/09/2015


Ngày  7/8/2015, Ban thường vụ Quận ủy đã ban hành Kế hoạch số 05-KH/QU về việc “Tuyên truyền phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội và 03 chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ quận khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020”. Ban biên tập xin giới thiệu các nội dung chính như sau:

Tuyên truyền phổ biến Nghị quyết Đại hội tại các chi bộ
- Nội dung: Kết quả, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020;
- Tài liệu: Đề cương tóm tắt tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III của Quận ủy;
- Thành phần: Toàn thể đảng viên của chi bộ;
- Thời gian: trong kỳ sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 9/2015;
- Báo cáo viên: Đồng chí Bí thư chi bộ trực tiếp tuyên truyền quán triệt Nghị quyết đến đảng viên theo đề cương của Quận ủy.

Quán triệt nghị quyết và 03 chương trình của Quận ủy
Nội dung
- Quán triệt kết quả, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III: Nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, thành tựu nổi bật, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2010-2015; dự báo tình hình trong nhiệm kỳ 2015-2020, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, 02 khâu đột phá, chỉ tiêu, các giải pháp cơ bản trên các lĩnh vực công tác.
- Quán triệt nội dung 03 chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm:
+ Chương trình: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên quận Long Biên giai đoạn 2015-2020”;
+ Chương trình: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ CBCCVC theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử quận, phường giai đoạn 2015-2020”;
+ Chương trình: “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân”.

Tài liệu
- Văn kiện, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020;
- 03 chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 và các tài liệu liên quan.

Các lớp do quận tổ chức
* Lớp cán bộ chủ chốt quận và cơ sở
- Thành phần:
+ Cấp quận: Các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ quận; Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội quận; Báo cáo viên cấp quận;
+ Đảng bộ phường: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND; cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy phường;
+ Chi, Đảng bộ hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp: Bí thư, Phó Bí thư, thủ trưởng cơ quan.
- Thời gian: 1 ngày (trước ngày 15/10/2015);
- Địa điểm: Hội trường tầng 2, Khu liên cơ quan quận;
- Báo cáo viên: Thường trực Quận ủy.

* Lớp đảng viên lực lượng vũ trang quận
- Thành phần: Toàn thể các đảng viên của Đảng bộ Công an quận và Đảng bộ Quân sự quận;
- Thời gian: 1 ngày (trước ngày 20/10/2015);
- Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Công an quận;
- Báo cáo viên: Thường trực Quận ủy.

* Lớp đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng và cơ quan UBND quận
- Thành phần: Toàn thể các đảng viên của Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng quận và Đảng bộ cơ quan UBND quận;
- Thời gian: 01 ngày (trước ngày 25/10/2015);
- Địa điểm: Hội trường tầng 2, Khu liên cơ quan quận;
- Báo cáo viên: Thường trực Quận ủy.

* Lớp đảng viên các chi, đảng bộ khối hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc quận (những đơn vị có dưới 60 đảng viên)
- Đối tượng: đảng viên thuộc các chi, đảng bộ khối hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc quận (các đơn vị có dưới 60 đảng viên);
- Thời gian: 1 ngày (dự kiến trước ngày 30/10/2015);
- Địa điểm: Hội trường tầng 2, Khu liên cơ quan quận;
- Báo cáo viên: Thường trực Quận ủy.

Các lớp do Đảng bộ cơ sở tổ chức
  Căn cứ vào số lượng đảng viên, các Đảng bộ trực thuộc quận tổ chức các lớp quán triệt Nghị quyết Đại hội và 03 chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa III cho cán bộ, đảng viên:
- Nội dung: Ngoài các nội dung như lớp do quận tổ chức, đề nghị các Đảng bộ cơ sở gắn với nội dung Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ cơ sở đã đề ra.
- Đối tượng: Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ; mời các đồng chí Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng các chi hội đoàn thể chưa phải là đảng viên tham dự;
- Thời gian: 1 ngày (hoàn thành trước ngày 15/11/2015);
- Địa điểm: Tại cơ sở;
- Báo cáo viên: Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy (theo lịch do thường trực Quận ủy phân công).
Để thực hiện tốt kế hoạch Ban thường vụ Quận ủy đã phân công các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị, Chi, Đảng bộ thuộc quận theo chức năng nhiệm vụ triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả về quận (qua Ban Tuyên giáo Quận ủy) trước ngày 18/11/2015.
 

 
 
  Trần Thị Hoài Hương   ( Thư ký Ban biên tập)
 
CÁC TIN KHÁC

 

Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015  29/09/2015
Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước  29/09/2015
Giám sát thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị năm 2015 tại 03 tổ chức cơ sở đảng  28/09/2015
Định hướng nhiệm vụ tuyên truyền tháng 9/2015  10/09/2015
Định hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm tuyên truyền trong tháng 10/2015.  27/09/2015
Lực lượng vũ trang quận hoàn thành tốt nhiệm vụ hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ năm 2015.  27/09/2015
Kết quả thực hiện 5 quy chế dân chủ trong các loại hình mới trên địa bàn quận.  27/09/2015
Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 9/2015  26/09/2015
Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở năm 2015  25/09/2015
Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2015  24/09/2015
Per page: 1 của 67  chitiet.php?ID=ke_hoach_quan_triet_nghi_quyet_dai_hoi%2C_3_chuong_trinh_cong_tac_cua_quan_uy&news12Page=2 chitiet.php?ID=ke_hoach_quan_triet_nghi_quyet_dai_hoi%2C_3_chuong_trinh_cong_tac_cua_quan_uy&news12Page=67
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547