Hôm nay ngày: 22/01/2020

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT TIN
   
Hội Nông dân phường Thạch Bàn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động các chi, tổ hội trực thuộc . 26/09/2015
Trong những năm qua, xác định công tác xây dựng tổ chức Hội Nông dân, trong đó chú trọng xây dựng các chi tổ hội là nhiệm vụ trọng tâm, là yếu tố quyết định chất lượng hoạt động của tổ chức Hội và phong trào nông dân


Chi, tổ hội là nơi hội viên trực tiếp sinh hoạt và thực hiện các nhiệm vụ của Hội, nền tảng xây dựng, đoàn kết, tập hợp nông dân vào hội, chi hội mạnh thì tổ chức Hội mới mạnh và ngược lại. Nhận thức tầm quan trọng của việc xây dựng các chi, tổ hội vững mạnh, trước hết phải củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi, tổ hội. Ban chấp hành (BCH) Hội Nông dân phường đã chủ động cụ thể hóa Chương trình 01-CTr/HNDTP của Hội Nông dân Thành phố Hà Nội về “Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức Hội nông dân các cấp vững mạnh giai đoạn 2014-2018”, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của BTV Hội Nông dân quận Long Biên, sự chỉ đạo của Đảng ủy phường bằng Kế hoạch số 07-KH/HND ngày 10/5/2014 về tổ chức hội nghị tổ chức tọa đàm "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội"; Hướng dẫn số 01-HD/HND về "Quy trình, nội dung sinh hoạt chi hội nông dân năm 2014". Quy định các chi hội tổ chức sinh hoạt theo quý và đột xuất. Để giúp các chi, tổ hội nắm vững các quy trình, phương thức, nội dung tổ chức một kỳ sinh hoạt, BCH Hội Nông dân phường đã tổ chức hội nghị tập huấn, trao đổi những kỹ năng cơ bản về tổ chức sinh hoạt Hội, vai trò của chi hội trưởng, chi hội phó và hội viên trong sinh hoạt chi hội, lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt chi hội. Chỉ đạo chi hội tổ dân phố 13 sinh hoạt điểm để rút kinh nghiệm nhân rộng ra 17 chi hội tổ dân phố.

Kết quả sau 01 năm được triển khai Chương trình 01-CTr/HNDTP của Hội Nông dân Thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 07-KH/HND ngày 10/5/2014 và Hướng dẫn số 01-HD/HND của BCH Hội Nông dân phường cho thấy nhận thức của các chi hội trưởng, chi hội phó và hội viên Hội Nông dân có chuyển biến rõ nét về vai trò, nội dung sinh hoạt chi hội, từ đó tham gia sinh hoạt chi hội tốt hơn. 17 chi hội tổ dân phố, 3 chi hội ngành nghề đã duy trì sinh hoạt theo quý.

Nét nổi bật sau 1 năm triển khai chuyên đề và hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội đó là: vai trò chủ tọa hội nghị của các chi hội trưởng vững vàng hơn, các báo cáo hoặc nội dung đưa ra sinh hoạt chi hội cụ thể, rõ ràng và gắn liền với đời sống, sinh hoạt và mong muốn của cán bộ, hội viên và nông dân, không còn tình trạng chung chung như trước đây. Các chi hội ngoài việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Hội cấp trên góp phần làm cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu sâu hơn về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Hội, đồng thời nắm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân để tham mưu, đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền phường. Các chi hội tổ dân phố 3, 4, 5, 6, 7, 10 đã đưa các nội dung quy định về đô thị, hội viên nông dân khi tham gia hoạt động kinh doanh ngoài tuân thủ các quy định về quản lý đô thị thì những kỹ năng trong bán hàng như trang trí cửa hàng, tiếp thị, mời chào cũng được hội viên thảo luận trao đổi kinh nghiệm. Các chi hội tổ dân phố 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nội dung sinh hoạt được bàn và thảo luận nhiều về nhu cầu của hội viên nông dân sau khi nhà nước thu hồi đất thì sử dụng tiền đền bù như thế nào để ổn định cuộc sống, có việc làm không để mắc vào các tệ nạn xã hội…Với những nội dung sinh hoạt thiết thực đã thu hút trên 75 % hội viên tham gia sinh hoạt tăng 2 lần so với trước đây.

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nông dân trong thực hiện các chính sách, nhất là giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, như đường Thạch Bàn, đường 40 m có 100% hội viên nông dân đã nhận tiền bàn giao mặt bằng đúng quy định, không phải cưỡng chế. Dự án nút giao cầu Thanh Trì với quốc lộ 5 các hội viên nông dân đã bàn giao mặt bằng, kể các các hộ chưa nhận tiền đền bù cũng đã bàn giao mặt bằng đúng quy định. Không có hội viên nông dân khiếu kiện phức tạp. Các hội viên nông dân đã đóng góp thuế, chấp hành các quy định về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, xây dựng gia đình văn hóa, góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống văn hóa ở tổ dân phố và xây dựng Tổ chức Hội của phường vững mạnh.

Từ kết quả đạt được trong một năm qua, Hội Nông dân phường đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm đánh giá thực hiện và xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là:

Thứ nhất: Tập trung khắc phục những hạn chế tồn tại trong 1 năm triển khai quy trình sinh hoạt chi hội như công tác chuẩn bị nội dung báo cáo, việc triển khai tại hội nghị sinh hoạt chi hội, hướng dẫn nội dung thảo luận, kết luận và giám sát việc thực hiện của hội viên.

Thứ hai: Lấy xây dựng chi hội vững mạnh là trung tâm để xây dựng Tổ chức Hội Nông dân phường vững mạnh, BCH Hội phân công các đồng chí ủy viên thường vụ hội trực tiếp tham dự các buổi sinh hoạt chi hội và cho ý kiến chỉ đạo.

Thứ ba: BCH Hội Nông dân phường tiếp tục tập huấn, trao đổi những kỹ năng chuẩn bị báo cáo, tổ chức hội nghị, xử lý các tình huống phát sinh trong sinh hoạt chi hội cho cán bộ chi, tổ hội.

Thứ tư: Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi hội, các nội dung sinh hoạt chi hội phải bám sát vào tâm tư nguyện vọng và đáp ứng nhu cầu của hội viên, nông dân. Trong sinh hoạt cần phát huy tính dân chủ và sáng tạo để hội viên được biết, được bàn mọi công việc của Hội, tạo nên sự thống nhất trong tư tưởng, hành động.

Thứ năm: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân thông qua việc thành lập Chi, Tổ Hội ngành nghề, câu lạc bộ, tổ hợp tác, tổ tiết kiệm vay vốn, chú trọng phát triển hội viên.

Có thể nói việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi tổ hội sau 01 năm thực hiện đã khẳng định vai trò, tính chủ động của Ban thường vụ và đặc biệt là vai trò của Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Nông dân phường trong xây dựng, phát triển Hội Nông dân phường ngày càng vững mạnh, là địa chỉ tin cậy, chỗ dựa của hội viên, nông dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Phát huy sức mạnh của nông dân tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và phát triển phường Thạch Bàn toàn diện, bền vững.

 Nguyễn Thị Thu Trang   Hội nông dân phường Thạch Bàn
 
CÁC TIN KHÁC

 

Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng  29/09/2015
Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015  29/09/2015
Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.  29/09/2015
Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015  29/09/2015
Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015  29/09/2015
Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"  29/09/2015
Thạch Bàn tổ chức ngày Hội khuyến học và phát động "Tuần lễ học tập suốt đời" năm 2015  28/09/2015
Giang Biên tổng kết công tác khuyến học năm 2015 và phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  28/09/2015
Đêm hội “Vầng trăng cổ tích” phường Long Biên năm 2015  28/09/2015
Ngày hội khuyến học phường Long Biên năm 2015.   28/09/2015
Per page: 1 của 333  chitiet.php?ID=hoi_nong_dan_phuong_thach_ban_chu_trong_nang_cao_chat_luong_hoat_dong_cac_chi%2C_to_hoi_truc_thuoc_&news12Page=2 chitiet.php?ID=hoi_nong_dan_phuong_thach_ban_chu_trong_nang_cao_chat_luong_hoat_dong_cac_chi%2C_to_hoi_truc_thuoc_&news12Page=333
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547