Hôm nay ngày: 28/05/2020

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT TIN
   
Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.  21/07/2015
Sáng 21/7/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 22.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng đảng Thành ủy; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Vũ Đức Bảo - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy - chủ trì và kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, trên cơ sở định hướng, nêu rõ mục đích của hội nghị, đồng chí Bí thư Quận ủy đã yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận và cho ý kiến vào các văn bản: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Quận ủy viên phụ trách theo dõi cơ sở đảng; Chương trình làm việc toàn khóa và Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ quận và Ủy ban kiểm tra Quận ủy khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Quận ủy khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Với tinh thần dân chủ, xây dựng, các đại biểu tham dự Hội nghị đều cơ bản thống nhất đồng thời tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện những nội dung trong các dự thảo văn bản được trình bày tại hội nghị.

 

Đ/c Vũ Đức Bảo - Bí thư Quận ủy - kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Bảo - Bí thư Quận ủy đã đánh giá cao công tác tham mưu của Ban Tổ chức, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Quận ủy trong xây dựng các văn bản của Quận ủy và tổ chức các hội nghị xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy trước khi trình ra Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đúng thời gian, quy định. Đồng chí Bí thư cũng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm cũng như các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị.

Để hoàn thiện các dự thảo văn bản và tổ chức thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Quận ủy đã nhấn mạnh một số nội dung mới và quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy như sau:

1. Về quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Quận ủy viên phụ trách theo dõi cơ sở đảng:

- Thông qua quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Quận ủy viên phụ trách theo dõi cơ sở đảng. Từng đồng chí trong Ban Chấp hành đảng bộ quận cần nghiên cứu và thực hiện đúng quy chế đã xây dựng:
+ Đối với các đồng chí Quận ủy viên: Xác định rõ vai trò của người đứng đầu, chịu trách nhiệm về hoạt động của các ngành và địa phương mình phụ trách. Chủ động đề xuất ý kiến về chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chung của Đảng bộ, những vấn đề liên quan đến lĩnh vực và đơn vị được phân công phụ trách trong từng quý của năm công tác.
+ Đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy: Nâng cao vai trò trách nhiệm, tiếp tục sâu sát các cơ sở và địa phương mình phụ trách; chủ động nắm tình hình các mặt hoạt động của cơ sở, kịp thời đề xuất với Ban Thường vụ Quận ủy những vấn đề khó khăn, vướng mắc của cơ sở cần quan tâm giải quyết.
+ Đối với các đồng chí Thường trực Quận ủy: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành trên nguyên tắc quyết liệt, chủ động, sáng tạo trong từng công việc cụ thể. Thường xuyên đối chiếu nhiệm vụ được phân công phụ trách để phát huy hơn nữa vai trò của mình.

2. Về chương trình làm việc toàn khóa và Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020
- Thông qua chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với 22 Hội nghị Ban Chấp hành định kỳ.
- Thống nhất tên các chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau;
+ Chương trình 01: Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên quận Long Biên giai đoạn 2015 - 2020.
+ Chương trình 02: Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử quận, phường giai đoạn 2015 - 2020.
+ Chương trình 03: Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân.
- Giao các Ban Chủ nhiệm chương trình tập trung xây dựng 3 chương trình công tác toàn khóa, báo cáo Ban Chấp hành tại Hội nghị lần thứ 3, đồng thời chuẩn bị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các chương trình năm 2016.

3. Về chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ quận và Ủy ban kiểm tra Quận ủy khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Nội dung chương trình kiểm tra, giám sát của Quận ủy cần đổi mới, tập trung kiểm tra làm rõ vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, điều hành các nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách; kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung chương trình kiểm tra cần cụ thể, sát với yêu cầu thực tế đề ra.
- UBKT Quận ủy là cơ quan thường trực chủ trì tham mưu Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo và giải quyết khiếu nại kỷ luật trong Đảng bộ quận./.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

 Dương Như Ý  
 
CÁC TIN KHÁC

 

Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015  29/09/2015
Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước  29/09/2015
Giám sát thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị năm 2015 tại 03 tổ chức cơ sở đảng  28/09/2015
Định hướng nhiệm vụ tuyên truyền tháng 9/2015  10/09/2015
Kế hoạch quán triệt Nghị quyết Đại hội, 3 chương trình công tác của Quận ủy.  10/09/2015
Định hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm tuyên truyền trong tháng 10/2015.  27/09/2015
Lực lượng vũ trang quận hoàn thành tốt nhiệm vụ hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ năm 2015.  27/09/2015
Kết quả thực hiện 5 quy chế dân chủ trong các loại hình mới trên địa bàn quận.  27/09/2015
Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 9/2015  26/09/2015
Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở năm 2015  25/09/2015
Per page: 1 của 67  chitiet.php?ID=hoi_nghi_lan_thu_2_ban_chap_hanh_dang_bo_quan_khoa_iii%2C_nhiem_ky_2015_-_2020&news12Page=2 chitiet.php?ID=hoi_nghi_lan_thu_2_ban_chap_hanh_dang_bo_quan_khoa_iii%2C_nhiem_ky_2015_-_2020&news12Page=67
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547