Hôm nay ngày: 21/02/2020

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT TIN
   
Hội nghị Biểu dương " Người tốt-Việc tốt" Quận Long Biên năm 2012 08/10/2012
Ngày 05/10/2012, Quận ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ và Hội đồng Thi đua, Khen thưởng quận Long Biên đã tổ chức Hội nghị biểu dương “Người tốt - Việc tốt” năm 2012.

Ngày 05/10/2012, tại Trung tâm Văn hoá Hàng không, Quận ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ và Hội đồng Thi đua, Khen thưởng quận Long Biên đã tổ chức Hội nghị biểu dương “Người tốt - Việc tốt” năm 2012. Phong trào thi đua “ Người tốt – Việc tốt” được đông đảo cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng từ nhiều năm và góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quận và Thành phố.

Tới dự hội nghị biểu dương “Người tốt - Việc tốt” quận Long Biên năm 2012 có đồng chí Phùng Minh Sơn – Phó trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng Thành phố Hà Nội; đồng chí Vũ Đức Bảo – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND; đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐTĐKT quận; đồng chí Nguyễn Tiến Bộ - Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UB MTTQ quận, cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo của Quận ủy – HĐND – UBND, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các phường và 224 cá nhân đã được các cấp , các ngành  của Quận và cơ sở suy tôn, bầu chọn  danh hiệu  “ Người tốt, việc tốt”  năm 2012  đại diện cho các tổ chức cơ quan trên địa bàn quận đã về dự đông đủ.

Đánh giá chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua “Người tốt - Việc tốt” của quận trong năm qua, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng TĐKT quận đã khẳng định: “Hưởng ứng các nội dung thi đua do quận phát động, các đơn vị trong toàn quận đã đồng loạt tổ chức triển khai phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực với mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức đa dạng, phong phú, gắn với đặc thù nhiệm vụ của từng đơn vị. Các phong trào thi đua đã thu hút được cán bộ công chức, các thành viên, hội viên của MTTQ và các đoàn thể cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quản lý đô thị và an ninh quốc phòng trên địa bàn quận”.

Qua 06 tấm gương tiêu biểu “ Người tốt – Việc tốt” tham gia toạ đàm tại hội nghị, chúng ta thấy được sức lan tỏa của phong trào thi đua người tốt việc tốt trên các lĩnh vực. Tiêu biểu là ý kiến tham gia toạ đàm của ông Lê Quý Thi – Tổ trưởng TDP số 7 phường Gia Thuỵ bằng lòng nhiệt huyết của một cán bộ đã nghỉ hưu, ông đã tham gia tổ trưởng TDP gần 20 năm xuất phát từ trách nhiệm là Đảng viên 44 năm tuổi Đảng, tình cảm với bà con khối phố song ông cũng tự ý thức cho mình là phải tâm huyết với công việc, đã nhận nhiệm vụ phải làm thật tốt, và vận động nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả chương trình 07 của Quận uỷ về Quản lý Trật tự đô thị, Vệ sinh môi trường xanh-sạch-đẹp..

 Năm 2013, Đảng bộ, chính quyền , MTTQ và các tầng lớp nhân quân Long Biên Long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quận Long Biên. Nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm của người dân quận Long Biên trong quá trình 10 năm xây dựng và trưởng thành, với mục tiêu xây dựng quận Long Biên trở thành quận đô thị trung tâm phía bắc của thủ đô, phát triển theo hướng văn minh và từng bước hiện đại, với tinh thần đó phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Người tốt, Việc tốt” trong quý IV/2012 và năm 2013 cần tập trung vào các nội dung và mục tiêu chủ yếu sau:

1- Thi đua đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách sáng tạo, sinh động. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương  khoá XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức quận, phường trong việc phục vụ nhân dân. Tổ chức tốt các đợt thi đua ngắn với nội dung thiết thực để mọi người nhận thức rõ và tự giác thực hiện. Tập trung mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND quận về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng năm 2012 của từng đơn vị, thiết thực mừng kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Gắn phong trào "Người tốt, Việc tốt" với các phong trào thi đua yêu nước khác, làm động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị.

2- Thi đua tiếp tục thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm được thành phố phát động: cải cách hành chính, quản lý trật tự xây dựng đô thị và quy hoạch; đẩy mạnh công tác xã hội hoá; phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tập trung 2 khâu đột phá, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền các cấp, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, trách nhiệm của CBCC.

3- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, quan tâm xây dựng “Văn hoá người Hà Nội”. Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, nghệ thuật chào mừng những ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước. Chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội. Tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá, thể thao lớn diễn ra trên địa bàn.

4- Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua, các hoạt động từ phường đến quận. Tổ chức tốt công tác sơ tổng kết các phong trào thi đua; kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương "Người tốt, Việc tốt"  trong mỗi đơn vị và toàn quận.

5- UBMTTQ, các đoàn thể, các tổ chức Hội đẩy mạnh phong trào thi đua đến đông đảo đội ngũ CB CNVC, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của quận và cơ sở.

6- Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng và phát động đợt thi đua đặc biệt từ nay đến hết năm 2012 tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp với mục đích hoàn thành thắng lợi, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội được giao năm 2012, tạo đà phấn đấu trong những năm tiếp theo trong giai đoạn 5 năm 2011-2015. Triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể ở từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ và từng vị trí công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là những địa bàn, những phòng ban, đơn vị và những việc còn tồn tại, thiếu sót, tiến độ thực hiện còn chậm, phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ quản lý các cơ quan, đơn vị. Bác Hồ kính yêu đã căn dặn: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.

  Từ tinh thần đó cán bộ và nhân dân quận Long Biên quyết tâm chung sức, đồng lòng thi đua thực hiện tốt lời dạy của Bác, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước và kết quả đạt được trên các lĩnh vực, cùng với tinh thần đổi mới, đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, Chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2013. Sẵn sàng chuẩn bị Tâm – Thế kỷ niệm 10 năm ngày thành lập quận Long Biên.

Ảnh minh họa:

Đồng chí: Vũ Đức Bảo - Thành ủy viên - Bí thưu quận ủy - Chủ tịch HĐND Quận

Tặng hoa cho các cá nhân Người tốt việc tốt điển hình 2012

 

 

Tòa đàm - Giao lưu với các tấm gương điển hình Người tốt việc tốt năm 2012

 

Trao thưởng cho các cá nhân Người tốt việc tốt năm 2012

 

 

 

 Bùi Thị Minh Hiền  
 
CÁC TIN KHÁC

 

Phong trào người tốt việc tốt trên địa bàn quận Long Biên năm 2015.  27/09/2015
UBND quận tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2015  20/08/2015
Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng của Cụm thi đua số III TP Hà Nội  21/07/2015
Hội LHPN Phúc Lợi: Người chi hội trưởng nhiệt tình, tâm huyết với công tác hội   13/04/2015
Người cựu chiến binh phường Giang Biên làm giàu trên mảnh đất quê hương  02/04/2015
Niềm vui của người cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngọc Thụy  25/03/2015
Danh sách tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua năm 2014  30/01/2015
Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; Tổng kết phong trào thi đua năm 2014  29/01/2015
Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10); biểu dương "Người tốt, Việc tốt" năm 2014  09/10/2014
Phong trào thi đua Người tốt việc tốt quận Long Biên năm 2014  29/09/2014
Per page: 1 của 5  chitiet.php?ID=hoi_nghi_bieu_duong__ngu%E1%BB%9Di_tot-viec_tot_quan_long_bien_nam_2012&news12Page=2 chitiet.php?ID=hoi_nghi_bieu_duong__ngu%E1%BB%9Di_tot-viec_tot_quan_long_bien_nam_2012&news12Page=5
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547