Hôm nay ngày: 06/02/2023

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT TIN
   
Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 29/09/2015
Nhận thức rõ vai trò của công tác khuyến học, khuyến tài, trong những năm qua, Hội Khuyến học phường Gia Thụy đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập vì một tương lai tươi sáng hơn.
Bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, BCH hội khuyến học phường Gia Thụy đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và đạt kết quả tốt. Hội đã chủ động, tập chung  tuyên truyền đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác khuyến học, Chỉ thị số 11/CT-TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Chương trình hành động số 26 /CTr-TU ngày 20/12/2007 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập thông qua các hội nghị giao ban, tổng kết Hội, tuyên truyền trên đài truyền thanh, các sinh hoạt của MTTQ, Tổ dân phố và các đoàn thể; với các nội dung cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả, thực hiện xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho công tác khuyến học, khuyến tài, chú trọng xây dựng các gia đình học tập, dòng họ học tập, tổ dân phố Học tập, làm hạt nhân và là động lực thúc đẩy công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập trong toàn phường.

Trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Hội đã thường xuyên củng cố và phát triển cộng tác viên làm công tác khuyến học từ phường xuống đến các tổ dân phố đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã làm nòng cốt tham gia vào phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đến nay, Hội Khuyến học phường Gia Thụy đã ổn định về tổ chức, phát triển mạnh số lượng hội viên. Hội Khuyến học phường đã hướng dẫn các tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thành lập chi hội khuyến học, khuyến tài. Đến nay trên địa bàn phường có tổng số 22 chi hội, trong đó 18 chi hội tổ dân phố, 01 chi hội cơ quan phường, 03 chi hội tại các nhà trường. Năm 2015, số gia đình đăng ký đạt gia đình học tập: 2.570 hộ/3.119 hộ đạt 82,3%, số hộ gia đình được công nhận gia đình học tập cấp phường: 2.570 hộ; 14 tổ dân phố đạt tổ dân phố đạt Tổ dân phố học tập trong đó có 03 tổ dân phố được khen thưởng cấp quận, 11 tổ dân phố được khen thưởng cấp phường.

Công tác xây dựng quỹ khuyến học được chú trọng và thu hút được sự quan tâm ủng hộ của đông đảo các cơ quan đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, các gia đình, cá nhân cho công tác khuyến học, khuyến tài. Năm 2014, tổng số quỹ đã huy động được là 73.450.000 đồng, trong đó, đã chi khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác khuyến học là trên 70 triệu đồng. Năm 2015, Hội khuyến học phường tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm với số tiền gần 60 triệu đồng, trong đó đã dành trên 30 triệu đồng để khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích.

Đi đôi với công tác khuyến học, Hội Khuyến học còn quan tâm công tác khuyến tài. Trong thời gian qua, Hội Khuyến học các cấp không chỉ chăm lo, giúp đỡ học sinh nghèo, người khó khăn trong học tập, lao động mà những học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập luôn được khen thưởng, động viên để tiếp thêm sức mạnh cho các em vươn lên rèn luyện về mọi mặt. Năm 2015, Hội khuyến học phối hợp với Hội chữ thập đỏ phường tổ chức vận động và trao 02 suất học bổng trị giá 5.400.000đ/suất cho 02 học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt thành tích tốt trong học tập. Trong ngày hội khuyến học năm 2015, Hội khuyến học cũng đã vận động 01 doanh nghiệp tặng xe đạp cho 01 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đỗ đại học điểm cao, tặng 10 suất quà cho học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập. Đó là những sự động viên rất lớn về vật chất và tinh thần để các em tiếp tục phấn đấu trên con đường học tập.

 

Hội khuyến học phường trao học bổng trị giá 5.400.000đ/suất cho học sinh thuộc hộ nghèo

Công tác xây dựng xã hội học tập được triển khai tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2015, trung tâm học tập cộng đồng đã phối hợp với Trung tâm GDTX Việt Hưng, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức các hoạt động chuyên đề với nội dung phong phú như­: thời sự, chính sách, pháp luật, dạy nghề, văn nghệ, thể dục thể thao, chuyên đề truyền thông làm mẹ an toàn, tuyên truyền dự thảo luật dân sự sửa đổi,, truyền thông phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền luật sửa đổi bổ sung luật thuế.... Cụ thể đã tổ chức được 21 chuyên đề, với 2.275 lượt người dự. Các chuyên đề có số người dự đông nh­ư chuyên đề chăm sóc sức khoẻ ng­ười cao tuổi, chuyên đề thời sự, chuyên đề giao tiếp ứng xử...

Công tác đầu tư cơ sở vật chất phục vụ xây dựng xã hội học tập được quan tâm. Năm 2014 - 2015, Trường mầm non Gia Thụy được công nhận trường chuẩn Quốc gia cấp độ I, trường Tiểu học, THCS Gia Thụy tiếp tục được đầu tư hoàn thiện về cơ sở vật chất, phát huy hiệu quả của các trang thiết bị đã được đầu tư theo đề án thí điểm xây dựng khối lớp dịch vụ chất lượng cao của quận; hệ thống các trường mầm non, nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn được quan tâm đầu tư đồng bộ cả về cơ sở vật chất với chuyên môn nghiệp vụ. Trung tâm học tập cộng đồng phường đã chủ động trong việc trang bị cơ sở vật chất như bàn, ghế, máy tính, máy chiếu và tủ sách phục vụ nhiệm vụ chuyên môn như tổ chức các chuyên đề, hội nghị tập huấn...

Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và các tổ dân phố, sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các gia đình và cá nhân, hoạt động khuyến học của phường được triển khai sâu rộng, từ các tổ liên gia, tổ dân phố đến phường đã thực sự phát huy động viên, khích lệ các em học sinh, các thầy cô giáo, các gia đình.  Quỹ khuyến học thu hút được đông đảo nhân dân tham gia xây dựng, quản lý tốt, sự đụng đúng mục đích, có hiệu quả, gây được lòng tin với nhân dân. TTHTCĐ tiếp tục được củng cố bộ máy và hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của phường vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định. Công tác vận động, phát triển hội viên tham gia hội còn chưa cao; Công tác khuyến học chủ yếu vẫn là vận động ủng hộ quỹ và khen thưởng. Việc tổ chức các hoạt động xây dựng "xã hội học tập", như các hoạt động học nghề, TDTT, nghệ thuật, đối tượng chưa phong phú (chủ yếu là trẻ em và hội viên các đoàn thể).

Từ những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn phường Gia Thụy ngày càng đạt chất lượng, Hội khuyến học phường xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới như sau :

1. Tăng cường công tác tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm nâng cao nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động, phong trào khuyến học trên địa bàn phường.

2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, Kế hoạch số 26 của Thành ủy, chương trình hành động kế hoạch 06 của UBND Thành phố về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

 3. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Hội khuyến học của phường với các trường học, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

 4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ dân phố xây dựng “Gia đình học tập”; “Tổ dân phố học tập”.

5. Xây dựng xã hội học tập, kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài.
 Hoàng Ngọc Tuyến  
 
CÁC TIN KHÁC

 

Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng  29/09/2015
Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015  29/09/2015
Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015  29/09/2015
Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015  29/09/2015
Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"  29/09/2015
Thạch Bàn tổ chức ngày Hội khuyến học và phát động "Tuần lễ học tập suốt đời" năm 2015  28/09/2015
Giang Biên tổng kết công tác khuyến học năm 2015 và phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  28/09/2015
Đêm hội “Vầng trăng cổ tích” phường Long Biên năm 2015  28/09/2015
Ngày hội khuyến học phường Long Biên năm 2015.   28/09/2015
Ngọc Lâm tổ chức Ngày hội khuyến học, khuyến tài và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015  28/09/2015
Per page: 1 của 333  chitiet.php?ID=gia_thuy_day_manh_cong_tac_khuyen_hoc_khuyen_tai%2C_xay_dung_xa_hoi_hoc_tap&news12Page=2 chitiet.php?ID=gia_thuy_day_manh_cong_tac_khuyen_hoc_khuyen_tai%2C_xay_dung_xa_hoi_hoc_tap&news12Page=333
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547