Hôm nay ngày: 09/12/2022

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
DANH SÁCH THỦ TỤC
 

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước17/02/2010
Thẩm tra phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị hủy bỏ theo Quyết định của cấp có thẩm quyền thuộc nguồn vốn NSNN17/02/2010
Thẩm tra, phê duyệt Quyết toán Dự án xây dựng cơ bản có tổng mức đầu tư đến nhóm C.17/02/2010
Tổ chức chi trả tiền đền bù GPMB cho các hộ gia đình17/02/2010
Thẩm tra, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.17/02/2010
Bán đấu giá tài sản thanh lý, tịch thu sung công quỹ nhà nước (Tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng)17/02/2010
Thanh lý tài sản nhà nước17/02/2010
Thẩm tra, phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án đầu tư (Đối với các chủ đầu tư được giao quản lý dưới 05 dự án)17/02/2010
Định giá tài sản trong tố tụng hình sự17/02/2010
Lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước.17/02/2010
Lập quyết toán ngân sách nhà nước17/02/2010
Hỗ trợ chi phí cho cơ quan, tổ chức xử lý vi phạm hành chính của UBND Quận17/02/2010
Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu đối với các dự án thuộc trách nhiệm phê duyệt của Quận và các gói thầu được ủy quyền17/02/2010
Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp17/02/2010
Thẩm định phê duyệt kế hoạch đấu thầu17/02/2010
Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước- Dự án nhóm B.25/11/2009
Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán25/11/2009
Thoái thu ngân sách nhà nước25/11/2009
 


TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547


Hôm nay ngày: 09/12/2022

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
DANH SÁCH TIN
 

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước17/02/2010
Thẩm tra phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị hủy bỏ theo Quyết định của cấp có thẩm quyền thuộc nguồn vốn NSNN17/02/2010
Thẩm tra, phê duyệt Quyết toán Dự án xây dựng cơ bản có tổng mức đầu tư đến nhóm C.17/02/2010
Tổ chức chi trả tiền đền bù GPMB cho các hộ gia đình17/02/2010
Thẩm tra, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.17/02/2010
Bán đấu giá tài sản thanh lý, tịch thu sung công quỹ nhà nước (Tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng)17/02/2010
Thanh lý tài sản nhà nước17/02/2010
Thẩm tra, phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án đầu tư (Đối với các chủ đầu tư được giao quản lý dưới 05 dự án)17/02/2010
Định giá tài sản trong tố tụng hình sự17/02/2010
Lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước.17/02/2010
Lập quyết toán ngân sách nhà nước17/02/2010
Hỗ trợ chi phí cho cơ quan, tổ chức xử lý vi phạm hành chính của UBND Quận17/02/2010
Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu đối với các dự án thuộc trách nhiệm phê duyệt của Quận và các gói thầu được ủy quyền17/02/2010
Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp17/02/2010
Thẩm định phê duyệt kế hoạch đấu thầu17/02/2010
Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước- Dự án nhóm B.25/11/2009
Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán25/11/2009
Thoái thu ngân sách nhà nước25/11/2009
 


TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547