Hôm nay ngày: 29/09/2023

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
DANH SÁCH THỦ TỤC
 

Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống17/02/2010
Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ Internet17/02/2010
Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề, địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh.17/02/2010
Cấp Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện Hợp tác xã17/02/2010
Giải thể hợp tác xã tự nguyện17/02/2010
Thay đổi tên hợp tác xã17/02/2010
Đăng ký thay đổi nơi kinh doanh của Hợp tác xã. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh17/02/2010
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa điểm trong phạm vi Thành phố.17/02/2010
Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sáp nhập17/02/2010
Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất17/02/2010
Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia17/02/2010
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách ban quản trị, ban kiểm soát Hợp tác xã (trường hợp là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề đối với hợp tác xã kinh doa17/02/2010
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách ban quản trị, ban kiểm soát Hợp tác xã17/02/2010
Đăng ký thay đổi xã viên Hợp tác xã17/02/2010
Đăng ký thay đổi địa chỉ kinh doanh hộ kinh doanh cá thể17/02/2010
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã đối với trường hợp giải thể bắt buộc17/02/2010
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bị hư hỏng.17/02/2010
Đăng ký thay đổi điều lệ hợp tác xã sửa đổi17/02/2010
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ Hợp tác xã17/02/2010
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể17/02/2010
Thông báo tạm ngừng hoạt động Hợp tác xã17/02/2010
Đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể17/02/2010
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể17/02/2010
Cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể17/02/2010
Cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã.17/02/2010
Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư17/02/2010
Thẩm định phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật17/02/2010
Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu / điều chỉnh hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn và mua săm hàng hóa17/02/2010
Thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư25/11/2009
Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.25/11/2009
 


TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Chưa đủ
Rất đầy đủ
Tạm ổn
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547


Hôm nay ngày: 29/09/2023

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
DANH SÁCH TIN
 

Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống17/02/2010
Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ Internet17/02/2010
Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề, địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh.17/02/2010
Cấp Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện Hợp tác xã17/02/2010
Giải thể hợp tác xã tự nguyện17/02/2010
Thay đổi tên hợp tác xã17/02/2010
Đăng ký thay đổi nơi kinh doanh của Hợp tác xã. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh17/02/2010
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa điểm trong phạm vi Thành phố.17/02/2010
Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sáp nhập17/02/2010
Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất17/02/2010
Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia17/02/2010
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách ban quản trị, ban kiểm soát Hợp tác xã (trường hợp là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề đối với hợp tác xã kinh doa17/02/2010
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách ban quản trị, ban kiểm soát Hợp tác xã17/02/2010
Đăng ký thay đổi xã viên Hợp tác xã17/02/2010
Đăng ký thay đổi địa chỉ kinh doanh hộ kinh doanh cá thể17/02/2010
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã đối với trường hợp giải thể bắt buộc17/02/2010
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bị hư hỏng.17/02/2010
Đăng ký thay đổi điều lệ hợp tác xã sửa đổi17/02/2010
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ Hợp tác xã17/02/2010
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể17/02/2010
Thông báo tạm ngừng hoạt động Hợp tác xã17/02/2010
Đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể17/02/2010
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể17/02/2010
Cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể17/02/2010
Cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã.17/02/2010
Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư17/02/2010
Thẩm định phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật17/02/2010
Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu / điều chỉnh hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn và mua săm hàng hóa17/02/2010
Thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư25/11/2009
Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.25/11/2009
 


TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Chưa đủ
Rất đầy đủ
Tạm ổn
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547