Hôm nay ngày: 23/01/2020

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT TIN
   
Đại hội Đảng bộ cơ quan UBND Quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 27/03/2015
Chiều 24/3 và ngày 25/3/2015, Đảng bộ cơ quan UBND Quận đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 với chủ đề “Kỷ cương – Trách nhiệm – Sáng tạo – Hiệu quả”, đây là đơn vị được Quận chỉ đạo tổ chức đại hội điểm khối chi, đảng bộ Hành chính sự nghiệp.


Dự Đại hội có đồng chí Vũ Đức Bảo - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó bí thư thường trực Quận ủy; đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Quận; đồng chí Trần Thị Vân Anh - Phó Bí thư Quận ủy; các đồng chí UVTV Quận ủy; thành viên tổ công tác chỉ đạo Đại hội số 6 của Quận ủy và đại diện lãnh đạo các Đảng bộ khối hành chính sự nghiệp Quận cùng 194 đồng chí đảng viên của Đảng bộ (trong đó có 161 đảng viên chính thức, 33 đảng viên dự bị).
 
Tại phiên trù bị chiều ngày 24/3, Đại hội đã thống nhất bầu đoàn chủ tịch gồm 5 đồng chí: Đồng chí Đỗ Huy Chiến - UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận, Bí thư Đảng bộ cơ quan UBND Quận khóa II; Đồng chí Vũ Thu Hà - UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận, Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan UBND Quận khóa II; Đồng chí Phan Thị Thu Hằng - QUV, Chánh Thanh tra Quận, ĐUV Đảng bộ cơ quan UBND Quận khóa II; Đồng chí Nguyễn Quốc Long - QUV, Trưởng phòng LĐTB&XH Quận, ĐUV Đảng bộ cơ quan UBND Quận khóa II; Đồng chí Đàm Văn Huân - QUV, Chánh Văn phòng HĐND&UBND Quận. Đoàn thư ký Đại hội gồm 2 đồng chí.
 
Cũng tại phiên trù bị, 6 tổ đại biểu Đại hội đã họp, thảo luận, đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XII và Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Tại phiên chính thức ngày 25/3, Đại hội đã đánh giá khách quan những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua: Tham mưu có hiệu quả để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, thu chi ngân sách. Kinh tế của Quận tiếp tục phát triển và chuyển dịch đúng hướng. Tập trung tham mưu có hiệu quả công tác xây dựng và quản lý đô thị, thực hiện khâu đột phá về hạ tầng khung, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển đô thị, diện mạo đô thị của quận thay đổi rõ nét. Văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được quan tâm. Công tác cải cách hành chính, tư pháp, thanh tra hành chính giải quyết đơn thư có nhiều đổi mới, ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực của chính quyền từ quận, cơ sở; Đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị địa phương. Công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ được quan tâm thường xuyên, ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm, phát huy vai trò của cấp uỷ Đảng; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm và thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Công tác lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm, hoạt động các đoàn thể có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và chất lượng.
 
Đồng thời, Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế của đảng bộ, phân tích rõ nguyên nhân và xác định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới: Tập trung lãnh đạo công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội của quận; Đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của các đoàn thể, trong đó trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng tổ chức kiện toàn bộ máy, các hoạt động có tính chất định hướng, làm cơ sở để các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các phong trào hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và nhiệm vụ của đoàn thể.
 
Đại hội đã biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ 2015-2020 của đảng bộ:
1. Phấn đấu 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2. Phấn đấu 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.
3. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức hàng tháng được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 97%.
5. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 25- 30 đảng viên mới.
6. Phấn đấu các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Vũ Đức Bảo - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Cơ quan UBND trong nhiệm kỳ qua; nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ mà Đảng bộ cơ quan UBND đã đề ra trong nhiệm kỳ tới và nhấn mạnh 05 nội dung trọng tâm để đại hội quan tâm, thảo luận. Đồng thời, đề nghị các đồng chí đại biểu căn cứ vào tiêu chuẩn, cơ cấu đã thảo luận để lựa chọn các đồng chí có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ, có phẩm chất chính trị đạo đức lối sống tốt, có uy tín cao, đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan UBND Quận và bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngay sau Đại hội, cấp ủy mới cần nhanh chóng nghiên cứu xây dựng, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan UBND Quận. Đảng ủy Cơ quan UBND Quận tiếp tục quán triệt kỹ những bài học kinh nghiệm mà Đại hội đã rút ra trong nhiệm kỳ qua; đồng thời có kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Đại hội (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã quyết định.
 
Đại hội đã bầu được BCH cơ quan UBND quận khoá III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 15 đồng chí. Ngay sau đó, BCH Đảng bộ Cơ quan UBND Quận khoá III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tổ chức phiên họp thứ nhất bầu Ban thường vụ Đảng uỷ gồm 5 đồng chí. Hội nghị đã bầu đồng Đỗ Huy Chiến - UV BTV Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND Quận, Bí thư Đảng bộ cơ quan UBND Quận khoá II tiếp tục tái cử giữ chức Bí thư Đảng bộ cơ quan UBND quận khoá III. Đồng chí Phan Thị Thu Hằng - Quận uỷ viên, Chánh Thanh tra quận, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng bộ cơ quan UBND Quận khoá II giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan UBND Quận khoá III. Đồng thời, Hội nghị đã bầu UBKT Đảng uỷ gồm 05 đồng chí. Đồng chí Đàm Văn Huân - QUV, Chánh Văn phòng HĐND-UBND, UV BTV Đảng uỷ được bầu làm Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. Đại hội đã bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 7 đồng chí.

 
Đại hội Đảng bộ cơ quan UBND quận Long Biên lần thứ III đã được tổ chức thành công, có ý nghĩa hết sức quan trọng, định hướng cho hoạt động của đảng bộ cơ quan, chi bộ các phòng, ban chuyên môn thuộc cơ quan quận với mục tiêu hoàn thành tốt nhất công tác tham mưu cho Quận uỷ, HĐND, UBND Quận thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Một số hình ảnh tại Đại hội: 

 Nguyễn Thị Diệu Hương  
 
CÁC TIN KHÁC

 

Hội nghị báo cáo viên định kỳ tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020  01/09/2015
Ngày hội Văn hoá - Thể thao Cơ quan Dân, Đảng và Cơ quan UBND quận   06/07/2015
Đảng bộ quận Long Biên tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020  02/07/2015
Lễ khánh thành các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III  30/06/2015
Thông báo Nghị quyết của Quận ủy về việc triệu tập Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ III (nhiệm kỳ 2015-2020)  08/06/2015
Đảng bộ phường Gia Thụy tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020   28/05/2015
Đại hội Đảng bộ Quân sự Quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020  28/05/2015
Đảng bộ phường Bồ Đề tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Phường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020  22/05/2015
Đại hội Đảng bộ Bệnh viện tâm thần Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020  22/05/2015
Đại hội Đảng bộ phường Sài Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020  21/05/2015
Per page: 1 của 7  chitiet.php?ID=dai_hoi_dang_bo_co_quan_ubnd_quan_lan_thu_iii%2C_nhiem_ky_2015-2020&news12Page=2 chitiet.php?ID=dai_hoi_dang_bo_co_quan_ubnd_quan_lan_thu_iii%2C_nhiem_ky_2015-2020&news12Page=7
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547