Hôm nay ngày: 09/12/2022

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT TIN
   
Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở 8 tháng đầu năm 2015.  10/09/2015
Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển vững mạnh của tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là vấn đề hệ trọng để tổ chức công đoàn khẳng định vị trí, vai trò theo điều 10 của Hiến pháp năm 2013; để tổ chức công đoàn thực sự là người đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ và tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Xác định rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, LĐLĐ quận đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm 2015 theo Kế hoạch số 233-KH/QU, ngày 29/01/2015 của Quận ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 01/KH-BCĐ, ngày 09/01/2015 của Ban chỉ đạo quận về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trên địa bàn quận năm 2015.

Năm 2015, công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở tiếp tục nhận được sự lãnh đạo của Quận ủy, sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, UBND quận, Ban chỉ đạo quận về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy, sự phối hợp, giúp đỡ của các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, UBND các phường. Cơ quan LĐLĐ quận đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan thường trực, luôn chủ động, sáng tạo làm tốt công tác tham mưu và triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Bên cạnh những thuận lợi, công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở cũng gặp một số khó khăn như: nhiều chủ doanh nghiệp nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam nên thiếu quan tâm, chưa hợp tác trong việc tuyên truyền, vận động người lao động xin gia nhập tổ chức công đoàn; nhiều BCH Công đoàn cơ sở chưa thật sự quan tâm đến công tác phát triển đoàn viên; số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn luôn biến động, dẫn đến công tác điều tra, khảo sát, thống kê của các cơ quan chức năng và LĐLĐ quận gặp nhiều khó khăn, chưa sát thực tế, chưa kịp thời.

Bám sát sự lãnh đạo của Quận ủy, sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở cùng những thuận lợi và khó khăn; LĐLĐ quận đã tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở của quận, phân công nhiệm vụ và giao chỉ tiêu phối hợp tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở cho các thành viên Ban chỉ đạo, phối hợp với các ngành chức năng và UBND các phường tiến hành điều tra, khảo sát các doanh nghiệp, trường học khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn, duy trì giao ban, sơ kết và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09- NQ/TU của Thành ủy và Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện bài bản, đồng bộ, thống nhất, kết quả 8 tháng đầu năm 2015, quận đã tuyên truyền, vận động phát triển được 925 đoàn viên, đạt 77% chỉ tiêu được giao, thành lập 26 công đoàn cơ sở, đạt 123,8% chỉ tiêu được giao. Qua giao ban, khảo sát trực tiếp tại quận và sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, quận được Ban chỉ đạo Thành phố đánh giá nằm trong tốp đầu của Thành phố, đã ghi nhận và biểu dương. LĐLĐ quận được Ban chỉ đạo của quận về thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và được biểu dương.  

Về nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2015, LĐLD quận cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Một là phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện kết luận của Ban thường vụ Quận ủy về việc hợp nhất 2 Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy và Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo;
- Hai là làm tốt công tác điều tra cơ bản số đơn vị, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn, phối hợp kiểm tra việc thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn để chủ động tìm nguồn;
- Ba là chủ động phối hợp chặt chẽ với các thành viên Ban chỉ đạo, nhất là UBND các phường để tiếp cận với các đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở;
- Bốn là tăng cường đi cơ sở nắm bắt tình hình, chỉ đạo, hướng dẫn Ban chấp hành các công đoàn cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động, qua đó tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên;
- Năm là quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở Thành phố và Quận ủy giao năm 2015.
 
( Nguồn LĐLĐ  Quận)
 
 
 Trần Thị Hoài Hương   (Thư ký Ban biên tập)
 
CÁC TIN KHÁC

 

Đoàn thanh niên tổ chức Vui trung thu cho thiếu nhi với nhiều mô hình đổi mới, sáng tạo.  28/09/2015
Công đoàn Công ty TNHH thương mại Sơn Dương tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020  28/09/2015
Nâng cao vai trò vị trí của MTTQ trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.  27/09/2015
Quận đoàn tổ chức các hoạt động cao điểm tháng an toàn giao thông.  27/09/2015
Hội Nông dân quận đẩy mạnh phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Hội 14/10.  27/09/2015
Hội LHPN quận hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10.  27/09/2015
Hội Liên hiệp phụ nữ Quận tọa đàm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chi, tổ phụ nữ  26/09/2015
Hội nghị tập huấn công tác TTND, GSĐTCCĐ năm 2015  24/09/2015
Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015.  23/09/2015
Đoàn viên thanh niên quận ứng trực tham gia tổng vệ sinh môi trường sau ngập úng ngày 22/9/2015  22/09/2015
Per page: 1 của 68  chitiet.php?ID=cong_tac_phat_trien_doan_vien%2C_thanh_lap_cong_doan_co_so_8_thang_dau_nam_2015&news12Page=2 chitiet.php?ID=cong_tac_phat_trien_doan_vien%2C_thanh_lap_cong_doan_co_so_8_thang_dau_nam_2015&news12Page=68
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547