Hôm nay ngày: 27/01/2023

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT THỦ TỤC
   
Lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước. 17/02/2010

a. Trình tự thực hiện:

- Đối với tổ chức:

 + Căn cứ QĐ giao dự toán thu-chi NS của UBND Thành phố Hà Nội, UBND Quận xây dựng dự toán thu- chi chi tiết từng lĩnh vực, chi tiết từng cơ quan, đơn vị trình HĐND Quận phê chuẩn. Trên cơ Nghị quyết phê chuẩn của HĐND Quận, UBND Quận ban hành Quyết định giao dự toán NS chi tiết cho từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị xã phường.

 + Căn cứ Quyết định giao dự toán NS của UBND Quận các cơ quan, đơn vị lập dự toán thu, chi ngân sách chi tiết của đơn vị mình trình thẩm định.

- Đối với cơ quan HCNN:

* Nhận hồ sơ đề nghị thẩm định dự toán của tổ chức và thực hiện quy trình thẩm định;

 * Căn cứ Quyết định giao dự toán và công khai NSNN của UBND Quận Phòng TC- KH kiểm tra và ra thông báo kết quả thẩm định dự toán Ngân sách Nhà nước.

b. Cách thức thực hiện: Phòng TCKH tham mưu cho UBND Quận.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thẩm định dự toán thu chi NSNN;

(Được thực hiện trên cơ sở Quyết định giao dự toán NSNN của UBND Quận );

- Chi tiết việc lập dự toán thu, chi ngân sách theo từng nguồn kinh phí: Kinh phí thực hiện tự chủ, kinh phí không thực hiện tự chủ (bản chính);

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức;

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Phòng Tài chính- Kế hoạch Quận;

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả thẩm định dự toán;

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo hướng dẫn hàng năm của ngành tài chính;

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Ngân sách nhà nước 2002
Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003
- Nghị định số 
60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN. 
- Nghị định số 
73/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, Quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương;
- Thông tư số 
59/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.
- Thông tư số 
115/2008/TT-BTC ngày 02/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2009. 
- Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu, chi NS hàng năm HĐND Quận;
- Quyết định giao dự toán thu, chi NS hàng năm của UBND Thành phố Hà Nội.
- Các văn bản hướng dẫn xây dựng dự toán hàng năm của Sở Tài chính;

 

 Ban thư ký biên tập  
 
CÁC TIHỦ TỤC KHÁC

 

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 
Thẩm tra phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị hủy bỏ theo Quyết định của cấp có thẩm quyền thuộc nguồn vốn NSNN 
Thẩm tra, phê duyệt Quyết toán Dự án xây dựng cơ bản có tổng mức đầu tư đến nhóm C. 
Tổ chức chi trả tiền đền bù GPMB cho các hộ gia đình 
Thẩm tra, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 
Bán đấu giá tài sản thanh lý, tịch thu sung công quỹ nhà nước (Tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng) 
Thanh lý tài sản nhà nước 
Thẩm tra, phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án đầu tư (Đối với các chủ đầu tư được giao quản lý dưới 05 dự án) 
Định giá tài sản trong tố tụng hình sự 
Lập quyết toán ngân sách nhà nước 
Per page: 1 của 2  chitiet_tt.php?CID=84&ID=666&news12Page=2 chitiet_tt.php?CID=84&ID=666&news12Page=2
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547