Hôm nay ngày: 05/02/2023

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT THỦ TỤC
   
Cấp giấy phép xây dựng tạm 17/02/2010

a. Trình tự thực hiện:

- Cá nhân (tổ chức) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính, lấy phiếu giao nhận và hẹn ngày nhận kết quả.

- Cơ quan thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính, viết phiếu nhận và hẹn ngày trả kết quả. Xử lý hồ sơ và trả kết quả cho công dân tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính.

b. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính UBND Quận.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm có cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng (02 bản);

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất hợp lệ (01) bản;

- Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình có quy mô tối đa 03 tầng, chiều cao không quá 12m (02 bộ);

* Tùy từng trường hợp cụ thể Chủ đầu tư cần bổ sung các tài liệu sau:

- Đối với công trình của tổ chức: Đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của chủ đầu tư;

- Đối với công trình thuộc dự án: Văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Quyết định phê duyệt dự án của chủ đầu tư;

- Đối với công trình có quy mô 03 tầng hoặc tổng diện tích sàn trên 250m2: Đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc chứng chỉ hành nghề của cá nhân thực hiện tư vấn thiết kế.

- Đối với công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình (công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng): phải có hồ sơ khảo sát hiện trạng (bao gồm ảnh chụp hiện trạng, các bản vẽ hiện trạng kiến trúc, kết cấu công trình), kết quả thẩm tra thiết kế sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định.

- Đối với công trình xây xen: phải có mặt bằng, mặt cắt hiện trạng công trình tỷ lệ 1/100-1/200 với các công trình liền kề và giải pháp gia cố, chống đỡ công trình cũ và xây dựng công trình mới nhằm đảm bảo an toàn cho công trình liền kề do tổ chức, cá nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện. Chủ đầu t­ư phải cam kết chịu trách nhiệm đối với việc h­ư hỏng các công trình liền kề, lân cận nếu nguyên nhân h­ư hỏng đư­ợc xác định do thi công công trình mới gây ra;

- Đối với công trình trong khu vực có ảnh hư­ởng đến đê điều, thoát lũ: công trình xây dựng trong khu di tích lịch sử, văn hóa đã xếp hạng: công trình của các cơ quan ngoại giao; tổ chức quốc tế; công trình di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh; công trình hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành; công trình có nguy cơ cháy nổ; công trình có tác động đến vệ sinh môi trường...: phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý ngành liên quan theo quy định của Pháp luật (nếu chủ đầu tư đã có);

- Đối với nhà thuê: phải có Hợp đồng thuê nhà theo quy định của Pháp luật và văn bản chấp thuận, uỷ quyền của chủ sở hữu nhà cho ngư­ời thuê việc xin phép xây dựng và đầu tư­ xây dựng công trình;

- Đối với tr­ường hợp xây dựng trên đất của người sử dụng đất đã được nhà nước giao quyền sử dụng: phải có Hợp đồng thuê đất theo quy định của Pháp luật.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết:

- Nhà ở riêng lẻ:      15 ngày làm việc;

- Công trình khác:     20 ngày làm việc;

(không bao gồm thời gian chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ)

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Quận

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị Quận

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép

h. Lệ phí:

- Nhà ở: 50.000đ/hồ sơ.

- Công trình khác: 100.000đ/hồ sơ.

(Quyết định số Quyết định 11/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội; của UBND TP. Hà Nội về việc thu lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.).

Phí xây dựng công trình:

- Nhà ở:

   + Tại các quận: 0,5% chi phí xây dựng.

   + Tại các huyện Từ Liêm, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Sóc Sơn, Quốc Oai, Hoài Đức, Thạch Thất, Đan Phượng, Thường Tín và thị xã Sơn Tây: 0,2% chi phí xây dựng.

   + Tại các huyện còn lại: 0,1% chi phí xây dựng.

- Công trình trụ sở làm việc và các công trình khác của cơ sở sản xuất: Từ 0,2% - 1% chi phí xây dựng tuỳ theo địa điểm xây dựng và nhóm dự án.

- Công trình kinh doanh dịch vụ: Từ 0,3% - 2% chi phí xây dựng tuỳ theo địa điểm xây dựng và nhóm dự án. (Quyết định số Quyết định 14/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội; của UBND TP. Hà Nội về việc thu phí xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.)

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm (Quyết định số Quyết định 79/2007/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 của UBND TP Hà Nội; ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng

- Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội

- Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ;

- Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ;

- Nghị định 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 của Chính phủ;

- Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

- Quyết định 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005;

- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng;

- Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007;

- Quyết định 79/2007/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 của UBND TP Hà Nội;

- Quyết định 40/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 của UBND TP Hà Nội;

- Quyết định 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND TP Hà Nội;

- Quyết định 11/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội;

- Quyết định 14/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội;

- Quyết định 73/2009/QĐ-UBND ngày 25/5/2009 của UBND TP Hà Nội;

 

 Ban thư ký biên tập  
 
CÁC TIHỦ TỤC KHÁC

 

Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị (trừ các công trình thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố) 
Cấp giấy phép đào đường, hạ độ cao vỉa hè, cải tạo vỉa hè ( TTHC Mức độ .... ) 
Thẩm định nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch 
Điều chỉnh giấy phép 
Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ Quy hoạch xây dựng (khu vực đã có QHCT xây dựng tỷ lệ 1/200) 
Cấp phép xây dựng các công trình khác (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND thành phố). (TTHC Mức độ ) 
“Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (công trình xây dựng cơ bản do UBND Quận làm chủ đầu tư và UBND Thành phố quyết định đầu tư )”. (TTHC Mức độ ) 
Gia hạn giấy phép 
Cấp lại giấy phép xây dựng 
Cấp giấy chứng nhận sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông ( TTHC Mức độ .... ) 
Per page: 1 của 2  chitiet_tt.php?CID=82&ID=624&news12Page=2 chitiet_tt.php?CID=82&ID=624&news12Page=2
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547