Hôm nay ngày: 01/02/2023

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT THỦ TỤC
   
Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ Quy hoạch xây dựng (khu vực đã có QHCT xây dựng tỷ lệ 1/200) 

Trình tự thực hiện

- Chủ đầu tư  đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng HĐND-UBND Quận Long biên - Hà nội để được hướng dẫn trình tự, thủ tục lập hồ sơ. Chủ đầu tư đến nộp hồ sơ sau khi đã hoàn thiện hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sau khi kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận và viết phiếu nhận theo quy định và chuyển cho Phòng Quản lý Đô thị trong ngày. Nếu hồ sơ không đầy đủ trả lại và hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ.

- Phòng Quản lý Đô thị tiến hành thụ lý hồ sơ:

   Nếu hồ sơ cần bổ sung, sửa chữa, phòng Quản lý Đô thị ra văn bản yêu cầu chủ đầu tư bổ sung thông qua bộ phận “một cửa” trong thời hạn 04 ngày .

   Đối với  những trường hợp nộp hồ sơ bổ sung sau khi có văn bản trả lời của phòng Quản lý đô thị thì thời gian thụ lý hồ sơ của Phòng Quản lý Đô thị sẽ được tính tiếp kể từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung hợp lệ. Phòng Quản lý Đô thị tham mưu trình UBND Quận phê duyệt hồ sơ trong 3 ngày.

- Chủ đầu tư  nộp phí, lệ phí theo quy định tại bộ phận “Một cửa”.

- Trả kết quả cho bộ phận “Một cửa”

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND Quận

(Bộ phận 1 cửa: Số 66 – Ngõ 139 – phố Hoa Lâm – Việt Hưng)

Thành phần số lượng hồ sơ

a. Hồ sơ đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch: UBND Quận cung cấp thông tin qui hoạch trên cơ sở các Qui hoạch do UBND Quận quản lý. Hồ sơ đề nghị cung cấp thông tin qui hoạch gồm:

01 Đơn (theo mẫu tại phụ lục I) .

01 Sơ đồ vị trí khu đất xin thông tin quy hoạch.

01 Văn bản giới thiệu tóm tắt về khu đất như : nguồn gốc đất, hiện trạng sử dụng đất, quy mô khu đất.

b. Hồ sơ đề nghị cung cấp chứng chỉ  quy hoạch: UBND Quận cung cấp chứng qui hoạch trên cơ sở các Qui hoạch do UBND Quận quản lý. Hồ sơ đề nghị cung cấp chứng chỉ qui hoạch gồm:

01 Đơn (theo mẫu tại phụ lục II) .

01 Sơ đồ vị trí khu đất xin thông tin quy hoạch.

01 Văn bản giới thiệu tóm tắt về khu đất xin cấp chứng chỉ quy hoạch (vị trí, diện tích, chức năng sử dụng đất hiện tại, nguồn gốc và hiện trạng quản lý) dự kiến đầu tư ( quy mô, tính chất công trình, nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách hoặc không phải vốn ngân sách, nếu là vốn ngân sách phải có bản sao kế hoạch hoặc quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư của cấp có thẩm quyền). Tùy theo khả năng và yêu cầu của Chủ đầu tư có thể bổ sung bản vẽ tổng mặt bằng đề xuất tỷ lệ 1/500 - 1/200; các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng của các công trình có tỷ lệ 1/100 - 1/200.

Bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 - 1/200 của khu đất do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện, thời gian chưa quá 2 năm, địa hình còn phù hợp với thực tế.

Ghi chú: Nếu hồ sơ cấp chứng chỉ quy hoạch (hoặc thỏa thuận kiến trúc - quy hoạch) trên đất đang sử dụng thì phải có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ chứng minh quyền sử dụng khu đất của Chủ đầu tư.  

Thời hạn giải quyết

a. Đối với hồ sơ cung cấp thông tin quy hoạch: Sau 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:

 Bộ phận một cửa: 02 ngày

Phòng thẩm định:  05 ngày

Trình lãnh đạo ký : 03 ngày

b. Đối với hồ sơ cung cấp chứng chỉ quy hoạch: Sau 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:

Bộ phận một cửa: 02 ngày

Phòng thẩm định:  10ngày

          Trình lãnh đạo ký : 03 ngày

Đối tượng thực hiện

Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý quy hoạch thuộc thẩm quyền được phân cấp của UBND quận Long Biên.

Cơ quan thực hiện

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng HĐND-UBND Quận chịu trách nhiệm hướng dẫn, nhận hồ sơ và trả kết quả . Đồng thời chịu trách nhiệm bàn giao hồ sơ nhận của chủ đầu tư và nhận kết quả giải quyết với các phòng, ban chuyên môn. 

- Phòng Quản lý Đô thị chịu trách nhiệm thụ lý hồ sơ tham mưu trình UBND Quận phê duyệt.

- Uỷ ban nhân dân phường có trách nhiệm niêm yết công khai quy trình giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý quy hoạch thuộc thẩm quyền được phân cấp của UBND quận Long Biên và các quy định của Pháp luật liên quan đến các thủ tục trên tại Trụ sở UBND Phường và tại trụ sở các tổ dân phố. UBND Phường có trách nhiệm xác định ranh giới ô đất, ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch không có tranh chấp khiếu kiện.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các phòng ban, UBND các phường, tổ chức, cá nhân có liên quan tổng hợp ý kiến đề xuất giải quyết báo cáo UBND Quận thông qua phòng Quản lý Đô thị, Phòng Quản lý Đô thị có trách nhiệm tổng hợp tham mưu trình UBND Quận xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

a. Đối với hồ sơ cung cấp thông tin quy hoạch: 01 công văn trả lời thông tin quy hoạch.

b. Đối với hồ sơ cung cấp chứng chỉ quy hoạch: 01 công văn cung cấp chứng chỉ  quy hoạch và các bản vẽ liên quan ( nếu có).

c.  Đối với trường hợp xin rút hồ sơ: Trả lại toàn bộ hồ sơ cho các chủ đầu tư.

Lệ phí

Phí và lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính trên thu theo quy định của bộ Tài chính và UBND thành phố Hà Nội.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

         Đơn xin thông tin Quy hoạch

Đơn xin chứng chỉ Quy hoạch

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

a. Hồ sơ đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch: Không

-                      b. Hồ sơ đề nghị cung cấp chứng chỉ  quy hoạch: Đối với các dự án đã có địa điểm xây dựng.

Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Luật Xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;

- Căn cứ Quyết định số 228/2005/QĐ-UB ngày 19/12/2005 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt tại Quy hoạch chi tiết Quận Long Biên tỷ lệ 1:2000 (phần Quy hoạch Sử dụng đất và Giao thông);

- Căn cứ Quyết định số 48/2006/QĐ-UB, ngày 11/4/2006 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố về phân cấp thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

- Căn cứ Quyết định số 5494/QĐ-UBND, ngày 11/12/2006 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố, về việc phân cấp thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.

- Các căn cứ và Quyết định khác có liên quan…

Tài liệu đính kèm

 

 Ban thư ký biên tập  
 
CÁC TIHỦ TỤC KHÁC

 

Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị (trừ các công trình thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố) 
Cấp giấy phép đào đường, hạ độ cao vỉa hè, cải tạo vỉa hè ( TTHC Mức độ .... ) 
Thẩm định nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch 
Điều chỉnh giấy phép 
Cấp phép xây dựng các công trình khác (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND thành phố). (TTHC Mức độ ) 
“Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (công trình xây dựng cơ bản do UBND Quận làm chủ đầu tư và UBND Thành phố quyết định đầu tư )”. (TTHC Mức độ ) 
Gia hạn giấy phép 
Cấp lại giấy phép xây dựng 
Cấp giấy chứng nhận sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông ( TTHC Mức độ .... ) 
Cấp giấy phép xây dựng tạm 
Per page: 1 của 2  chitiet_tt.php?CID=82&ID=1374&news12Page=2 chitiet_tt.php?CID=82&ID=1374&news12Page=2
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547