Hôm nay ngày: 01/02/2023

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT THỦ TỤC
   
Cấp phép xây dựng các công trình khác (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND thành phố). (TTHC Mức độ ) 

Trình tự thực hiện

- Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của UBND Quận; có trách nhiệm thực hiện việc nộp các khoản phí và phụ phí cấp phép theo quy định;

- Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của UBND Quận chuyển hồ sơ lên phòng Quản lý đô thị Quận để thụ lý hồ sơ; phòng Quản lý đô thị Quận có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh vị trí xây dựng, tham mưu trình UBND Quận cấp giấy phép xây dựng, tính lệ phí cấp phép, chuyển kết quả giải quyết sang Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của UBND Quận để trả cho tổ chức, công dân.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết giải quyết thủ tục hành chính của UBND Quận

( Bộ phận 1 cửa: Số 66 - Ngõ 139 - Phố Hoa Lâm - phường Việt Hưng).

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu) do chủ đầu tư đứng tên. Trong trường hợp xin cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn thì trong đơn xin cấp giấy phép xây dựng còn phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng (theo mẫu) – 01 bản.

- Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, kèm theo trích lục bản đồ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.  (trường hợp không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thì phải có 01 bản đơn xin xác nhận nguồn gốc sử dụng đất (theo mẫu ), đồng thời chủ đầu tư phải nộp các văn bản xác định nghĩa vụ tài chính phải nộp vào ngân sách (nếu có) của Sở Tài chính, cục thuế thành phố và các hóa đơn, biên lai nộp tiền tương ứng.(chủ đầu tư xuất trình bản gốc để đối chiếu khi nộp hồ sơ) – 01 bản.

- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập doanh nghiệp (đối với trường hợp công trình của doanh nhgieepj, tổ chức).

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của người quyết định đầu tư.

- Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn thẩm định, phê duyệt thiết kế cơ sở của chủ đầu tư và văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (nếu có) đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng.

- Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của chủ đầu tư kèm theo văn bản thẩm định thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Hồ sơ thiết kế (02 bộ) bao gồm bản vẽ sau: Sơ đồ vị trí công trình; Mặt bằng các tầng; Các mặt đứng; Các mặt cắt công trình (tỷ lệ 1/100 - 1/200); Mặt bằng móng tỷ lệ (1/100 - 1/200) và  mặt cắt móng (tỷ lệ 1/50); Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện (tỷ lệ 1/100 - 1/200) .

- Giấy chứng nhận chứng chỉ hành nghể của cá nhânđăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn thực hiện lập thiết kế.

- Phương án thu gom, vận chuyển và xử lý phế thải xây dựng (theo mẫu ) – 01 bản.

- Ngoài thành phần hồ sơ quy định trên tuỳ theo tính chất của công trình chủ đầu tư phải bổ sung thành phần hồ sơ theo quy định sau:

+ Đối với trường hợp công trình cải tạo, sửa chữa, mở rộng, lắp đặt thiết bị bên trong làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình (công trình cải tạo, sửa chữa yêu cầu phải có Giấy phép xây dưng): phải có hồ sơ khảo sát hiện trạng (bao gồm: ảnh chụp hiện trạng, các bản vẽ hiện trạng kiến trúc, kết cấu công trình), kết quả thẩm tra kết cấu công trình hiện trạng và thiết kế sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện thực hiện: 01 bản.

+ Đối với công trình xây xen: phải có hồ sơ gồm mặt bằng, mặt cắt hiện trạng công trình (tỷ lệ 1/100 - 1/200) thể hiện rõ các thành phần kết cấu riêng, chung với các công trình liền kề và giải pháp gia cố, chống đỡ công trình cũ và xây dựng công trình mới nhằm đảm bảo an toàn cho công trình liền kề do tổ chức, cá nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện (kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hành nghề). Chủ đầu tư phải cam kết chịu trách nhiệm đối với việc hư hỏng các công trình liền kề, lân cận nếu nguyên nhân hư hỏng được xác định do lỗi thi công công trình mới gây ra – 01 bản

+ Đối với công trình ngầm, công trình có tầng hầm: Phải có ảnh chụp hiện trạng của cấc công trình lân cận, xung quanh công trình và biện pháp thi công công trình ngầm, tầng hầm của chủ đầu tư đã được đơn vị tư vấn có năng lực hành nghề phù hợp thẩm tra. Chủ đầu tư phải có văn bản cam kết chịu trách nhiệm đối với việc hư hỏng các công trình kiền kề, lân cận nếu nguyên nhân hư hỏng được xác định do thi công công trình mới gây ra – 01 bản

+ Đối với trường hợp phải phá dỡ công trình cũ để xây dựng công trình mới: phải có phương án phá dỡ công trình do tổ chức tư vấn đủ năng lực lập kèm theo quyết định phê duyệt của chủ đầu tư ( đối với công trình của tổ chức, doanh nghiệp) hoặc chủ đầu tư ký xác nhận ( đối với nhà ở riêng lẻ hoặc công trình tôn giáo) – 01 bản

+ Đối với nhà thuê: phải có hợp đồng thuê nhà theo quy định của pháp luật và văn bản chấp thuận, ủy quyền hợp pháp của chủ sở hữu nhà cho thuê việc xin phép xây dựng và đầu tư xây dựng nhà ở – 01 bản

+ Đối với trường hợp xây dựng trên đất của người sử dụng đất đã được nhà nước giao quyền sử dụng: phải có hợp đồng thuê theo quy định của pháp luật – 01 bản

+ Đối với trường hợp nhà, đất đã được thế chấp: phải có hợp đồng thế chấp và văn bản chấp thuận của tổ chức, cá nhân nhận thế chấp nếu trong hợp đồng không có thoả thuận khác – 01 bản

+ Đối với công trình tôn giáo: phải có văn bản chấp thuận của UBND Quận và phòng nội vụ về lĩnh vực tôn giáo – 01 bản

+ Đối với công trình nằm trong khu vực bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử, văn hóa đã xếp hạng: phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý về văn hóa theo quy định của pháp luật – 01 bản

+ Đối với công trình tại bãi sông ngoài phạm vi bảo vệ đê điều: phải có văn bản chấp thuận của sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn theo quy định của pháp luật – 01 bản

+ Đối với các công trình của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; công trình hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành; công trình có nguy cơ cháy nổ; công trình có tác động đến vệ sinh môi trường: phải có các văn bản thoả thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành liên quan theo quy định của pháp luật – 01 bản

+ Đối với công trình nằm trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ về quyền sử dụng đất nếu có nhu cầu xây dựng thì được cấp giấy phép xây dựng tạm quy mô công trình không quá 3 tầng, chiều cao tối đa công trình không quá 12 m, không được xây dựng tầng hầm;

+ Đối với các trường hợp đang sử dụng đất tại các khu tập thể: Các khu tập thể đã có quyết định tiếp nhận của UBND Quận hoặc các khu tập thể không còn cơ quan quản lý (đã giải thể hoặc chuyển sang hình thức hoạt động khác) hoặc các khu tập thể UBND phường đã có hồ sơ về nguồn gốc đất và danh sách các hộ đang sử dụng đất hoặc các khu tập thể quân đội nằm trong danh mục kèm theo quyết định 611/TTg ngày 05/8/1997 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch đất quốc phòng do quân đội quản lý trên địa bàn Quân khu thủ đô, chủ đầu tư phải nộp các giấy tờ có liên quan đến việc sử dụng đất (nếu có). Các khu tập thể còn lại, ngoài các giấy tờ nêu trên chủ đầu tư phải nộp thêm văn bản uỷ quyền hoặc văn bản cho phép xây dựng của cơ quan, đơn vị chủ sử dụng đất. 

- Hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng: Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng mà công trình chưa khởi công thì người xin cấp giấy phép xây dựng phải xin gia hạn Giấy phép xây dựng:

+ Hồ sơ xin phép gia hạn gồm: 01 đơn xin phép gia hạn xây dựng; Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

+ Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn 01 lần với thời hạn 12 tháng.

- Hồ sơ cấp lại giấy phép xây dựng: Hồ sơ cấp lại giấy phép gồm: 01 đơn xin cấp phép lại giấy phép xây dựng của chủ đầu tư được chính quyền địa phương (hoặc cơ quan công an) xác nhận lý do xin cấp lại;

- Hồ sơ điều chỉnh giấy phép xây dựng: Khi thay đổi thiết kế kèm theo giấy phép xây dựng, chủ đầu tư phải xin điều chỉnh giấy phép xây dựng đã được cấp; Hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm: 01 đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng; 01 Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp; 01 Bản vẽ thiết kế kèm theo giấy phép đã được cấp; 01 Bản vẽ thiết kế xin điều chỉnh.

Thời hạn giải quyết

1. Đối với trường hợp xin phép xây dựng không phải là trường hợp liên thông thì thời gian giải quyết là 20 ngày làm việc, Trong đó: 

+ Bộ phận “một cửa”: 01 ngày;

+ Phòng thẩm định: 17,5 ngày ( trong đó 15 ngày cho cán bộ trực tiếp thụ lý, 02 ngày cho lãnh đạo phòng; 1,5 ngày cho việc giao nhận hồ sơ, lấy số và đóng đâu hồ sơ).

+ Trình lãnh đạo UBND Quận: 02 ngày.

+ Bộ phận văn thư UBND Quận cho số và đóng dấu quyết định: 0,5 ngày.

2. Đối với các trường hợp liên thông có xác minh của các cơ quan khác:

- Đối với những hồ sơ chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phòng Quản lý đô thị gửi công văn đến phòng tài nguyên – môi trường để xác minh nguồn gốc sử dụng đất (cộng thêm 05 ngày).

- Đối với công trình nằm trong khu vực bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử, văn hóa đã xếp hạng thì phòng Quản lý đô thị gửi công văn đến cơ quan quản lý về văn hóa để xác minh vị trí theo quy định (cộng thêm 05 ngày làm việc).

- Đối với các trường hợp trong hành lang bảo vệ đê điều phòng Quản lý đô thị gửi công văn đến cơ quan quản lý về đê điều để xác minh theo quy định (cộng thêm 05 ngày làm việc).  

Đối tượng thực hiện

Cá nhân., tổ chức

Cơ quan thực hiện

- Cấp quận ( Bộ phận 1 cửa, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài Nguyên và Môi trường, phòng Văn hoá và thông tin)

- Các đơn vị ngoài Quận: Điện lực Long Biên, Bộ quốc phòng, Hạt quản lý đê ...

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Giấy phép xây dựng; Giấy phép xây dựng tạm; công văn trả lời, phiếu tính phí xây dựng, hồ sơ bản vẽ.

Lệ phí

- Phí xây dựng: Thu theo quyết định số 105/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.

- Phụ thu phí xây dựng: Thu theo quyết định số 114/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng.

- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm.

- Phương án thu gom, vận chuyển và xử lý phế thải xây dựng.

- Đơn xin xác nhận nguồn gốc sử dụng đất.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Luật Xây dựng.

- Luật Đất đai.

- Luật điện lực.

- Luật đê điều.

- Luật Quy hoạch.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ.

- Quy chuẩn số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

- Quyết định số 42/2005/QĐ-BXD ngày 29/11/2005 của Bộ xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 353:2005 “Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế”

- Quyết định số 228/2005/QĐ-UB ngày 19/12/2005 của UBND Thành phố Hà nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Quận Long Biên tỷ lệ 1/2000;

- Quyết định 229/2005/QĐ-UB ngày 19/12/2005 của UBND Thành phố Hà nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết Quận Long Biên tỷ lệ 1/2000;

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng.

- Thông tư số 15/2005/BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thi hành Nghị định 08/CP của Chính phủ.

- Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND thành phố Hà nội, ban hành Quy định cấp GPXD các công trình trên địa bàn thành phố Hà nội.

- Quyết định số 105/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 114/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.

- Các quyết định phê duyệt quy hoạch, điều lệ quản lý các đồ án quy hoạch 1/500 trên địa bàn Quận.

Tài liệu đính kèm

- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng.

- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm.

- Phương án thu gom, vận chuyển và xử lý phế thải xây dựng.

- Đơn xin xác nhận nguồn gốc sử dụng đất.

- Những giấy tờ về quyền sử dụng đất sử dụng để xin cấp giấy phép xây dựng.

 

 


 

 Ban thư ký biên tập  
 
CÁC TIHỦ TỤC KHÁC

 

Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị (trừ các công trình thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố) 
Cấp giấy phép đào đường, hạ độ cao vỉa hè, cải tạo vỉa hè ( TTHC Mức độ .... ) 
Thẩm định nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch 
Điều chỉnh giấy phép 
Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ Quy hoạch xây dựng (khu vực đã có QHCT xây dựng tỷ lệ 1/200) 
“Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (công trình xây dựng cơ bản do UBND Quận làm chủ đầu tư và UBND Thành phố quyết định đầu tư )”. (TTHC Mức độ ) 
Gia hạn giấy phép 
Cấp lại giấy phép xây dựng 
Cấp giấy chứng nhận sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông ( TTHC Mức độ .... ) 
Cấp giấy phép xây dựng tạm 
Per page: 1 của 2  chitiet_tt.php?CID=82&ID=1373&news12Page=2 chitiet_tt.php?CID=82&ID=1373&news12Page=2
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547