Hôm nay ngày: 27/01/2023

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT THỦ TỤC
   
Thành lập Thư viện cấp quận 

 

 

 

 

 

 

 

Trình tự thủ tục.

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính quận, nhận giấy biên nhận có hẹn ngày giải quyết nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính quận chuyển hồ sơ cho phòng Văn hoá và Thông tin quận.

- Phòng Văn hoá và Thông tin quận thụ lý hồ sơ, kiểm tra thực tế các điều kiện thành lập Thư viện theo quy định, chuẩn bị Quyết định thành lập Thư viện.

- Phòng Văn hoá và Thông tin quận trình lãnh đạo UBND quận ký Quyết định thành lập Thư viện.

- Phòng Văn hoá và Thông tin quận chuyển Quyết định thành lập Thư viện cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính quận trả tổ chức.

- Nếu Thư viện không đủ điều kiện thành lập, phòng Văn hoá và Thông tin quận có văn bản trả lời gửi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính quận để thông báo với tổ chức.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của UBND quận.

Địa chỉ số 66 – ngõ 319 – phố Hoa Lâm – phường Việt Hưng.

 

 

 

 

 

Thành phần,

số lượng hồ sơ.

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị thành lập Thư viện (theo mẫu).

- Danh mục vốn tài liệu hiện có.

- Sơ yếu lý lịch của cán bộ chuyên môn làm việc tại Thư viện có xác nhận của UBND phường nơi đăng ký hộ khẩu thướng trú hoặc cơ quan trực tiếp quản lý.

- Nội quy Thư viện.

- Các tài liệu chứng minh đủ điều kiện cho việc thành lập Thư viện gồm: trụ sở (phòng Thư viện); danh mục các thiết bị chuyên dùng ban đầu (các loại giá, tủ, bàn, ghế; máy tính; các thiết bị đa phương tiện và viễn thông; ...); kinh phí thành lập và hoạt động ban đầu của thư viên.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

 

 

 

Thời hạn giải quyết.

07 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ theo quy định). Trong đó:

- 01 ngày cho Bộ phận “Một cửa” tiếp nhận và bàn giao hồ sơ.

- 04 ngày phòng Văn hoá và Thông tin thụ lý hồ sơ, kiểm tra thực tế điều kiện hoạt động của thư viện, chuẩn bị Quyết định thành lập thư viện.

- 01 ngày  phòng Văn hoá và Thông tin trình lãnh đạo UBND quận ký Quyết định thành lập thư viện.

- 01 ngày phòng Văn hoá và Thông tin gửi Quyết định thành lập thư viện cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính quận để trả tổ chức.

- Nếu không đủ điều kiện thành lập thư viện, phòng Văn hoá và Thông tin có văn bản gửi Bộ phận  “Một cửa” thông báo cho tổ chức trong thời hạn 05 ngày.

Đối tượng thực hiện.

Tổ chức.

 

 

Cơ quan thực hiện.

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định thành lập thư viện quận: UBND quận Long Biên.

- Cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Văn hoá và Thông tin.

- Cơ quan phối hợp giải quyết thủ tục hành chính: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc Văn phòng HĐND và UBND quận.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính.

Quyết định thành lập thư viện quận.

Lệ phí.

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.

Theo mẫu.

 

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện.

* Vốn tài liệu: Nội dung vốn tài liệu phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng bạn đọc.

- Số lượng bản sách: 3.000 bản sách.

- Số tên báo, tạp chí: 20.

* Trụ sở (phòng Thư viện) ở vị trí thuận lợi cho người sử dụng Thư viện.

* Diện tích Thư viện đảm bảo cho các bộ phận chức năng hoạt động theo quy định sau:

- Diện tích kho sách đáp ứng yêu cầu lưu giữ vốn tài liệu ban đầu và vốn tài liệu sẽ phát triển sau 15 năm theo định mức 2,5 m2/1000 đơn vị tài liệu.

- Diện tích phòng đọc đảm bảo tỷ lệ 2,5 m2/chỗ ngồi đọc.

- Diện tích làm việc của nhân viên Thư viện theo định mức 6 m2/người.

- Ngoài ra còn có diện tích dành cho các hoạt động khác tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng Thư viện.

- Số lượng chỗ ngồi đọc tối thiểu: 40.

* Trang thiết bị chuyên dùng ban đầu như sau:

- Giá để sách, báo phù hợp với từng loại hình, khổ cỡ tài liệu.

- Giá, tủ trưng bày giới thiệu sách, báo mới: từ 1 – 2 tủ.

- Bàn, ghế đủ để phục vụ số lượng bạn đọc theo quy định.

- Tủ mục lục tra cứu tài liệu: 01 tủ (từ 24 – 48 ô phích).

- Các trang thiết bị khác tuỳ theo điều kiện của từng Thư viện:

+ Máy vi tính: từ 1 – 2 máy.

+ Các thiết bị đa phương tiện và viễn thông. 

* Về cán bộ chuyên môn: có đủ cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ thư viện.

* Có đủ kinh phí cho việc thành lập và tổ chức hoạt động của Thư viện. Đối với Thư viện do UBND quận thành lập, kinh phí được cấp từ ngân sách quận.

 

 

 

 

 

Cơ sở pháp lý.

- Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000.

- Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06/8/2002 chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thư viện.

- Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

- Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 của Bộ Văn hoá và Thông tin hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập Thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện.

- Tiêu chuẩn người làm công tác Thư viện được qui định tại Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02/6/1993 của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ v/v ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Văn hoá - Thông tin.

 Ban thư ký biên tập  
 
CÁC TIHỦ TỤC KHÁC

 

Thẩm định chuyên ngành dự án tu bổ, tôn tạo di tích do cấp Quận quản lý 
Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép kinh doanh Karaoke hộ cá thể 
Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp quận 
Cấp giấy phép xây dựng trạm BTS 
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 cho đến dưới 2000 bản 
Đăng ký hoạt động Thư viện cấp Quận 
Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp huyện 
Thành lập Thư viện cấp cơ sở 
Cấp phép tu bổ tôn tạo di tích do thẩm quyền cấp Quận quản lý 
Xác nhận hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích lịch sử văn hóa, gắn. biển di tích cách mạng kháng chiến 
Per page: 1 của 2  chitiet_tt.php?CID=81&ID=1418&news12Page=2 chitiet_tt.php?CID=81&ID=1418&news12Page=2
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547