Hôm nay ngày: 29/05/2020

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT TIN
   
Chi Cục thống kê  25/11/2009

 CHI CỤC THỐNG KÊ QUẬN LONG BIÊN

Địa Chỉ: Số 1- phố Vạn Hạnh - KĐT Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội

Địa chỉ email: tk@longbien.gov.vn

A. CHỨC NĂNG 

- Chi cục Thống kê Quận Long Biên là cơ quan trực thuộc Cục thống kê; giúp Cục truởng Cục thống kê thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thống kê tại địa phương; tổ chức hoạt động thống kê theo chuơng trình công tác của Cục trưởng Cục thống kê; triển khai , tổ chức và thực hiện các cuộc điều tra theo chuyên nghành. Bên cạnh đó còn thực hiện các công tác thống kê phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận Uỷ - HĐND - UBND Quận Long Biên     

- Chi cục Thống kê cấp Quận có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có trụ sở làm việc và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

B. NHIỆM VỤ 

 Thực hiện báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm và nhiều năm; đánh giá mức độ hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội  của Quận và phân tích thống kê chuyên đề theo chương trình, kế hoạch công tác của Cục trưởng Cục thống kê giao; cung cấp thông tinh kinh tế- xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, chính quyền Quận và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin báo cáo thống kê cơ sở các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê  theo phương án và huớng dẫn của Tổng cục Thống kê;

- Tổng hợp các báo cáo thống kê và báo cáo kết quả điều tra thống kê do các phòng, ban, UBND phuờng, quận các cơ quan đơn vị khác trên địa bàn cung cấp;

 Biên soạn, xuất bản niên giám thống kê và các sản phẩm thống kê khác;

-  Quản lý và thực hiện công bố, cung cấp thông tin thống kê kinh tế- xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê Quận, phường cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục truởng Cục thống kê;

 Truy cập, khai thác, sao lưu, ghi chép các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu và hồ sơ đăng ký hành chính của các phòng ban, UBND phường trực thuộc Quận  để sử dụng cho mục đích thống kê theo quy định của pháp luật. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế- xã hội trên địa bàn Quận;

- Phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về thống kê trên địa bàn. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược kế hoạch, chương trình, đề án, dự án sau khi đuợc cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt;

- Phối hợp với thanh tra Cục thống kê và các phòng nghiệp vụ Cục thống kê thực hiện kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo việc chấp hành pháp luật thống kê  của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng và lãng phí;

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình hoạt động thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến, lưu trữ thông tin thống kê và hoạt động quản lý hành chính;

- Quản lý biên chế, tiền lương, chế độ phụ cấp theo nghề thống kê và các chế độ chính sách đãi ngộ khác của cán bộ, công chức; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá, phân loại công chức hàng năm đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

- Lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Cục thống kê; quản lý tài chính, tài sản và các dự án đầu tư xây dựng được giao theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê theo quy định của pháp luật;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục thống kê giao.   

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Chi Cục Thống Kê Quận hiện có  06 đồng chí, gồm: 01 Chi Cục Trưởng , 2 Phó Chi Cục Trưởng. Được tổ chức thành hai bộ phận, bao gồm:

1. Bộ phận tổng hợp; 

2. Bộ phận Thống kê nghiệp vụ.  

D. LÃNH ĐẠO CHI CỤC  

1. Đ/c Vũ Minh Quế - Chi Cục Trưởng

ĐT liên hệ: 0912.431662

Địa chỉ mail: vuminhque@longbien.gov.vn

2. Đ/c Đặng Thị Kim Hoa - Phó Chi Cục Trưởng

ĐT liên hệ: 0169.8895745

Địa chỉ mail: dangthikimhoa@longbien.gov.vn

3. Đ/c Lâm Thị Hiền - Phó Chi Cục Trưởng

ĐT liên hệ: 0168.4545385

Địa chỉ mail: lamthihien@longbien.gov.vn 

E. THÀNH TÍCH  

Từ năm 2004 đến nay, Chi Cục Thống Kê Quận Long Biên luôn hoàn thành tốt các cuộc điều tra cũng như Tổng điều tra, cán bộ Chi Cục nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Cục Thống Kê TP Hà Nội, UBND Thành Phố Hà Nội, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư.

Chi Bộ Thống Kê luôn đạt danh hiệu Chi Bộ trong sạch vững mạnh

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

   
 
CÁC TIN KHÁC

 

Trung Tâm Thể Dục Thể Thao 
Phòng Kinh tế  25/02/2010
Văn phòng HĐND & UBND  25/11/2009
Trung tâm Văn Hóa  25/11/2009
Trung tâm phát triển quỹ đất  25/11/2009
Ban quản lý dự án  25/11/2009
Thanh tra xây dựng  25/11/2009
Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình  25/11/2009
Phòng Văn hóa và thông tin  25/11/2009
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng  25/11/2009
Per page: 1 của 3  chitiet.php?ID=chi_c%E1%BB%A5c_th%E1%BB%91ng_k%C3%AA&news12Page=2 chitiet.php?ID=chi_c%E1%BB%A5c_th%E1%BB%91ng_k%C3%AA&news12Page=3
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547