Hôm nay ngày: 02/12/2022

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A
A
A
A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2015)!
CHI TIẾT TIN
   
Các thành viên của MTTQ Việt Nam Quận Long Biên 25/11/2009

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH QUẬN LONG BIÊN

 

“Thanh niên Long Biên đoàn kết, sáng tạo, chung sức

vì quận Long Biên giầu mạnh”

 

Quận Long Biên hiện nay có khoảng gần 70.000 thanh niên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn quận. Tổ chức Thanh niên quận Long Biên có 45 cơ sở Đoàn; 22 cơ sở Hội trực thuộc với gần 20.000 đoàn viên, hội viên. Lực lượng thanh niên Long Biên đa dạng ở các lĩnh vực và luôn biến động, nhưng đa số thanh niên tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý thức chính trị tốt, có động cơ phấn đấu, năng động, sáng tạo; mong muốn được rèn luyện, cống hiến, có việc làm và có đời sống ổn định. Họ tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, đơn vị và tích cực góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn quận.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Long Biên là đội dự bị tin cậy của Đảng bộ quận, là lực lượng xung kích cách mạng, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên quận Long Biên.

Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận lần thứ nhất đã xác định mục tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh niên quận Long Biên trong nhiệm kỳ đầu tiên là: Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, nghề nghiệp; chăm lo giải quyết nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của thanh niên; xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, hệ thống chính trị; góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng quận Long Biên giầu đẹp.

Hơn 5 năm qua, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành quận đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình công tác và phong trào thanh niên đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã có chuyển biến nhanh từ mô hình hoạt động nông nghiệp nông thôn sang mô hình hoạt động đô thị. Nhiều phong trào thanh niên đã được triển khai sáng tạo, hiệu quả được các cấp đánh giá cao như: Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho thanh niên học sinh PTHT; Câu lạc bộ Bí thư chi đoàn, sinh hoạt liên chi đoàn cụm dân cư; Đội tình nguyện chở những ước mơ trong các chiến dịch tiếp sức mùa thi; Cách tạo nguồn xây nhà tình nghĩa; Hoạt động trong phong trào nghĩa tình biên giới hải đảo… Thông qua các hoạt động, vai trò, vị trí của tổ chức Thanh niên Long Biên thực sự trở thành hạt nhân chính trị, là chỗ dựa tin cậy của thanh niên, góp phần xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận. Trong 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn, Hội quận Long Biên được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội, Uỷ ban nhân dân thành phố và Thành đoàn Hà Nội.

Trong những năm tiếp theo, tình hình thanh niên quận Long Biên sẽ có những biến đổi mạnh mẽ. Cùng với sự chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển khu vực dịch vụ, công nghiệp và sự thu hẹp của khu vực nông nghiệp, sự chuyển dịch lao động trẻ, cơ cấu xã hội nghề nghiệp của thanh niên sẽ tiếp tục có thay đổi lớn. Số thanh niên nhập cư trên địa bàn ngày càng lớn; thanh niên lao động tự do, thanh niên thiếu việc làm, thu nhập không ổn định vẫn diễn ra gay gắt. Sẽ có nhiều các doanh nghiệp do thanh niên quản lý; thanh niên thuộc các lĩnh vực đối tượng tiếp tục có sự phân hoá, chênh lệch ngày càng lớn về mức sống, về trình độ học vấn, thu nhập; điều kiện hưởng thụ văn hoá, vui chơi giải trí, định hướng giá trị, nhu cầu thanh niên đa dạng hơn. Thanh niên Long Biên có trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp cao hơn trước.

Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay, tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Long Biên năm 2007 đã điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ đến năm 2012 của tổ chức Thanh niên là: Xây dựng và định hướng cho tuổi trẻ quận Long Biên có ý thức công dân, trau dồi lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, sức khỏe tốt, tri thức cao, tay nghề giỏi, giàu nhiệt huyết sáng tạo và tinh thần tình nguyện; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống, lịch sử, bản sắc văn hóa truyền thống. Phát động và tổ chức thực hiện các phong trào “4 đồng hành” và “5 xung kích”; nâng cao ý thức giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của thanh thiếu nhi, phát huy thế mạnh của từng đối tượng thanh niên nhằm tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, góp phần xây dựng quận Long Biên phát triển hướng tới đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát triển Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, làm tốt công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng đoàn viên, cán bộ Đoàn, tổ chức cơ sở Đoàn; tích cực tham gia tham gia xây dựng Đảng, tích cực tham gia xây dựng chính quyền nhân dân. Tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thực hiện phương châm khoa học, toàn diện, kịp thời, hiệu quả; hoàn thiện cơ chế thông tin, đảm bảo nguyên tắc, kỷ cương trong nội bộ tổ chức; đổi mới phong trào thi đua; tăng cường tính chủ động của Đoàn trong việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để giải quyết các vấn đề kinh tế - văn hóa - xã hội, các vấn đề thiết thân của thanh thiếu nhi.

          Khẩu hiệu hành động:

Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới gắn bó mật thiết với thanh niên

HỘI CỰU CHIẾN BINH QUẬN LONG BIÊN

 

Hội Cựu chiến binh quận Long Biên được thành lập trên cơ sở tách ra từ Hội Cựu chiến binh huyện Gia Lâm và đi vào hoạt động từ ngày 01/1/2004.

 

* Lâm thời từ tháng 1/2004 đến tháng 11/2004

- Có 14 Hội cơ sở:

01) Hội cơ sở phường Ngọc Thụy

02) Hội cơ sở phường Ngọc Lâm

03) Hội cơ sở phường Bồ Đề

04) Hội cơ sở phường Long Biên

05) Hội cơ sở phường Gia Thụy

06) Hội cơ sở phường Thạch Bàn

07) Hội cơ sở phường Cự Khối

08) Hội cơ sở phường Thượng Thanh

09) Hội cơ sở phường Đức Giang

10) Hội cơ sở phường Việt Hưng

11) Hội cơ sở phường Giang Biên

12) Hội cơ sở phường Phúc Đồng

13) Hội cơ sở phường Sài Đồng

14) Hội cơ sở phường Phúc Lợi

 

- Tổng số chi hội: 198

- Uỷ viên Ban chấp hành Quận hội: 13 đồng chí

- Thường vụ: 03 đồng chí

- Cơ quan thường trực gồm có:

+ Đồng chí: Trần Văn Thái         - Quyền chủ tịch

+ Đồng chí: Trần Gia Tá             - Quyền phó chủ tịch

+ Đồng chí: Phạm Hữu Chiến     - Quyền phó chủ tịch

+ 01 đồng chí nhân viên văn phòng

- Tổng số Hội viên: 4.525 đồng chí (Trong đó 2363 Đảng viên, hội viên nữ 505 đồng chí).

 

* Nhiệm kỳ I (2004-2007), đại hội ngày 21-22/11/2004.

- Có 15 Hội cơ sở và 3 Chi hội trực thuộc, tổng số Chi hội: 280

- Tổng số Hội viên: 4818 Hội viên, trong đó có 2.790 Đảng viên và 580 Hội viên nữ.

- Uỷ viên Ban chấp hành Quận hội: 15 đồng chí, thường vụ: 5 đồng chí

- Cơ quan thường trực gồm có:

+ Đồng chí: Vũ Văn Cẩn            - Chủ tịch

+ Đồng chí: Nguyễn Văn Quế    - Phó chủ tịch

+ Đồng chí: Phạm Hữu Chiến    - Phó chủ tịch

+ 01 đồng chí nhân viên văn phòng

 

* Nhiệm kỳ II của Hội (2007-2012).

- Có 15 Hội cơ sở và 3 Chi hội trực thuộc, tổng số Chi hội: 312

- Tổng số Hội viên: 7.053 Hội viên, trong đó có 3.155 Đảng viên và 1.305 Hội viên nữ.

- Uỷ viên Ban chấp hành Quận hội: 17 đồng chí, thường vụ: 5 đồng chí

- Cơ quan thường trực gồm có:

+ Đồng chí: Vũ Văn Cẩn            - Chủ tịch

+ Đồng chí: Nguyễn Văn Quế    - Phó chủ tịch

+ Đồng chí: Phạm Hữu Chiến    - Phó chủ tịch

+ 01 đồng chí nhân viên văn phòng

 

* Nhiệm vụ thường xuyên của Hội:

1) Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

2) Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

3) Quan tâm đời sống vật chất và tinh thần của Hội viên, bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của Cựu chiến binh

4) Phối hợp với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động ở địa phương.

5) Phối hợp với công an và quân đội đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương

6) Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Đảng, của dân tộc cho thế hệ trẻ.

Trong những năm qua Hội luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ nói trên. Hàng năm có:

- 100% Hội cơ sở và Chi hội trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 50% -> 60% đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc.

- 95% trở lên đạt danh hiệu Hội viên Cựu chiến binh gương mẫu.

- 95% trở lên số gia đình đạt gia đình văn hoá.

Các năm Hội Cựu chiến binh quận đều được hội đồng thi đua của Hội Cựu chiến binh Thành phố đánh giá hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, được chính quyền quận, Thành phố và Hội cấp trên khen thưởng.

 

 

HỘI NÔNG DÂN QUẬN LONG BIÊN

 

Hội Nông dân quận Long Biên là tổ chức chính trị xã hội bao gồm 11 tổ chức cơ sở Hội trực thuộc được tách chuyển từ Hội Nông dân huyện Gia Lâm, gồm các phường Thượng Thanh, Giang Biên, Cự Khối, Thạch Bàn, Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Gia Thuỵ, Phúc Lợi, Ngọc Thuỵ, Phúc Đồng. Tổng số hội viên có 10.776 đang sinh hoạt ở 157 chi hội của 11 cơ sở Hội.

          Thực hiện 3 phong trào lớn và 2 cuộc vận động, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên, nông dân: Phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau tăng giàu, giảm nghèo” và cuộc vận động “Vì môi trường trong sạch, vì sức khoẻ cộng đồng nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, sử dụng và bán ra thị trường sản phẩm nông nghiệp an toàn”, phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị - sinh thái bền vững; Phong trào thi đua “Xây dựng kết cấu hậ tầng nông thôn”, “Phát triển văn hoá, xã hội” và cuộc vận động thực hiện 5 tiêu chuẩn người nông dân Hà Nội “Văn minh – Hiện đại”; Phong trào nông dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và giữ gìn an ninh quốc phòng, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường công tác củng cố kiện toàn xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, tập trung các hoạt động hướng về cơ sở, quan tâm đến các chi, tổ hội theo nghề nghiệp, phát huy sức mạnh và trí tuệ tập thể, đổi mới nội dung hình thức tổ chức hoạt động, sinh hoạt của tổ chức Hội ở cơ sở, đặt biệt là chi hội ở cụm dân cư, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên nông dân.

          Hội Nông dân và giai cấp nông dân quận Long Biên ý thức sâu sắc rằng, trước mắt vừa có những thuận lợi và khó khăn, đòi hỏi tổ chức Hội và mỗi cán bộ, hội viên phải thể hiện tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò, vị trí của tổ chức Hội và giai cấp nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp CNH – HĐH. Với mục tiêu “chất lượng cơ sở là trọng tâm, cán bộ là then chốt, đoàn kết tập hợp hội viên là nhiệm vụ hàng đầu”, tích cực hưởng ứng phong trào hàng động cách mạng, phong trào thi đua để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận đã đề ra./.

 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN LONG BIÊN

 

Hội LHPN quận Long Biên là một tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Hội LHPN thành phố Hà Nội, với chức năng:

- Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lí Nhà nước

- Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Hội LHPN quận Long Biên là đơn vị được tách ra từ huyện Gia Lâm, được tổ chức theo hệ thống 2 cấp: Hội LHPN quận -> Hội LHPN phường (còn gọi là Hội LHPN cơ sở) và các đơn vị trực thuộc. Hội LHPN quận Long Biên có 16 cơ sở Hội bao gồm: Hội LHPN 14 phường, Hội phụ nữ Công an quận, Hội phụ nữ Ban chỉ huy quân sự quận. Trong toàn quận có 320 chi hội phụ nữ, 873 tổ phụ nữ và 24982 hội viên. Hiên tại không có tổ dân phố nào không có chi, tổ phụ nữ.

Trong 5 năm qua, để đáp ứng yêu cầu của công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới, Hội LHPN quận đã chỉ đạo hội phụ nữ các cơ sửo tập trung tổ chức các hoạt động hướng vào việc chăm lo lợi ích thiết thân của phụ nữ, nâng cao trình độ và quyền làm chủ của phụ nữ. Phấn đấu cho sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới đã trở thành động lực trực tiếp thúc đẩy phong trào phụ nữ.

Đê thực hiện chức năng của tổ chức Hội, động viên hỗ trợ phụ nữ vươn tới mục tiêu bình đẳng và phát triển. Hội LHPN quận Long Biên đã tác động đến người phụ nữ từ nhiều hướng, nhiều lĩnh vực khác nhau thông qua việc thực hiện phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ công tác Hội. Đó là:

*Phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh - hạnh phúc

* Tổ chức thực hiện 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm:

- Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của phụ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới, xây dựng người phụ nữ Long Biên – Hà Nội “trung hậu – sáng tạo - đảm đang – thanh lịch”.

- Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới.

- Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập

- Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

- Xây dựng, phát triển tổ chức hội vững mạnh.

- Mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ.

 

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN LONG BIÊN

 

 Địa chỉ cơ quan

Tầng 4- Trụ sở Quận uỷ- HĐND- UBND Quận Long Biên- Số 1 Phố Vạn Hạnh- Quận Long Biên- Thành phố Hà Nội.

Điện thoại

0438778345

Fax:

38778345

Địa chỉ email

ldldlongbien@gmail.com

Chủ tịch

Huỳnh Việt Hà

Phó chủ tịch Thường trực

Phó Thị Nguyệt Nga

Phó chủ tịch

Trần Thị Hoài Hương

Số liệu tổ chức

STT

Nội dung

Đơn vị  tính

Tổng số

 

1

Tổng số lao động

Người

30.000

 

2

Tổng số đoàn viên công đoàn

Người

24.917

 

3

Tổng số cán bộ chuyên trách

Người

09

 

4

Tổng số công đoàn cơ sở

Đơn vị

135

 

5

Trong đó:

Doanh nghiệp nhà nước

Cơ quan, đơn vị HCSN

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Các thành phần kinh tế khác

Doanh nghiệp phối quản

 

 

 

 

 

01

 

 

23

05

64

42

          Liên đoàn lao động Quận Long Biên được thành lập ngày 23/11/2003 theo quyết định số 479/QĐ-LĐLĐ của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Hà Nội, có nhiệm vụ, quyền hạn:

          - Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

          - Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và chủ trương công tác của LĐLĐ Thành phố Hà Nội; chỉ thị, nghị quyết của Quận uỷ và nghị quyết Đại hội Công đoàn Quận Long Biên; tham gia với UBND Quận về các chủ trương phát triển kinh tế- xã hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của CNVCLĐ.

          - Phối hợp với các phòng, ban, ngành chức năng của Quận, với các công đoàn ngành, công đoàn Tổng công ty trên địa bàn để kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên địa bàn; hướng dẫn hỗ trợ giúp BCH công đoàn cơ sở trong việc thương lượng ký kết thoả ước lao động tập thể, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động và người lao động.

          - Tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật- giới thiệu việc làm cho CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn trên địa bàn Quận.

          - Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

          - Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các hoạt động xã hội, hướng dẫn các hình thức, biện pháp chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hoá, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

          - Thực hiện công tác pháp triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn; công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của LĐLĐ Thành phố Hà Nội, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

 

   
 
CÁC TIN KHÁC

 

Không có dữ liệu
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   TÌM KIẾM TIN 

Tìm kiếm nâng cao

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học của phường Sài Đồng
 
 Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2015
 
  Bồ Đề tổ chức Ngày Hội khuyến học và phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015
 
 Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
 
 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong dịp Tết trung thu năm 2015 trên địa bàn quận
 
 Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
 Khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho lao động phường Đức Giang
 
 Thượng Thanh tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015
 
 Ngày hội khuyến học phường Gia Thụy năm 2015
 
 Gia Thụy tổ chức "Đêm hội Trăng rằm"
 
 Ngọc Lâm, Người chi hội trưởng phụ nữ 12 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội.
CÁC CHUYÊN ĐỀ
A
A
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Rất đầy đủ
Tạm ổn
Chưa đủ
LIÊN KẾT WEBSITE

A

A

A

A

A

LIÊN KẾT KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Online: 21
Lượng truy cập: 12458547